Univerzita v číslech

Celosvětově nejprestižnější žebříček QS World University Rankings 2021 nás zařadil mezi 1 000 nejlepších vysokých škol na světě a 10 nejlepších v České republice. Fakulta chemicko-technologická a Fakulta zdravotnických studií jsou podle nejnovějšího hlasování studentů a absolventů ve svém zaměření Fakultami roku v České republice. Fakulta restaurování je třetí nejlepší fakultou v zemi.

Fakulty, studijní programy a počty studentů

Fakulty 7
Katedry/ústavy/ateliéry 46
Zaměstnanci univerzity 1 100
  – z toho akademičtí a vědečtí pracovníci 600
Akreditované studijní programy 150
Studenti celkem 7 000
  – v bakalářském studiu 74 %
  – v magisterském studiu 21 %
  – v doktorském studiu 5 %
Absolventi 1 400
Zahraniční studenti 500 z 80 zemí
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV) 900

Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání

Počet akreditovaných programů v cizím jazyce 50
Mezinárodní bilaterární smlouvy 400 smluv
300 institucí
50 zemí

Věda, výzkum a odborná publikace

Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity 370 mil. Kč
Aktuálně řešených projektů 250
Publikací v impaktovaných časopisech ročně 350
Aktuálně platných patentů a užitých vzorů 70

Univerzitní knihovna, koleje a menza

Fondy Univerzitní knihovny 225 000
  – počet absenčních výpůjček 80 000
Koleje a menza  
  – ubytování  1 300 lůžek
  – stravování (vydaných jídel ročně) 115 000

Zázemí

Univerzitních budov 75
Vyučovaných sportů a kurzů 35

Rozpočet

Rozpočet (2020) 1 331 872 tis. Kč
  – z toho neinvestiční 1 196 612 tis. Kč

Tabulka obsahuje údaje z roku 2020. Detailní informace naleznete ve Výroční zprávě o činnosti za rok 2020

true