Spolupráce s institucemi

Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti univerzity se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při univerzitě pracují nebo v nichž je univerzita a její akademičtí pracovníci členy.

Významnou úlohu na podporu pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera.

Obrázek: