Poplatky spojené se studiem

Výše poplatku za studium podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách („poplatek za prodlouženou dobu studia“) je stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice v Článku 11 odst. 1) na 15 000,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Pravidla pro výši poplatku za studium v cizím jazyce podle  §58 odst. 4 zákona o vysokých školách jsou stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice v Článku 12 odst. 1). Konkrétní výše pro jednotlivé studijní programy v cizím jazyce je zveřejněna ve směrnici fakulty, která studium v cizím jazyce uskutečňuje.

true