Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mapka_22_popisky_final_182361.jpg

Univerzita Pardubice
Studentská 95 
532 10 Pardubice 2
telefon +420 466 036 111, +420 467 311 111 - ústředna
 

Centrum informačních technologií a služeb
Studentská 95 - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 633 - ředitelka
e-mail cits@upce.cz

Univerzitní knihovna
Studentská 519 - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 543 - výpůjčky
+420 466 036 535 - informace, periodika
e-mail knihovna@upce.cz
mvs@upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera
děkanát
Studentská 95 - budova DA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 509
+420 466 036 096, 6097, 6098 - studijní odd.
e-mail dekanat.DFJP@upce.cz

Správa kolejí a menzy
Studentská 201 - budova KC
530 09 Pardubice
Ubytování
telefon +420 466 036 624
e-mail ubytovani@upce.cz
Další kontakty

Fakulta ekonomicko-správní
děkanát
Studentská 84 - budova EA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 512
+420 466 036 063, 60 22 - studijní odd.
e-mail dekanat.FES@upce.cz

Rektorát
Studentská 95 - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 111 - ústředna

Kancelář rektora
Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
Oddělení pro mezinárodní vztahy
Oddělení personální a mzdové
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů
Referát pro vědu a tvůrčí činnost
Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností
Oddělení právní a organizační
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Sekretariát kvestora
Ekonomický odbor

Technický odbor
Studentská 95 - budova R
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 103

Vydavatelství a polygrafické středisko
Studentská 84 - budova EA - 
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 042
telefon +420 466 036 132

Fakulta filozofická
děkanát
Studentská 84 - budova EA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 226
+420 466 036 213 - studijní odd.
e-mail dekanat.FF@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická
děkanát
Studentská 573 - budova HA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 037 294
+420 466 037 304, 7302 - studijní odd.
e-mail dekanat.FChT@upce.cz

Fakulta restaurování
Jiráskova 3 - budova RA
570 01 Litomyšl
telefon +420 461 612 565, +420 461 615 738
e-mail dekanat.FR@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395 - budova ZA
530 03 Pardubice
telefon +420 466 670 550
e-mail dekanat.FZS@upce.cz

Jazykové centrum
Studentská 95 - budova DB
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 716

Katedra tělovýchovy a sportu
Kunětická 92 - budova TA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 279 - sekretariát vedoucího
e-mail KTS@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky
nám. Čs. legií 565 - budova CA
532 10 Pardubice
telefon +420 466 036 792, +420 466 036 652
e-mail dekanat.FEI@upce.cz