Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

map-455769_1280_122341.jpg

Ve spolupráci s Centrem ALMA je fakultní koordinátor zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se SP (specifickou potřebou) na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • může informovat dle potřeby vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

Dopravní fakulta Jana Pernera


Jana Novotná, DiS.
Dopravní fakulta Jana Pernera
702143507

Fakulta ekonomicko-správní


Mgr. Jana Vágnerová
Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechniky a informatiky


Renata Kalhousová
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta filozofická


Bc. Jana Horáková
Fakulta filozofická

Fakulta chemicko-technologická


Dana Petráňová
Fakulta chemicko-technologická

Fakulta zdravotnických studií


Ing. Monika Kofferová
Fakulta zdravotnických studií

Fakulta restaurování


Petra Pokorná
Fakulta restaurování