Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_17134024_111671.jpg

Kontakty pro vědecko-výzkumnou a projektovou činnost

Vědecko-výzkumná činnost

Mgr. Soňa Kolářová

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Rektorát, 1. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

telefon 466 036 795, email sona.kolarova@upce.cz

Národní projekty

Ing. Ivana Mlatečková

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Rektorát, 1. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

programové a grantové poradenství - tuzemské grantové agentury

telefon 466 036 523, email ivana.mlateckova@upce.cz

Mezinárodní projekty

Ing. Monika Vejchodová

Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost

Rektorát, 2. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

programové a grantové poradenství - mezinárodní projekty

telefon 466 036 417, e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Transfer technologií a znalostí

Ing. Karolina Kašparová

Centrum transferu technologií a znalostí

telefon 466 037 533, email karolina.kasparova@upce.cz

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

telefon 466 036 551, e-mail petr.dolezel@upce.cz