Fakultní koordinátoři pro studenty se SP

Ve spolupráci s Centrem ALMA je fakultní koordinátor zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se SP (specifickou potřebou) na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • navazuje s uchazečem, který požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení,
  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

Jazykové centrum

false
Koordinátorka jazykového centra
Mgr. Věra Culková,

Mgr.
Věra
Culková


Fakulta filozofická

Dopravní fakulta Jana Pernera

false
 Jana Novotná, DiS.

Jana
Novotná
,
DiS.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jana.novotna@upce.cz
466 036 097

Fakulta ekonomicko-správní

false
Mgr. Jana Vágnerová,

Mgr.
Jana
Vágnerová


Fakulta ekonomicko-správní

jana.vagnerova@upce.cz
466 036 142

Fakulta elektrotechniky a informatiky

false
 Renata Kalhousová,

Renata
Kalhousová


Fakulta elektrotechniky a informatiky

renata.kalhousova@upce.cz
466 036 652

Filozofická fakulta

false

Martina
Kleinová


Fakulta filozofická

martina.kleinova@upce.cz
466 036 250

Fakulta chemicko-technologická

false
 Dana Petráňová,

Dana
Petráňová


Fakulta chemicko-technologická

dana.petranova@upce.cz
466 037 302, 466 037 061

Fakulta restaurování

false

Petra
Pokorná


Fakulta restaurování

petra.pokorna@upce.cz
466 036 582

Fakulta zdravotnických studií

false
Ing. Monika Kofferová,

Ing.
Monika
Kofferová


Fakulta zdravotnických studií

monika.kofferova@upce.cz
466 037 736
true