Kontakty

Chcete nám něco sdělit nebo se na něco zeptat? Využijte jednu z následujících možností, jak se s námi spojit. Najdete zde i základní identifikační údaje, například bankovní spojení, fakturační adresu či ID datové schránky.

 

Fakturační adresa:

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

Dodací adresa:
Podle požadavku uvedeného na objednávce.

Datová schránka:
ID datové schránky Univerzity Pardubice je f5vj9hu

IČ Univerzity Pardubice:
00216275

DIČ:
CZ00216275

Bankovní účet pro platby v CZK:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
č. ú.     37030561/0100 
Zvláštní případy je třeba konzultovat (možno jiný samostatný účet).

IBAN k účtu 37030561/0100:
CZ2901000000000037030561

Bankovní účet pro platby v EUR:
19-2522710287/0100 KB Pardubice
 Zvláštní případy je třeba konzultovat (možno jiný samostatný účet).

IBAN k účtu 19-2522710287/0100:
CZ1401000000192522710287

SWIFT Komerční banky:
KOMBCZPPXXX

true

Jak se k nám dostanete?


Jak do Pardubic

Univerzita Pardubice se nachází na dopravním uzlu železničních linek, autobusových spojů i rychlostních silnic. Vyberte si tu nejvhodnější přepravu pro vás. 

Najít spoj do Pardubic

Jak do kampusu

Přímo u univerzity staví linky městské hromadné dopravy.

 • Zastávka Stavařov: 3, 33, 11, 4
 • Zastávka Hradecká: 3, 33
 • Zastávka Univerzita: 10, 16

Jedete autem? Parkoviště pro návštěvníky najdete u rektorátu. 

Najít spoj MHD

Důležité kontakty:

Telefonní ústředna: +420 466 036 111 (+420 466 036 112, +420 466 036 113)

Telefony na recepce objektů UPCE:

recepce Rektorát: 6090
recepce Dopravní fakulta Jana Pernera: 6122
recepce výukový objekt Fakulta ekonomicko-správní, filozofická: 6040
recepce Univerzitní aula: 6690
recepce Fakulta chemicko-technologická: 6540
recepce Čs. legií, Fakulta elektrotechniky a informatiky: 7270
recepce Čs. legií, UNIT: 7210
recepce Tělovýchovná zařízení: 6767
recepce VVCD Doubravice: 8010
strážnice TP Doubravice: 8040

Telefonicky:

Telefonní číslo na ústřednu je +420 466 036 111 (+420 466 036 112, +420 466 036 113). Z ústředny vás přepojí na jakékoli pracoviště univerzity.
Volání v rámci univerzity se uskutečňuje pouze volbou čtyřmístného čísla účastníka, tj. posledních čtyř čísel z telefonního čísla.
Volání z vnější telefonní sítě se uskutečňuje volbou v následujícím tvaru: 466 03x xxx, kde xxxx je čtyřmístné číslo účastníka.

Kontakt na konkrétní osobu:

Vyhledat název pracoviště, telefonní číslo či e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance Univerzity Pardubice můžete zde. Stačí zadat příjmení hledané osoby.

true

Univerzita Pardubice 
Studentská 95 - mapa
532 10 Pardubice 2
telefon +420 466 036 111, +420 467 311 111 - ústředna
 

Centrum informačních technologií a služeb 
Studentská 95 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 633 - ředitelka
e-mail cits@upce.cz

Univerzitní knihovna
Studentská 519 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 543 - výpůjčky
+420 466 036 535 - informace, periodika
e-mail knihovna@upce.cz
mvs@upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera 
děkanát
Studentská 95 - mapa - budova DA
532 10 Pardubice
telefon + 420 466 036 509
+420 466 036 096, 6097, 6098 - studijní odd.
e-mail dekanat.DFJP@upce.cz

Správa kolejí a menzy
Studentská 201 - mapa - budova KC
530 09 Pardubice
Ubytování
telefon +420 466 036 624
e-mail ubytovani@upce.cz
Další kontakty

Fakulta ekonomicko-správní
děkanát
Studentská 84 - mapa - budova EA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 512
+420 466 036 063, 60 22 - studijní odd.
e-mail dekanat.FES@upce.cz

Rektorát
Studentská 95 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 111 - ústředna

Kancelář rektora
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
Oddělení personální a mzdové
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů
Referát pro vědu a tvůrčí činnost
Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností
Oddělení právní a organizační
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Sekretariát kvestora
Ekonomický odbor

Technický odbor
Studentská 95 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 103

Vydavatelství a polygrafické středisko
Studentská 84 - budova EA - mapa
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 042
telefon +420 466 036 132

Fakulta filozofická 
děkanát
Studentská 84 - mapa - budova EA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 226
+420 466 036 213 - studijní odd.
e-mail dekanat.FF@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická
děkanát
Studentská 573 - mapa - budova HA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 037 294
+420 466 037 304, 7302 - studijní odd.
e-mail dekanat.FChT@upce.cz

Fakulta restaurování
Jiráskova 3 - mapa - budova RA
570 01 Litomyšl
telefon +420 461 612 565, +420 461 615 738
e-mail dekanat.FR@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395 - mapa - budova ZA
530 03 Pardubice
telefon +420 466 670 550
e-mail dekanat.FZS@upce.cz

Jazykové centrum
Studentská 95 - budova DB - mapa
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 716

Katedra tělovýchovy a sportu 
Kunětická 92 - mapa - budova TA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 279 - sekretariát vedoucího
e-mail KTS@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky
nám. Čs. legií 565 - mapa - budova CA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 792, +420 466 036 652
e-mail dekanat.FEI@upce.cz

true

Univerzita Pardubice se nachází v Pardubicích - sídelním městě Pardubického kraje, které leží na soutoku řek Labe a Chrudimky.

