Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_113006419_111644.jpg

Výše poplatku za studium podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách („poplatek za prodlouženou dobu studia“) je stanovena v aktuálním znění Statutu Univerzity Pardubice v Článku 11 odst. 1) 

Výše poplatku za prodlouženou dobu studia stanoveného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

  • o méně než 6 měsíců, činí 15 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  • o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců, činí 20 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  • o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců, činí 25 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  • o 18 měsíců a více, činí 30 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia.

Pravidla pro výši poplatku za studium v cizím jazyce podle  §58 odst. 4 zákona o vysokých školách jsou stanovena v aktuálním znění Statutu Univerzity Pardubice v Článku 12 odst. 1). Konkrétní výše pro jednotlivé studijní programy v cizím jazyce je v Příloze č. 1.