Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Published: 19.06.2024

Propojit zástupce z průmyslové sféry se špičkovými vědci z Univerzity Pardubice. To byl úkol úterního Technology Day. Pilotní setkání, které přilákalo padesátku účastníků, organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí. Točilo se okolo nadějných technologií z různých oborů, které mají potenciál najít reálné uplatnění v praxi.

Na začátku se slova ujal organizátor Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., který celou akci držel pevně v rukách. Po něm přítomné v zaplněné zasedací místnosti pozdravili člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Ing. Ladislav Valtr, MBA, a také Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA, zastupující platformu transferových pracovišť českých univerzit a výzkumných organizací Transfera.cz.

Pak už následovaly bloky soutěžních prezentací a u mikrofonu se vystřídalo celkem osm vědců ze čtyř fakult, aby představili své technologie v různých fázích vývoje. Na prezentaci měl každý pět minut. Současně musel zaujmout porotu a odpovídat na doplňující dotazy. Jako nejzdařilejší a současně nejlépe uplatitelný výsledek v praxi vyhodnotila tříčlenná porota výzkum týmu prof. Ing. Petra Doležela, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, nazvaný Detekce netriviálních objektů. Pomyslné druhé místo bral doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, za Dodatečné zesílení stavebních konstrukcí pomocí pokročilých materiálů. Třetí byl doc. Josef Bulíček, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, který prezentoval Využití umělé inteligence při podpoře dispečerského řízení železniční nákladní dopravy. Vítězná technologie byla navíc doporučena k účasti v národním kole soutěže Transfera Technology Day 2024.

Mezi bloky k účastníkům promluvili také Lenka Scholzová z Agentury CzechInvest, Petr Čihák z FABA INCUBE a.s. nebo Aleš Bělík z enteria a.s. Mezi účastníky byli zástupci firem jako Foxconn Česká republika, Erwin Junker Grinding Technology a.s., DEEP VISION s.r.o., AWOS s.r.o., Marius Pedersen a.s., Sellier & Bellot a.s. a další. 

Zpětná vazba od účastníků, kteří nešetřili chválou, napověděla, že v podobných či úžeji oborově zaměřených akcích má Univerzita Pardubice rozhodně pokračovat a že podobná setkání jsou vítaná na obou stranách. Jak Pilotní Technology Day probíhal, se můžete podívat v naší fotogalerii. 

Published: 17.06.2024

OZNÁMENÍ 

o konání

14. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice

 ve funkčním období 2023–2026,

které se uskuteční v hybridní formě v úterý 25. června 2024 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)

Program zasedání:

  1. Jmenování skrutátorů zasedání.
  2. Schválení pravidel pro hybridní zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  3. Schválení programu zasedání. 
  4. Informace o činnosti předsednictva Akademické senátu Univerzity Pardubice.
  5. Návrh IV. změn Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 
  6. Různé.

Přílohou pozvánky je materiál k bodu č. 5.

14. zasedání AS UPCE dne 25. června 2024 | Univerzita Pardubice

Odkaz na připojení k zasedání: 

Připojit se ke schůzce hned 

V Pardubicích dne 17. června 2024                                                      

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPCE

Published: 13.06.2024

Vážené absolventky, vážení absolventi,

dovolte, abych vám upřímně pogratuloval k úspěšnému ukončení studia na Univerzitě Pardubice. 

Pevně věřím, že jste v rámci studia na vašich fakultách prožili krásné roky, na které budete v dobrém vzpomínat, ale rovněž jste získali důležité znalosti a dovednosti, které vám mohou pomoci ve vaší další životní etapě. 

Univerzita Pardubice je na vás hrdá. Buďte i vy hrdí sami na sebe a na vaši alma mater, Univerzitu Pardubice.  Zároveň mějte na paměti, že s vaší UPCE můžete zůstat v kontaktu a v budoucnu se na ni kdykoliv obrátit, ať již v rámci navázání možné spolupráce, při konzultacích vámi řešených problémů nebo v rámci absolventského programu. 

