Fakultní koordinátoři pro studenty se SP

Ve spolupráci s Centrem ALMA je fakultní koordinátor zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se SP (specifickou potřebou) na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • navazuje s uchazečem, který požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení,
  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

Jazykové centrum

false
Koordinátorka jazykového centra
Mgr. Věra Culková,

Mgr.
Věra
Culková


Fakulta filozofická

vera.culkova@upce.cz
466 036 225

Dopravní fakulta Jana Pernera

false
 Jana Novotná, DiS.

Jana
Novotná
,
DiS.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jana.novotna@upce.cz
466 036 097

Fakulta ekonomicko-správní

false
Mgr. Jana Vágnerová,

Mgr.
Jana
Vágnerová


Fakulta ekonomicko-správní

jana.vagnerova@upce.cz
466 036 142

Fakulta elektrotechniky a informatiky

false
 Renata Kalhousová,

Renata
Kalhousová


Fakulta elektrotechniky a informatiky

renata.kalhousova@upce.cz
466 036 652

Filozofická fakulta

false

Martina
Kleinová


Fakulta filozofická

martina.kleinova@upce.cz
466 036 250

Fakulta chemicko-technologická

false
 Dana Petráňová,

Dana
Petráňová


Fakulta chemicko-technologická

dana.petranova@upce.cz
466 037 302, 466 037 061

Fakulta restaurování

false

Petra
Pokorná


Fakulta restaurování

petra.pokorna@upce.cz
466 036 582

Fakulta zdravotnických studií

false
Ing. Monika Kofferová,

Ing.
Monika
Kofferová


Fakulta zdravotnických studií

monika.kofferova@upce.cz
466 037 736
true