Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta

Název oboru pro habilitační řízení

a řízení ke jmenování profesorem

Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní prostředky a infrastruktura

Technologie a management v dopravě

Fakulta ekonomicko-správní

Systémové inženýrství a informatika

Regionální a veřejná ekonomie (pouze hab. řízení)

Fakulta filozofická

Historické vědy

Fakulta chemicko-technologická

Analytická chemie

Anorganická chemie

Organická chemie

Fyzikální chemie

Chemické inženýrství

Chemie a technologie anorganických materiálů

Technologie organických látek

Povrchové inženýrství

Environmentální chemie a inženýrství
false
false

2017

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Čapek Libor, doc. Ing. Ph.D. FChT Fyzikální chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Sedlařík Vladimír, doc. Ing. Ph.D. FChT Technologie organických látek návrh na jmenování předán na MŠMT
Bureš Filip, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Jambor Roman, doc. Ing. Ph.D. FChT Anorganická chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Hanusek Jiří, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie řízení probíhá (zahájeno 12.4.2017)
Hrubá Michaela, doc. PhDr. Ph.D. FF České a československé dějiny řízení probíhá (zahájeno 20.4.2017)

 

2016

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Jambor Roman, doc. Ing. Ph.D. FChT Anorganická chemie probíhá
Čapek Libor, doc. Ing. Ph.D. FChT Fyzikální chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Novák Daniel, doc. JUDr. Ing. CSc. DFJP Dopravní prostředky a infrastruktura probíhá
Sedlařík Vladimír, doc. Ing. Ph.D. FChT Technologie organických látek návrh na jmenování předán na MŠMT
Bureš Filip, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie probíhá

Jmenovaní profesoři 2016

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován s účinností od

Vinklárek Jaromír, doc. Ing. Dr.

FChT

Anorganická chemie

21. 6. 2016

Pohanka Miroslav, pplk., doc., RNDr., Ph.D., DSc. FChT Analytická chemie 19.12.2016

 

2015

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Pohanka Miroslav, pplk., doc., RNDr., Ph.D., DSc. FChT Analytická chemie probíhá
Vinklárek Jaromír, doc. Ing. Dr. FChT Anorganická chemie návrh na jmenování předán na MŠMT

 

Jmenovaní profesoři 2015

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován s účinností od

Němec Petr, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

1. 5. 2015

Bulánek Roman, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Fyzikální chemie

1. 11. 2015

Drašar Čestmír, doc. Ing. Dr.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

1. 11. 2015

 

2014

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Bulánek Roman, doc. Ing. Ph.D. FChT Fyzikální chemie probíhá
Drašar Čestmír, doc. Ing. Dr. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá
Němec Petr, doc. Ing. Ph.D. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá

 

Jmenovaní profesoři 2014

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován s účinností od

Molková Tatiana, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

1. 3. 2014

Jiroušek Bohumil, doc. PhDr., Dr. FF/Jihočeská univerzita České dějiny a československé dějiny 19. 9. 2014
Mošner Petr, doc. Ing., Dr. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů 19. 9. 2014

 

 Vysvětlivky:

 

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2013

Řízení ke jmenování profesorem 2013

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Molková Tatiana, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

Mošner Petr, doc. Ing., Dr. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá
Němec Petr, doc. Ing. Ph.D. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá
Jiroušek Bohumil, doc. PhDr., Dr. FF/Jihočeská univerzita České dějiny a československé dějiny

probíhá

 

Vysvětlivky:         

1 - VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2 - údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2012

Řízení ke jmenování profesorem 2012

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Molková Tatiana, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

 

Jmenovaní profesoři 2012

 

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Růžička Aleš, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Anorganická chemie

1. 2. 2012

Kulhánek Jiří, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Organická chemie

1. 2. 2012

Čegan Alexandr, doc. Ing. Ph.D. UK LF HK/

FChT

Lékařská chemie a biochemie 20. 6. 2012
Hernychová Lenka, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Analytické chemie 16. 11. 2012
Schmidová Eva, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura 16. 11. 2012

   Vysvětlivky:           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

2011

Habilitační řízení 2011

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Česlová Lenka, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie                            

probíhá

Dostál Libor, doc. Ing. Ph.D.    

FChT

Analytická chemie

probíhá

Famfulík Jan, Ing. Ph.D.

DFJP/TU Ostrava VŠB

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Hájek Petr, Ing. Ph.D.

FES

Systémové inženýrství a informatika

probíhá

Charbuský Miloš, PhDr. CSc.

UP Olomouc/

FF

Historie

probíhá

Jalový Zdeněk, Ing. Ph.D

FChT

Technologie organických látek

probíhá

Skalník Petr, PhDr. CSc.

MU Brno/FF

Sociologie

probíhá

Švanda Pavel, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Trojovský Pavel, doc. RNDr. PaedDr. Ph.D.

FES/UHK

Systémové inženýrství a informatika

probíhá

Vališ Jan, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

 

 

Jmenovaní docenti 2011

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Kanďár Roman, doc. Mgr. Ph.D.