Hodně štěstí ve vašem dalším životě. 

Published: 11.06.2024

Emeritní rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig, excelentní vědec Fakulty chemicko-technologické UPCE prof. Michal Holčapek i pedagog a úspěšný sportovec z Dopravní fakulty Jana Pernera RNDr. Jan Zajíc, CSc., si převzali Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.

Zastupitelstvo města Pardubic o udělení cen rozhodlo na svém zasedání 27. listopadu 2023. Tento týden si za účasti vedení města a rektora univerzity tři ocenění medaile převzali.  

Emeritní rektor prof. Miroslav Ludwig je absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. V celé 30leté historii Univerzity Pardubice vykonával 14 let funkci rektora Univerzity Pardubice a 11 let působil jako její prorektor. Byl také předsedou Akademického senátu univerzity a je stále úspěšným vědcem. Jako profesor v oboru organická chemie je autorem padesáti šesti vědeckých publikací a autorem a spoluautorem více než sta vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. Je také držitelem Ceny za zásluhy i Pardubický kraj. „Je mi velkou ctí, že Vám mohu předat toto ocenění za Váš mimořádný přínos a dlouholetou službu na Univerzitě Pardubice. Vaše působení na pozici rektora výrazně přispělo k rozvoji naší univerzity a celého akademického prostředí v Pardubicích - z původně jednooborové vysoké školy se stala multidisciplinární vysokoškolská instituce, která dnes poskytuje vzdělání v širokém spektru vědních disciplín. Vaše vedení a znalosti významně obohatily nejen samotnou univerzitu, ale také širší akademickou obec a společnost. Pod Vaším vedením dosáhla Univerzita Pardubice mnoha významných úspěchů v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, a stala se respektovanou institucí. Věřím, že Vaše práce a odkaz budou inspirací pro současné i budoucí generace akademiků,“ řekl k udělení medaile prof. Ludwigovi primátor města Jan Nadrchal.

Analytický chemik a absolvent univerzity prof. Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické je v současnosti jedním z nejúspěšnějších vědců. Analýzy lipidů, kterými se zabývá, umožnily vyvinout novou světově unikátní metodiku pro detekci rakoviny slinivky břišní a dalších typů pouze z krve. Loni získal pro svůj další výzkum lipidů vysoce prestižní grant Evropské rady pro výzkum (ERC). V roce 2021 mu ministr školství, mládeže a tělovýchovy udělil Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd. jako první Čech také v roce 2022 převzal za dlouholetý výzkum lipidů v USA Cenu Herberta J. Duttona. Loni Cenu Rudolfa Lukeše, kterou uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia za významný přínos v oboru hmotnostní spektrometrie. „Díky Vaší odbornosti a odhodlání se Vám podařilo dosáhnout výsledků, které posouvají hranice současného vědeckého poznání. Za Vaši vynikající výzkumnou práci a mimořádnou činnost Vám za statutární město Pardubice velice děkuji a uděluji Vám toto významné ocenění. Držím Vám palce ve Vaší práci, ať se Vám daří v profesním i osobním životě,“ řekl k udělení medaile primátor města Jan Nadrchal.

Fyzik a aktivní sportovec RNDR. Jan Zajíc, CSc., který působí momentálně na Katedře mechaniky, materiálů a částí strojů Dopravní fakulty Jana Pernera UPCE. Ocenění města získal za svůj celoživotní koníček, kterým je lehká atletika. Celoživotní činnost ve sportovních organizacích odstartoval v 80. letech minulého století jako rekreační běžec. Postupně od pouhého závodění přešel k organizování a měření celé řady běžeckých závodů v pardubickém regionu. Jeho do té doby amatérská činnost ho přivedla do atletického oddílu Hvězda Pardubice, kde se stal registrovaným atletem a současně se zapojil i jako aktivní rozhodčí, organizátor a funkcionář. Až do současnosti je členem výboru atletického oddílu Hvězda a řadu let působil také jako vedoucí různých družstev mládeže. I v téměř 71 letech je stále registrovaným atletem pod Českým atletickým svazem a aktivně závodí. Účastní se chodeckých klání včetně Mistrovství ČR veteránů na tratích od 3 do 20 km. Sportovní chůze mu přinesla i největší individuální úspěch - loni se stal Mistrem ČR v chůzi veteránů (v kategorii 70 – 74 let) na 10 km. 

