Univerzita přijme

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Není vyhlášeno žádné výběrové řízení

Fakulta ekonomicko-správní

Není vyhlášeno žádné výběrové řízení

Fakulta restaurování

Není vyhlášeno žádné výběrové řízení

Fakulta filozofická

Fakulta zdravotnických studií

Není vyhlášeno žádné výběrové řízení