Členství v organizacích sdružujících české vysoké školy

Česká konference rektorů (ČKR)
Rada vysokých škol (RVŠ)
CESNET sdružení
Asociace knihoven vysokých škol
Asociace univerzit třetího věku České republiky
Asociace pracovníků univerzitní administrativy (APUA)
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

European University Association (EUA)
European University Information Systems oganization (EUNIS)
The Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF)
European Universities Public Relations and Information Officers (EUPRIO)

false