Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_3151-enhanced-2_uprava_162758.jpg

Moderní - dynamická - s tradicí

Sedm fakult, sedm tisíc studentů. Skvěle vybavené učebny a laboratoře, špičkové vědecké týmy a institucionální akreditace v klíčových oborech. To jsme my, Univerzita Pardubice.

Náš příběh se začal psát v roce 1950. Tehdy vznikla Vysoká škola chemická a pak Vysoká škola chemicko-technologická. Dnes ale u nás kromě chemiků studují ekonomové, filozofové a historici, zdravotníci, dopravní experti, elektrotechnici a informatici nebo restaurátoři.  

7 SMĚRŮ vzdělávání Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium a výběr z více než 100 studijních oborů a specializací v oblasti přírodních, technických, společenských i ekonomických věd, uměleckých a zdravotnických oborů:

VĚDA ve špičkových týmech
Ve vědě a výzkumu dosahujeme excelentních výsledků, a tím se univerzita dlouhodobě řadí do první desítky dle nejcitovanějších prací mezi českými vysokými školami. Naši vědci se spolu se studenty angažují v základním i aplikovaném výzkumu pro potřeby praxe. Publikujeme v mezinárodně respektovaných časopisech a získali jsme si respekt u tuzemských i mezinárodních vědeckých týmů.

SPOLUPRÁCE se zahraničními partnery
Naše pracoviště řeší desítky mezinárodních projektů a řadu vědecko-výzkumných úloh. Spolupracujeme s více než 400 výzkumnými a vysokoškolskými institucemi, s partnery z 50 zemí. Rozvíjíme mezinárodní spolupráci na mnoha úrovních, realizujeme mobilitu studentů i pedagogů, pořádáme mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

AKCE pro žáky i veřejnost
Aktivně se zapojujeme do poznávání světa moderní vědy. S vědeckými pokusy se účastníme festivalů, dětských i sportovních dnů, vyjíždíme do škol, organizujeme dětskou univerzitu i další příměstské tábory. Pro zájemce o studium pořádáme dny otevřených dveří, a řadu popularizačních akcí. Talentovaní žáci jsou u nás vítáni.

MODERNÍ KAMPUS pár minut od centra
Vytváříme ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů, které jsou srovnatelné s předními evropskými univerzitami. Studenti u nás najdou vše na jednom místě. Jejich aktivity i studentské reprezentace zasahují do různých oblastí studentského života, kultury, sportu i klubových akcí.

Připraveni ke spolupráci, nakročeni k velkým změnám.

To jsme my. To je Univerzita Pardubice