Kontakty

Kontakty pro vědecko-výzkumnou a projektovou činnost

Vědecko-výzkumná činnost

 

Mgr. Soňa Kolářová

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Rektorát, 1. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

telefon 466 036 795, email sona.kolarova@upce.cz

 

Národní projekty

 

Ing. Tereza Koterová

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Rektorát, 1. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

programové a grantové poradenství - tuzemské grantové agentury

telefon 466 036 523, email tereza.koterova@upce.cz

 

Mezinárodní projekty

 

Ing. Monika Vejchodová

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

Rektorát, 2. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

programové a grantové poradenství - mezinárodní projekty

telefon 466 036 417, e-mail monika.vejchodova@upce.cz

 

 

Transfer technologií a znalostí

Ing. Karolína Kašparová

Centrum transferu technologií a znalostí

telefon 466 037 533, email karolina.kasparova@upce.cz

 

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

 

prorektor pro vědu a rozvoj

telefon 466 036 552, e-mail libor.capek@upce.cz

 

true