Foto: Magistrát města Pardubice

Published: 10.06.2024

V příloze naleznete přijatá usnesení společného zasedání Pléna České konference rektorů a Slovenské rektorské konference a tiskovou zprávu.

Společné zasedání  se konalo ve dnech 6. až 7. června v Trnavě.

Published: 07.06.2024

V příloze naleznete přijatá usnesení 176. zasedání Pléna České konference rektorů.

176. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 6. června 2024 v Brně.

Published: 06.06.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Srdečně Vás zveme na workshop Hranice: Jak si je nastavit a udržet v různých situacích, který proběhne v rámci mentoringového programu.

Termín: 13. června 2024, od 9:00 do 12:00 hodin

Místo: budova VO, místnost 01009

Lektorka: PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D.

Je pro vás těžké vymezit se vůči svému okolí? Stává se vám, že překračujete svoje hranice? Opakovaně se dostáváte do situací, kdy nedokážete říct ne? A podle čeho vůbec můžete poznat okamžik, kdy je potřeba jasně si stanovit hranice? Na tomto prakticky zaměřeném workshopu získáte odpovědi nejen na tyto otázky.

V případě zájmu se můžete přihlásit prostřednictvím  registračního formuláře.

Účastníci mentoringového programu mají možnost přednostního přihlášení.

Těšíme se na Vaši účast!

Published: 05.06.2024

O tom, že americký dolar má původ v českém tolaru, se mohli poslední květnový víkend přesvědčit návštěvníci festivalu polky v americkém Ennisu v Texasu. Svou autorskou výstavu Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru představil prof. Petr Vorel z Fakulty filozofické, a to hned na dvou místech. V regionu protknutém kulturou českých emigrantů si výstavu prohlédlo tisíce lidí.

Výstavu Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru poprvé představil historik a numismatik Petr Vorel v roce 2017 v New Yorku. Představuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století, počínaje ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu.

První dva dny festivalu National Polka Fest byla výstava volně přístupná v návštěvnickém centru 20tisícového města Ennis. „Návštěvníci si tu mohli vyrazit i repliku malého groše, historicky první mincie na které bylo vyraženo její hodnota v češtině. Interaktivním prvkem byly také galvanoskopické kopie mincí na panelech výstavy,“ prozradil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Výstava je aplikovaným výstupem vědy a výzkumu ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. K počinu pardubického muzea se tentokrát připojilo i soukromé Muzeum Ostrov lidových krojů ze středočeského Ostrova, které do městečka hodinu cesty od Dallasu přivezlo tři lidové kroje z východních Čech.

„Je pro nás ctí, že na Polka festivalu máme letos jako doprovodný kulturní program výstavu z pardubického muzea, výstavu, která vysvětluje, jak se z tolaru stal americký dolar. Je to skvělý vzdělávací zážitek pro Američany a nejen ty českého původu. Je to další vazba mezi oběma zeměmi. Jsme moc rádi, že jsme tu mohli potkat delegaci hejtmana Netolického a studenty z pardubické konzervatoře s kapelou Pardubická muzika a doufáme, že vztahy budou pokračovat v budoucnu a budou dál vzkvétat,“ neskrýval nadšení Jean Paul Beebe, ředitel festivalu s téměř 50letou tradicí.

„V neděli se expozice přestěhovala do jednoho z místních komunitních sálů, kde se konala současně řada koncertů polkových kapel a sjela se sem více než tisícovka příznivců české kultury a především tance,“ popsal atmosféru na místě ředitel muzea Libánek. „Překvapilo a nadchlo nás, jak se tu dodržují tradice, přinesené do Texasu českými imigranty před více než 100 lety. Český původ a rodinné vazby jsou tu velmi silné, lidé jsou na své české kořeny patřičně hrdí a nebojí se to dát najevo – ať už nošením lidových krojů, zpíváním českých písní nebo americkou variantou české kuchyně,“ dodal. 

