Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice, jediná vzdělávací instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, nabízí kvalitní a moderní vzdělání srovnatelné s renomovanými zahraničními univerzitami.

Fakulty, studijní programy a počty studentů

Fakulty 7
Katedry/ústavy/ateliéry 47
Zaměstnanci univerzity 1 219
  – z toho akademičtí a vědečtí pracovníci 792
Akreditované studijní programy 207
Forma studia  
  – prezenční 80 %
  – kombinovaná 20 %
Studenti celkem 6 765
  – v bakalářském studiu 74 %
  – v magisterském studiu 21 %
  – v doktorském studiu 5 %
Absolventi 1 460
Zahraniční studenti 531 z 76 zemí
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV) 2 578
Vyplacená stipendia 84 mil. Kč

Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání

Počet akreditovaných programů v cizím jazyce 55
Mezinárodní bilaterární smlouvy 430 smluv
319 institucí
47 zemí

Věda, výzkum a odborná publikace

Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity 373 mil. Kč
  – institucionální výzkum 53 %
  – z grantových soutěží 47 %
Počet řešených projektů 156
Smluvně řešené úkoly doplňkové činnosti pro externí společnosti 392

Univerzitní knihovna, ICT, koleje a menza

Fondy Univerzitní knihovny 218 725
  – počet uživatelů 5 786
  – počet absenčních výpůjček 81 910
  – předplacená periodika (tištěná a elektronická)  
  – zahraniční 196
  - česká 192
ICT infrastruktura  
  – počet PC stanic včetně virtuálních desktopů 4 100
  – počet PC učeben 83
Koleje a menza  
  – ubytování  1 325 lůžek
  – stravování (vydaných jídel ročně) 241 237

Rozpočet

Rozpočet (2020) 1 331 872 tis. Kč
  – z toho neinvestiční 1 196 612 tis. Kč

Hodnocení kvality univerzity

Celosvětově nejprestižnější žebříček QS World University Rankings 2021 nás zařadil mezi 1 000 nejlepších vysokých škol na světě a 10 nejlepších v České republice.

true