Dr.- Ing. Jan Macák

Rok narození: 1979
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Materiálové vědy
Základní a aplikovaný výzkum
jan.macak@upce.cz

Dr.-Ing. Jan Macák absolvoval inženýrské studium v oboru energetiky na Fakultě technologie ochrany životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V roce 2008 obhájil disertační práci na téma přípravy nanotrubic TiO2 pomocí anodizace titanu na Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg (SRN). Poté pracoval 3 roky v soukromé sféře (Elmarco s.r.o., Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.) Od roku 2012 působí na Univerzitě Pardubice v různých pozicích. Od roku 2015 pracuje Dr. Macák jako vedoucí vědecký pracovník v Centru materiálů a nanotechnologií při Fakultě chemicko-technologické. Od roku 2018 působí také jako vedoucí vědecký pracovník na Středoevropském technologickém institutu při Vysokém učení technickém v Brně.

Vědecký zájem

 • Příprava nanotrubic oxidů kovů elektrochemickou anodizací
 • Příprava polymerních a anorganických nanovlákenných materiálů pomocí elektrostatického a odstředivého zvlákňování
 • Depozice atomárních vrstev

Vědecké působení

Dr. Macák působí v oblasti materiálových věd a zabývá se vývojem nových nízkodimenzionálních struktur (jako např. nanotrubic, nanovrstev, nanovláken) s využitím různých metod. Zahrnuty jsou také nezbytné analýzy struktury těchto materiálů s ohledem na jejich vlastnosti. Nejslibnější materiály jsou následně využity v různých aplikacích, např. v solárních článcích, katalyzátorech, bateriích apod., společně se spolupracujícími partnery.

Významné mezinárodní spolupráce

 • prof. Patrik Schmuki, Friedrich - Alexander University of Erlangen-Nuremberg, SRN
 • prof. Thierry Djenizian - Ecole-de-Mine, Aix-de-Provence, Francie

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 128, H-index 57, Total number of citation > 13700

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): MATERIALS SCIENCE MULTI 90.58 (19.82), ELECTROCHEMISTRY 116.80 (21.43), PHYSICS APPLIED 133,21 (16,30).

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • Towards New Generation of Solid-State Photovoltaic Cell: Harvesting Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores, 2015 – 2020; Horizon 2020 European Research Council 638857.
 • Technologie pro výrobu pokročilých nanostrukturních SiO2 vláken, 2014 – 2016; Technologická agentura České republiky Epsilon TA04011557.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Macak J.M., Tsuchyia H. and Schmuki P.: High Aspect Ratio TiO2 Nanotubes by Anodization of Ti, Angewandte Chemie Int. Ed. 44 (2005) 2100-2102.
 • Dvorak F. and Macak J.M.et al.: One-dimensional anodic TiO2 nanotubes coated by atomic layer deposition: Towards advanced applications. Applied Materials Today, 14 (2019) 1-20.

Ocenění

 • Participation Award of the 56th Meeting of Nobel Prize Winners in Chemistry, Lindau (2006)
 • Georg Kurlbaum Prize (2007)
 • Nachwuchsforderpreis (2008), Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik
 • 4x cena Elsevier za nejcitovanější článek v daném žurnálu a roce
 • Cena NEURON 2015 pro mladého vědce v oboru chemie
 • Cena “Nejlepší spolupráce roku 2017“, TAČR, za úspěšné vyřešení projektu TA04011557
 • Cena Rektora Univerzity Pardubice za vynikající výsledky (2015, 2018, 2019)
false
false