Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

prod_124958.jpg

bylo založeno jako samostatné středisko k 1. lednu 2008, od 1. března 2009 je jeho součástí prodejna odborné literatury a univerzitní e-shop, od 1. listopadu 2013 se mění název na Vydavatelství a polygrafické středisko.

  • spravuje čísla ISBN, ohlašuje Národní knihovně ČR vydání publikací, rozesílá povinné výtisky a nabídky zákonem stanoveným příjemcům,
  • spolupracuje s edičními referenty jednotlivých fakult a autory publikací při přípravě, vydání, distribuci a prodeji publikací vydaných Univerzitou Pardubice,
  • spravuje sklad odborné literatury a propagačních předmětů,
  • zabezpečuje prodej publikací a propagačních předmětů prostřednictvím univerzitní prodejny odborné literatury a univerzitního knižního e-shopu,
  • zajišťuje prodej vydaných publikací v ČR, navazuje kontakty s externími distributory a prodejci,
  •  jako vystavovatel a prodejce reprezentuje Univerzitu Pardubice na knižních veletrzích, prodejních výstavách a univerzitou pořádaných společenských akcích,
  • poskytuje informace o vydavatelských činnostech uvnitř i vně univerzity.

Kontakt:
Bc. Monika Poláková
vedoucí
telefon 466 036 042
e-mail monika.polakova@upce.cz

univerzitní kampus, Studentská 84, Pardubice
budova EA, přízemí za recepcí

fakturační adresa:
Univerzita Pardubice
Vydavatelství
Studentská 95
532 10 Pardubice - Polabiny
IČ: 00216275
DIČ: CZ 00216275