Spolupráce s aplikační sférou

Univerzita Pardubice disponuje řadou špičkových vědeckých pracovišť, která spolupracují s partnery z aplikační sféry. Spolupráce má různé formy, zejména se jedná o společnou přípravu a realizaci výzkumných projektů, zapojení specialistů do výuky odborných předmětů, studentské praxe ve vybraných podnicích, expertní konzultace a také odborné kurzy v rámci dalšího profesního (celoživotního) vzdělávání.

Na základě úspěšně připraveného a přijatého projektu začal v dubnu 2012 na Univerzitě Pardubice působit nový útvar Centrum pro transfer technologií a znalostí (CTTZ).

Smyslem a náplní činnosti tohoto oddělení je působit jako vstupní kontaktní místo pro společnosti z oblasti průmyslu.
CTTZ firmám poskytuje:

  • úvodní konzultaci a identifikaci jejich potřeb
  • vyhledání nejvhodnějšího pracoviště pro spolupráci na univerzitě
  • zprostředkování kontaktu s pracovištěm
  • poskytnutí právního a projektového servisu pro spolupráci

Pracovníci CTTZ zajišťují také veškerou agendu spojenou s doplňkovou činností univerzity.

Řada společností svými finančními dary či jinak podporuje a přispívá ke zkvalitnění činností univerzity.
Naši tradiční partneři: