Odborné akce

Fakulty a pracoviště Univerzity Pardubice pořádají či spolupořádají každoročně řadu vědeckých konferencí, odborných seminářů, workshopů apod., kde prezentují dosažené výsledky a současně si předávají zkušenosti s účastníky z jiných vysokých škol, vědeckých pracovišť a podniků.

true

Přehled akcí

21. KSAP-PM: 21. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech
Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich...
52. seminář o tenzidech a detergentech
Seminář zájemců o výzkum v oblasti produkce, analýzy a aplikaci povrchově aktivních látek.
Radiologické kolokvium 2019