Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

adult-blond-blur-789703_123101.jpg

RSS (Rich Site Summary) je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu.

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu nastavit si odběr novinek z webu, který nabízí RSS zdroj. Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata.  [Zdroj: Wikipedie]

RSS kanály na UPCE.cz


Novinky

Univerzita Pardubice
https://www.upce.cz/rss/novinky

Dopravní fakulta Jana Pernera
https://dfjp.upce.cz/rss/novinky

Fakulta ekonomicko-správní
https://fes.upce.cz/rss/novinky

Fakulta elektrotechniky a informatiky
https://fei.upce.cz/rss/novinky

Fakulta chemicko-technologická
https://fcht.upce.cz/rss/novinky

Fakulta filozofická
https://ff.upce.cz/rss/novinky

Fakulta restaurování
https://fr.upce.cz/rss/novinky

Fakulta zdravotnických studií
https://fzs.upce.cz/rss/novinky

Univerzitní knihovna
https://knihovna.upce.cz/rss/novinky

Katedra tělovýchovy a sportu​
https://kts.upce.cz/rss/novinky

Jazykové centrum
https://jc.upce.cz/rss/novinky

Akce

Univerzita Pardubice
https://www.upce.cz/rss/akce

Dopravní fakulta Jana Pernera
https://dfjp.upce.cz/rss/akce

Fakulta ekonomicko-správní
https://fes.upce.cz/rss/akce

Fakulta elektrotechniky a informatiky
https://fei.upce.cz/rss/akce

Fakulta chemicko-technologická
https://fcht.upce.cz/rss/akce

Fakulta filozofická
https://ff.upce.cz/rss/akce

Fakulta restaurování
https://fr.upce.cz/rss/akce

Fakulta zdravotnických studií
https://fzs.upce.cz/rss/akce

Univerzitní knihovna
https://knihovna.upce.cz/rss/akce

Katedra tělovýchovy a sportu
https://kts.upce.cz/rss/akce

Jazykové centrum
https://jc.upce.cz/rss/akce