Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_104906306_111682.jpg

Rozvoj českého průmyslu je pro nás stejně důležitý jako vzdělávání pracovníků a studentů. Naše špičková vědecká pracoviště nabízejí spolupráci i s partnery z aplikační sféry.

Průmyslové subjekty se o nás mohou opřít přípravou a realizací výzkumných projektů. Zveme specialisty z praxe do výuky a vybraným podnikům doporučujeme naše nejnadějnější studenty.

Vstupním kontaktním místem pro průmyslové společnosti je Centrum pro transfer technologií a znalostí, které firmám poskytuje:

  • úvodní konzultace a zvážení potřeb,
  • vyhledání nejvhodnějšího místa pro uskutečnění spolupráce,
  • zprostředkování kontaktu s pracovištěm,
  • poskytnutí právního a projektového servisu pro spolupráci.

S regionálními společnostmi a podniky vytváříme klastry, kterými pomáháme zvyšovat jejich konkurenceschopnost.

Podívejte se na naše smluvní partnerství, která jsme dosud navázali s některými výzkumnými subjekty. Nabízíme další formy spolupráce s externími subjekty.Řada společností svými finančními dary či jinak podporuje a přispívá ke zkvalitnění činností univerzity.

Naši tradiční partneři: