Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce
  • připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
  • nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v téměř sto třiceti oborech
  • rozvíjíme univerzální šíři pěstovaných vědních disciplín
  • podporujeme mezinárodní tvůrčí prostředí
  • umožňujeme studium na zahraničních vysokých školách
  • nabízíme zdravotně postiženým studentům program osobní asistence


Univerzita Pardubice rozvíjí více než šedesátiletou tradici vysokého školství ve městě. Byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81/1950 Sb., v roce 1953 transformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice.


Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji.
Má 7 fakult. Na univerzitě studuje téměř 8,5 tisíce studentů.

Její vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další činnost vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je rozvíjena směrem k Evropskému vysokoškolskému vzdělávacímu prostoru (EHEA) a Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).