UK Praha/FChT

Biochemie

1. 06. 2011

Kubeš Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

FF

České dějiny a československé dějiny

1. 11. 2011

Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D.

UKF Nitra/FF

Pedagogika

1. 10. 2011

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2010

Řízení ke jmenování profesorem 2010

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Komers Karel, doc. Ing. CSc.

FChT

Fyzikální chemie

zahájeno

22. 2. 2010

Mikšík Ivan, doc. Ing. DrSc.

FChT/AV ČR

Analytická chemie

zahájeno

18. 2. 2010

Růžička Aleš, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Anorganická chemie

probíhá

Štampach Ivan, O. doc. ThDr.

UK Praha/

FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2010

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Pospíšil Karel, doc. Ing. Ph.D. MBA

DFJP/CDV Brno

Dopravní prostředky a infrastruktura

1. 5. 2010

Kavička Antonín, doc. Ing. Ph.D.

DFJP/FEI

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

8. 12. 2010

Novák Jaroslav, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

8. 12. 2010

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2009

Řízení ke jmenování profesorem 2009

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Kavička Antonín, doc. Ing. Ph.D.

DFJP/FEI

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zahájeno     22. 6. 2009

Pospíšil Karel, doc. Ing. Ph.D.

DFJP/CDV Brno

Dopravní prostředky a infrastruktura

zahájeno

30. 1. 2009

Růžička Aleš, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Anorganická chemie

zahájeno     29. 9. 2009

Štampach Ivan, O. doc. ThDr.

UK Praha/

FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2009

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Holčapek Michal, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

2. 3. 2009

Hudec Oto, doc. RNDr. CSc.

FES/

TU v Košicích

Systémové inženýrství a informatika

2. 3. 2009

Kalendová Andréa, doc. Ing. Dr.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

18. 9. 2009

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr.

VŠB TU Ostrava/FEI

Materiálové vědy a inženýrství

18. 9. 2009

Lettl Jiří, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

18. 9. 2009

Macháček Jaroslav, doc. Ing. CSc.

ČZU Praha/ FES

Regionální a sociální rozvoj

18. 9. 2009

Šulcová Petra, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

18. 9. 2009

Ventura Karel, doc. Ing. CSc.

FChT

Analytická chemie

18. 9. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2008

Řízení ke jmenování profesorem 2008

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Holčapek Michal, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

zahájeno

11. 2. 2008

Hudec Oto, doc. RNDr. CSc.

FES/

TU v Košiciach

Systémové inženýrství a informatika

probíhá

Kalendová Andréa, doc. Ing. Dr.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

zahájeno

25. 1. 2008

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr

VŠB TU Ostrava/FEI

Materiálové vědy a inženýrství

probíhá

Kavička Antonín, doc. Ing. PhD.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zastaveno

21. 1. 2008

Lettl Jiří, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Nádvorník Milan, doc. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

zastaveno

5. 3. 2008

Štampach Ivan, O. doc. ThDr.

UK Praha/

FF

Evangelická teologie

probíhá

Šulcová Petra, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

zahájeno  

16. 5. 2008

Ventura Karel, doc. Ing. CSc.

FChT

Analytická chemie

zahájeno

30. 4. 2008

 

 

Jmenovaní profesoři 2008

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Cempírek Václav, prof. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

20. 5. 2008

Černošek Zdeněk, prof. Ing. CSc.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

20. 5. 2008

Mánek Bohuslav, prof. PhDr. CSc.

UP Olomouc/

FF

Dějiny anglické a americké literatury

20. 5. 2008

Sedlák Miloš, prof. Ing. DrSc.

FChT

Organická chemie

20. 5. 2008

Tichá Helena, prof. Ing. CSc

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

20. 5. 2008

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2007

Řízení ke jmenování profesorem 2007

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Černošek Zdeněk, doc. Ing. CSc.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

zahájeno

22. 2. 2007

Hudec Oto, doc. RNDr. CSc.

FES/

TU v Košiciach

Systémové inženýrství a informatika

zahájeno

12.12.2007

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr

PedF TU Liberec/ÚEI

Fyzika

zastaveno

14. 2. 2007

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr

VŠB TU Ostrava/ÚEI

Materiálové vědy a inženýrství zahájeno

zahájeno

30. 11. 2007

Kavička Antonín, doc. Ing. PhD.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zahájeno

30. 3. 2007

Lettl Jiří, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

zahájeno

11.9.2007

Nádvorník Milan, doc. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

zahájeno

21. 11. 2007

Sedlák Miloš, doc. Ing. DrSc.

FChT

Organická chemie

zahájeno

3. 10. 2007

Štampach Ivan O., doc. ThDr.

UK Praha/FF

Evangelická teologie

probíhá

Tichá Helena, doc. Ing. CSc.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

zahájeno

3. 10. 2007

 

 

Jmenovaní profesoři 2007

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Chrobok Viktor, prof. MUDr. Ph.D.

LF MU Brno/FZS

Otorinolaryngologie

5. 11. 2007

Kalenda Petr, prof. Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

16. 2. 2007

Pacáková Viera, prof. RNDr. Ph.D.

