Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_63703735_111679.jpg

Naše vědecko-výzkumná činnost není vymezená hranicemi akademické půdy. Proto nabízíme institucím možnost vzájemného obohacování a rozvoje.

Trvale se účastníme bádání a vývoje v široké paletě oblastí. Pravidelně a aktivně se účastníme činnosti společností zaměřených na technologický rozvoj nebo na obecně prospěšné činnosti.

Mezi sdružení a organizace, které při univerzitě pracují, patří také rozvojové instituce nebo fondy jako Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera.

Univerzita Pardubice je členem řady významných organizací sdružující vysoké školy na české i mezinárodní úrovni.