UPCE

Spolupráce s institucemi

Naše vědecko-výzkumná činnost není vymezená hranicemi akademické půdy. Proto nabízíme institucím možnost vzájemného obohacování a rozvoje.

Trvale se účastníme bádání a vývoje v široké paletě oblastí. Pravidelně a aktivně se účastníme činnosti společností zaměřených na technologický rozvoj nebo na obecně prospěšné činnosti.

Mezi sdružení a organizace, které při univerzitě pracují, patří také rozvojové a odborné instituce jako Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. nebo fondy jako Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera.

Univerzita Pardubice je členem řady významných organizací sdružující vysoké školy na české i mezinárodní úrovni.

false