Adresy jednotlivých pracovišť

Univerzita Pardubice
Studentská 95 - mapa
532 10 Pardubice 2
telefon 466 036 111, 467 311 111 - ústředna
fax 466 036 361
466 036 365
e-mail promotion@upce.cz
webmaster@upce.cz

Centrum informačních technologií a služeb
Studentská 95 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon 466 036 633 - ředitelka
e-mail cits@upce.cz

 

 

Univerzitní knihovna
Studentská 519 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon 466 036 543 - výpůjčky
466 036 535 - informace, periodika
fax 466 036 538, 467 306 538
e-mail knihovna@upce.cz
mvs@upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera
děkanát
Studentská 95 - mapa - budova DA
532 10 Pardubice
telefon 466 036 509
466 036 096, 6097, 6098 - studijní odd.
fax 466 036 094
e-mail dekanat.DFJP@upce.cz

Správa kolejí a menzy
Studentská 201 - mapa - budova KC
530 09 Pardubice
Ubytování
telefon 466 036 624
e-mail ubytovani@upce.cz
Další kontakty

Fakulta ekonomicko-správní
děkanát
Studentská 84 - mapa - budova EA
532 10 Pardubice
telefon 466 036 512
466 036 063, 60 22 - studijní odd.
fax 466 036 010
e-mail dekanat.FES@upce.cz

Rektorát
Studentská 95 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon 466 036 111 - ústředna

Kancelář rektora
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
Oddělení personální a mzdové
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů
Referát pro vědu a tvůrčí činnost
Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností
Oddělení právní a organizační
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Sekretariát kvestora
Ekonomický odbor

 

Technický odbor
Studentská 95 - mapa - budova R
532 10 Pardubice
telefon 466 036 103

 

Vydavatelství a polygrafické středisko
Studentská 84 - budova EA - mapa
532 10 Pardubice
telefon 466 036 042
telefon 466 036 132

Fakulta filozofická
děkanát
Studentská 84 - mapa - budova EA
532 10 Pardubice
telefon 466 036 226
466 036 213 - studijní odd.
fax 466 036 228
e-mail dekanat.FF@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická
děkanát
Studentská 573 - mapa - budova HA
532 10 Pardubice
telefon 466 037 294
466 037 304, 7302 - studijní odd.

fax 466 037 068
e-mail dekanat.FChT@upce.cz

Fakulta restaurování
Jiráskova 3 - mapa - budova RA
570 01 Litomyšl
telefon 461 612 565, 461 615 738
fax 461 612 565
e-mail dekanat.FR@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395 - mapa - budova ZA
530 03 Pardubice
telefon/fax 466 670 550
e-mail dekanat.FZS@upce.cz

Jazykové centrum
Studentská 95 - budova DB - mapa
532 10 Pardubice
telefon 466 036 716

Katedra tělovýchovy a sportu
Kunětická 92 - mapa - budova TA
532 10 Pardubice
telefon 466 036 279 - sekretariát vedoucího
e-mail KTS@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky
nám. Čs. legií 565 - mapa - budova CA
532 10 Pardubice
telefon 466 036 792, 466 036 652
fax 466 036 241
e-mail dekanat.FEI@upce.cz

 

 

Obrázek: