Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzita_pardubice_slavi_70_let_soucasna_budova_fakulty_chemicko-technologicke_164035.jpg

Celosvětově nejprestižnější žebříček QS World University Rankings 2021 nás zařadil mezi 1 000 nejlepších vysokých škol na světě a 10 nejlepších v České republice. Fakulta chemicko-technologická a Fakulta zdravotnických studií jsou podle nejnovějšího hlasování studentů a absolventů ve svém zaměření Fakultami roku v České republice. Fakulta restaurování je třetí nejlepší fakultou v zemi.

Fakulty, studijní programy a počty studentů

Fakulty 7
Katedry/ústavy/ateliéry  
Zaměstnanci univerzity 1 200
  – z toho akademičtí a vědečtí pracovníci 730
Akreditované studijní programy 306
Studenti celkem 6 900
  – v bakalářském studiu 72 %
  – v magisterském studiu 22 %
  – v doktorském studiu 6 %
Absolventi 1 300
Zahraniční studenti 700
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV) 1 100

Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání

Počet akreditovaných programů v cizím jazyce 80
Mezinárodní bilaterární smlouvy 427 partneských smluv
102 rámcových smluv
institucí
33 zemí

Věda, výzkum a odborná publikace

Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity  
Aktuálně řešených projektů  
Publikací v impaktovaných časopisech ročně  
Aktuálně platných patentů a užitých vzorů  

Univerzitní knihovna, koleje a menza

Fondy Univerzitní knihovny 230 000
  – počet absenčních výpůjček  
Koleje a menza  
  – ubytování 1 325 lůžek
  – stravování (vydaných jídel ročně) 103 000

Zázemí

Univerzitních budov  
Vyučovaných sportů a kurzů  

Rozpočet

Rozpočet (2021)  
  – z toho neinvestiční  

Tabulka obsahuje údaje z roku 2021. Detailní informace naleznete ve Výroční zprávě o činnosti za rok 2021