Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

odborna-komunita_111665.jpg

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.

Je uskutečňována v rozsahu od činností badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe. V oblastech základní dlouhodobé orientace se jedná zejména o řešení výzkumných záměrů, činnost výzkumných center, řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, národních a mezinárodních.

Partnery při řešení projektů jsou podniky a společnosti zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a vědeckovýzkumná pracoviště jiných institucí, případně společně vytvořená pracoviště ve spolupráci s dalšími subjekty.

Do vědecké práce jsou tradičně zapojováni studenti doktorských programů.

Jedním z měřitelných výsledků vědecké a výzkumné práce akademických pracovníků univerzity jsou významné publikace v impaktovaných zahraničních i domácích odborných časopisech. Univerzita Pardubice zaujímá dlouhodobě přední místo mezi českými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, které jsou na základě ohlasů publikací autorů uvedeny v renomované databázi Essential Science Indicators ISI Web of Science.

Oceněním mimořádného podílu na rozvoji vědeckého poznání se staly v novodobé historii Univerzity Pardubice rektorem udělené tituly „doctor honoris causa“ význačným odborníkům a světově uznávaným vědcům.

Novinky

02_bures_dsc_6176color_146998.jpg
07. 05. 2020

Excelentní tým Filipa Bureše si hraje s atomy uhlíku

Chemie si ho získala už na základní škole pod Tatrami. Naprosto přesně si vybavuje první návštěvy a pokusy v kabinetu chemie. Poté, co mu jeho otec dovolil vybudovat takovou malou „laborku“ u něj ve firmě v Lanškrouně, oboru se už nepustil. Dnes profesor Filip Bureš působí na Fakultě chemicko-tec…
dsc_2223_143554.jpg
07. 02. 2020

Nejstarší studna na světě odpočívá v cukerném sirupu

Nejstarší studna na světě, kterou objevili archeologové u Ostrova na Chrudimsku pod budoucí dálnicí D35, nyní zdroj vody rozhodně nepřipomíná. Leží rozebraná na části v pěti plastových vanách a konzervuje se ve sklepení - poněkud nezvykle v cukru. Obyčejný krystalový cukr posloužil restaurát…
dsc_4114_142100.jpg
08. 01. 2020

Výzkum rakoviny slinivky. Další rok v laboratoři

Odhalit rakovinu slinivky v časném stadiu nemoci. Přesně před rokem představil profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické metodu, která by mohla zachránit život statisícům pacientů. Média chtěla rozhovory, lékaři se ptali, kdy bude vyhodnocení výsledků, a pardubickému vědci drnčely…
image001-2_141907.jpg
26. 12. 2019

Unikátní senzory v bandážích usnadní práci zdravotníkům

Čtyři roky úsilí stojí za novinkou z Univerzity Pardubice, která zkvalitní zdravotnickou péči. Tomáš Syrový z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické navrhl unikátní senzor v obvazu na těle pacienta, který si sám řekne o výměnu. S touto technologií zvítězil v 9. ročníku cel…
dsc_5690_1600_139979.jpg
04. 11. 2019

Kdyby se mozek vytahoval na střevo, nikdy nebudou tým, říká genetička

Jako forenzní genetička experimentovala sama se sebou. Do unikátního projektu, který se zabývá dědičností specifických znaků, zapojila velké příbuzenstvo. Její obor je líbivý, ale zároveň vyžaduje precizní práci a spolupráci s dalšími kriminalistickými odborníky. Po ničivé vlně tsunami v Thajsku …