UPCE

Studentské spolky

Hudební soubory


Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

VUS je spolkem, který tvoří převážně studenti univerzity spolu s dalšími příznivci sborového zpěvu. Široký repertoár, který zahrnuje dobové skladby, díla moderní, duchovní hudbu, lidové písně, spirituály i pop, přispívá k tomu, že si zde každý najde žánr, který je jeho srdci blízký. Soubor se pravidelně účastní tuzemských i mezinárodních soutěžních festivalů, na kterých dosahuje vynik ajících výsledků.

VUS Pardubice
telefon 466 037 069, 604 132 074
www http://vus.upce.cz
e-mail vus@upce.cz

VUS Pardubice

Klasická hudba mladým - studentský orchestr

Přijďte mezi nás do nového studentského orchestru, který zaštiťuje zapsaný spolek Klasická hudba mladým. Nabízíme možnost zahrát si se zkušenými, mladými a profesionálními hráči, kteří budou nápomocni při vašem hudebním rozvoji.

Klasická hudba mladým
Jan Hrubeš - manažer
telefon 608 825 687
www www.khmpce.cz
e-mail info@khmpce.cz

Klasická hudba mladým

Křesťanské spolky


Univerzitní křesťanské hnutí

Je skupinou vedenou studenty pro studenty. Patří do sítě skupin univerzitních křesťanských studentů, kteří se chtějí setkávat a diskutovat o Bohu. Prostřednictvím zdravé diskuse, kde může každý vyjádřit svůj vlastní názor, studenti se dozvídají více o Bohu a jeho důležitosti a významu pro život.

UKH – Univerzitní křesťanská skupinka
úterý v 18.00, Kolej D, 1. patro, místnost č. 141
e-mail pardubice.ukh@gmail.com
www http://www.ukh.cz

Univerzitní křesťanská skupinka

Křesťanská studentská organizace

INRIroad je křesťanská studentská organizace, která existuje v sedmi univerzitních městech České a Slovenské republiky. Cílem INRIroad je nabídnout kolektiv mladých lidí, kteří se vzájemně chtějí obohacovat a posouvat se v životě dál. Aktivity stojí na křesť anských hodnotách a mnozí našli během svých vysokoškolských stu dií osobní vztah k Bohu.

INRIroad – křesťanská studentská organizace
e-mail jana.polehna@inriroad.org
facebook INRIroad Pardubice
www http://www.inriroad.org

INRIroad

Zájmové spolky


Studentský dobrovolnický INRIroad klub ADRA

Spolek, který se chce část svého času věnovat druhým, rozdávat radost kolem sebe. Chodíme skupinově k dětem a seniorům do sociálních zařízení, vymýšlíme programy a další.
Můžete se stát pravidelným nebo příležitostným dobrovolníkem. Pomáhat je radost!

Studentský dobrovolnický INRIroad klub ADRA
e-mail jana.polehna@inriroad.org
facebook Studentský dobrovolnický INRIroad klub ADRA
www https://www.inriroad.org/adraklub

Klub ADRA

Fotoklub

Fotoklub není tematicky zaměřen ani vyhraněn. Jednotliví členové se věnují vlastní volné tvorbě a až při vzájemné diskusi nad přinesenými fotografiemi dochází k prolínání různých oblastí fotografie. Vítáni jsou nejen nadšenci fotografie a ostřílení fotografové, ale i začátečníci a zvěda vci. Prostě všichni, kterým učaroval pohled na svět přes hledáček fotoaparátu.

Fotoklub
www http://fotoklub.upce.cz
facebook fotoklubupce

Fotoklub

Sportovní kluby


Univerzitní sportovní klub

Pro zájemce o další spor tovní aktivity je určen Univerzitní spor tovní klub, který se člení do 11 od dílů: aerobik, badminton, basketbal, florbal, futsal, indoor cycling, kanoistika, stolní tenis, tenis, veslování a v olejbal. Sportování v USK je jak volnočasové, tak v některých vybraných oddílech i soutěžní (florbal, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal).

Univerzitní sportovní klub, z. s.
Ing. Ondřej Prusek, Ph.D., tajemník USK Par dubice
telefon 466 036 416, mobil 724 169 086
e-mail ondrej.prusek@upce.cz
www http://usk.upce.cz

USK

VAŠE LIGA

VAŠE LIGA je největší amatérská liga v ČR. V Pardubicích působí od roku 2010 v badmintonu. Do ligy se mohou zapojit hráči všech úrovní – úplní začátečníci i pokročilí. Pořádá nejenom ligy, ale i pravidelné turnaje, tréninkové kempy nebo společenské akce.

VAŠE LIGA, z. s.
Petr Lundák
správce VAŠÍ LIGY v Par dubicích
telefon 724 719 724
e-mail petr.lundak@vaseliga.cz
www http://www.vaseliga.cz

VAŠE LIGA

Ostatní


Studentská rada Univerzity Pardubice

Členové SRUPa jsou studenti univerzity, kteří byli zvoleni ostatními studenty do akademických senátů. Dalšími členy SRUPa je delegát a jeho náhradník v e Studentské komoře Rady vysokých šk ol a zástupce studentů v RVH. SRUPa shromažďuje od studentů podněty, nápady a připomínky, které projednává a dále řeší, předává vedení UPa, fakult, SKM,

Současný předseda SRUPa
Ondřej Dobeš, FES
Kancelář SRUPa se nachází v budo vě G, 11. Patro
e-mail srupa@upce .cz
www http://srupa.upce.cz
facebook Studentská rada Univ erzity Pardubice – SRUPa

SRUPa

ESN Pardubice

ESN (Erasmus Student Network) je studentská organizace, ve které se nachází mnoho komunikativních, iniciativních a otevřených lidí a funguje na bázi dobrovolnictví. Pokud si chcete zlepšit cizí jazyky, soft skills, vést nějaký projekt nebo jen přijít do kontaktu se zajímavými lidmi ze zahraničí, jste na správné adrese.

ESN Pardubice
e-mail president@esn.upce.cz,
hr@esn.upce.cz (pro zájemce o členství)
facebook ESN Par dubice
www http://esn.upce.cz

ESN
true