Kontakty

Kontakty pro vědecko-výzkumnou a projektovou činnost

 

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

Rektorát, 2. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

Ing. Monika Vejchodová

vedoucí oddělení

koordinace mezinárodních vztahů, řízení projektových aktivit, projektové, programové a grantové poradenství

telefon 466 036 417, e-mail monika.vejchodova@upce.cz

 

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Rektorát, 1. nadzemní podlaží, Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

Mgr. Soňa Kolářová

referentka 

programové a grantové poradenství – tuzemské grantové agentury, poskytovatelé, programy

telefon 466 036 795, e-mail  sona.kolarova@upce.cz

  

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

telefon 466 036 554, e-mail petr.vorel@upce.cz

 

true