EU Bratislava/

FES

Ekonometrie a operační výzkum

26. 6. 2007

Pomahač Richard, prof. JUDr. CSc.

UK Praha/

FES

Správní právo a správní věda

5. 11. 2007

Švancara Ivan, prof. Ing. Dr.

FChT

Analytická chemie

5. 11. 2007

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2006

Řízení ke jmenování profesorem 2006

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Cempírek Václav, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zahájeno

28. 12. 2006

Kalenda Petr, doc. Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr.

PedF TU Liberec/ÚEI

Fyzika

zahájeno

28. 8. 2006

Pomahač Richard, doc. JUDr. CSc.

UK Praha/

FES

Správní právo a správní věda

probíhá

Štampach Ivan O., doc. ThDr.

UK Praha/FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2006

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Hrdina Radim, prof. Ing. CSc.

FChT

Technologie organických látek

2. 5. 2006

Lošťáková Hana, prof. Ing. CSc.

STU Bratislava/FChT

Průmyslové inženýrství a management

10. 4. 2006

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

2005

Řízení ke jmenování profesorem 2005

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Hrdina Radim, doc. Ing. CSc.

FChT

Technologie organických látek

probíhá

Kalenda Petr, doc. Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Lošťáková Hana, doc. Ing. CSc.

STU Bratislava/FChT

Průmyslové inženýrství a management

probíhá 

Štampach Ivan O., doc. ThDr.

UK Praha/FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2005

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Potůček František, prof. Ing. CSc.

FChT

Technologie zpracování dřeva

31. 1. 2005

Vlček Miroslav, prof. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

1. 5. 2005

Wágner Tomáš, prof. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

1. 5. 2005

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

 

true

2017

Habilitační řízení 2017

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Řízení probíhá -zahájeno dne

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

17. 12. 2002

Bažant Michael, Ing., Ph.D. DFJP Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

7. 10. 2016

Pejchal Michael, Ing., Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

10. 11. 2016

 

Jmenovaní docenti 2017

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován/a docentem s účinností od

Bulíček Josef, Ing., Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

 1. 1. 2017

Honcová Pavla, Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

 1. 1. 2017

Ruda Aleš, RNDr. Ph.D.

FES/UTB Zlín

Systémové inženýrství a informatika

 1. 1. 2017

Dobešová Zdena, Ing., Ph.D. FES/UP Olomouc Systémové inženýrství a informatika 1. 6. 2017

 

2016

Probíhající habilitační řízení:

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Bažant Michael, Ing., Ph.D. DFJP Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

Bulíček Josef, Ing., Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

Honcová Pavla, Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

probíhá

Němec Zdeněk, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

zastaveno 9.11.2016

Ruda Aleš, RNDr. Ph.D. UTB Zlín Systémové inženýrství a informatika probíhá
Pejchal Michael, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek probíhá

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

 

Jmenovaní docenti 2016

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Černý Ondřej, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

 1. 1. 2016

Česla Petr, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

 1. 1. 2016

Šelešovská Renáta, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

 1. 4. 2016

Tomek Petr, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

 1. 6. 2016

Hnilica Jiří, PhDr. Ph.D. FF/UK Praha České dějiny a československé dějiny 1.11.2016

 

2015

Probíhající habilitační řízení:

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Česla Petr, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Černý Ondřej, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

       probíhá

Šelešovská Renáta, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Tomek Petr, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Vališ Jan, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

ukončeno k 26.2.2015

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Jmenovaní docenti 2015

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Bajerová Petra, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

 1. 2. 2015

Panoch Pavel, Mgr. Ph.D.

FF

České dějiny a československé dějiny

 1. 3. 2015

Weidlich Tomáš, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

 1. 4. 2015

Ferjenčík Miloš, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek      1. 7. 2015

Doleček Petr, Ing. CSc.

FChT

Chemické inženýrství

1. 11. 2015

Hájek Martin, Ing. Ph.D.

FChT

Fyzikální chemie

1. 11. 2015
Grulich Petr, Mgr., Ph.D. FF/UHK

České dějiny a československé dějiny

1. 12. 2015

 

2014

Habilitační řízení 2014

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Bajerová Petra, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Česla Petr, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Doleček Petr, Ing. CSc.

FChT

Chemické inženýrství

probíhá

Hájek Martin, Ing. Ph.D.

FChT

Fyzikální chemie

probíhá

Panoch Pavel, Ing. Ph.D.

FF

České a československé dějiny

probíhá

Šelešovská Renáta, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Tomek Petr, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Vališ Jan, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Weidlich Tomáš, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

probíhá

Jmenovaní docenti 2014

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Pouzar Miloslav, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

1. 1. 2014

Sokolová Věra, M.A., Ph.D.

FF/UK FHS Praha

České dějiny a československé dějiny

1. 1. 2014

Greiner Karel, Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

1. 3. 2014

Matuška Jaroslav, Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

1. 3. 2014

Kovandová Hedvika, Ing. Ph.D.

DFJP/ČVUT

Dopravní prostředky a infrastruktura

1. 4. 2014

Matyáš Robert, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

1. 11. 2014

 

Vysvětlivky:   

1 - VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2 - údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

 

true
false
false