Většina výukových prostor, knihovna, konferenční centrum, ubytovací, sportovní a další zařízení univerzity se nacházejí v uceleném univerzitním kampusu za řekou Labe v městské části II. Pardubice - Polabiny.

Fakulta elektrotechniky a informatiky se nachází - na nám. Čs. legií v centru města.

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  nám. Čs. legií 565
  532 10 Pardubice

Fakulta chemicko-technologická se nachází ve 2 lokalitách - v centru univerzitního kampusu a Technologickém pavilonu v Doubravicích.

 • Technologický pavilon FChT
  Doubravice 41
  ​532 10 Pardubice

Fakulta zdravotnických studií se nachází spolu se Střední zdravotnickou školou v areálu v Průmyslové ulici při výjezdu z Pardubic do Černé za Bory.

 • Fakulta zdravotnických studií
  Průmyslová 395
  ​532 10 Pardubice

Fakulta restaurování sídlí na zámeckém návrší v městě Litomyšli.

 • Fakulta restaurování
  Jiráskova 3
  ​570 01 Litomyšl 

Dopravní fakulta Jana Pernera má - kromě svého sídla v univerzitním kampusu - dvě dislokovaná pracoviště - v České Třebové a v Praze.

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
  Výukové a výzkumné centrum v dopravě
  Doubravice 41
  532 10 Pardubice
 • Dopravní fakulta Jana Pernera
  dislokované pracoviště v České Třebové
  Slovanská 452
  560 02 Česká Třebová
 • Dopravní fakulta Jana Pernera
  dislokované pracoviště Praha
  Pod Výtopnou 367
  186 00 Praha 8

UNIT

UNIT
nám. Čs. legií 565
532 10 Pardubice

 

 

true

Oddělení propagace a vnějších vztahů

adresa
Studentská 95, Pardubice 532 10
email press@upce.cz

Mgr. Martina Macková
vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů

telefon +420 466 036 413
mobil +420 739 542 732
e-mail martina.mackova@upce.cz

Mgr. Lenka Čermáková
zástupce vedoucí oddělení, organizace propagačních akcí

telefon +420 466 036 544
mobil +420 702 224 703
e-mail lenka.cermakova@upce.cz

Ing. Lenka Krejčíková
​správce sociálních sítí, editor webových stránek

telefon +420 466 036 757
e-mail lenka.krejcikova@upce.cz

Tomáš Pospíchal
organizace propagačních akcí, zajištění propagačních předmětů

telefon +420 466 036 467
e-mail tomas.pospichal@upce.cz

Bc. Věra Přibylová
redaktorka a editorka Zpravodaje

telefon +420 466 036 406
e-mail vera.pribylova@upce.cz

Bc. Radka Francová
sociální sítě a univerzitní akce

email radka.francova@upce.cz

Ing. arch. Iva Svobodová
koordinátorka popularizace a vnějších vztahů

telefon 466 036 482
e-mail iva.svobodova@upce.cz

true

Podatelna
Sídlo a doručovací adresa:
UNIVERZITA PARDUBICE
Studentská 201
Pardubice 530 09
Česká republika
 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@upce.cz
ID datové schránky: f5vj9hu
Úřední hodiny podatelny: Po – Pá od   9:00 do 12:00, od 14:00 do 15:00

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx.
Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat:
Datové zprávy jsou přijímány na: CD, DVD, USB flash disk.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

Je-li zjištěn u datové zprávy výskyt škodlivého kódu, univerzita vyrozumí odesílatele (lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, nebo pokud nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, datová zpráva se nezpracovává a je považována za nedoručenou.

V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Je-li přijat dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný), nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, nebo elektronickou adresu odesílatele pak univerzita vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává a je považován za nedoručený.

true

PharmDr. Ing. Jiří Šafra, Ph.D.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Referát pro ochranu osobních údajů
telefon +420 466 036 565
e-mail dpo@upce.cz

Dohlíží na řádný výkon činností Univerzity Pardubice v oblasti ochrany osobních údajů.
Je místem pro uplatnění práv fyzických osob v oblasti osobních údajů.
Je kontaktním místem v případě dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů.

Bližší informace k ochraně osobních údajů, případně k uplatnění práv fyzických osob, jsou uvedeny v Úvodním prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů. Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete v dokumentu Postup pro vyřizování žádostí

true
false