Zdroj: Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubický kraj, Zámek Pardubice

Published: 05.06.2024

Hlavními cíli projektu, realizovaného v rámci komponenty 3.2.1 Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol na období 2022–2024, specifický cíl B s názvem Studijní program Automatizace (akronym SPAUT), reg. číslo NPO_UPCE_MSMT-16591/2022, byla příprava, akreditace a zavedení bakalářského studijního programu Automatizace v prezenční a kombinované formě studia. Součástí projektu bylo také vytvoření studijních opor pro obě formy studia a pořízení laboratorních pracovišť, která reflektují nové trendy v průmyslu.

V průběhu minulých dvou let byla díky podpoře projektu realizována řada aktivit k naplnění stanovených cílů konkrétními výstupy. Byla připravena a podána žádost o akreditaci bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Automatizace v prezenční i kombinované formě na Národní akreditační úřad (NAÚ). Po obdržení rozhodnutí NAÚ bylo zahájeno zavedení studijního programu, včetně úprav interních informačních systémů a přípravy studijních materiálů pro jednotlivé předměty. Byla navržena a vybavena laboratoř průmyslové automatizace, která se skládá ze dvou technologických pracovišť (hydromechaniky a elektromechaniky) a osmi studentských pracovišť vybavených průmyslovými počítači, programovatelnými logickými automaty, dynamickou soustavou a kamerovým systémem. Dokončení osmi studijních opor a čtyř laboratorních úloh pro práci na nově pořízeném pracovišti završilo úsilí projektového týmu a naplnilo všechny tři projektové cíle.

Published: 05.06.2024

Univerzita Pardubice se pyšní titulem aktivní sportovní univerzity, což dokazuje její zapojení do projektu České asociace univerzitního sportu (ČAUS) univerzitních lig. Tento projekt představuje systém celoročních soutěží určených pro studenty, který má ambici podporovat pravidelné sportování a propojit sportovní aktivity se studijními povinnostmi. Univerzita Pardubice se účastní pěti kolektivních sportů – basketbalu, florbalu, fotbalu, ledního hokeje a volejbalu, čímž poskytuje studentům široké možnosti pro rozvoj jejich sportovních talentů. Některé ligy mají už dlouhou tradici, další postupně vznikají. Specifické postavení má univerzitní liga ledního hokeje, ve které hájí zájmy školy hokejový tým Riders Univerzita Pardubice. Převážná část hráčů jsou studenty UPCE.

Univerzitní basketbalová liga – UBL

Basketbalové družstvo mužů UPCE se v letošní sezóně Univerzitní basketbalové ligy (UBL) snažilo obhájit svůj loňský titul. Přestože start do sezóny nebyl ideální, tým se postupně zvedl a díky vynikajícímu týmovému duchu a skvělé tříbodové střele Martina Rouba v poslední vteřině základní části si zajistil účast v play-off. V následujících bojích o titul se naše družstvo utkalo s Univerzitou Palackého z Olomouce a po napínavém průběhu obou utkání se mu podařilo postoupit do Final 4, které se konalo v Ostravě. Na finálovém turnaji, který byl organizován na vysoké úrovni, naše družstvo překvapilo mnohé a probojovalo se až do finále, kde však po dramatickém boji podlehlo týmu VŠB Ostrava. Přesto basketbalový tým neztrácí elán a těší se na další výzvy v podobě Českých akademických her v Liberci a Evropských univerzitních her v Maďarsku.

Basketbalové družstvo žen UPCE se zúčastnilo již třetího ročníku UBL a podařilo se stabilizovat tým. Letos jsme dokázali na domácí půdě porazit tým UK LF v Plzni. Doufáme, že výborná týmová chemie v týmu nám pomůže k lepším výsledkům v následující sezóně, na kterou se holky již teď těší.

 Univerzitní florbalová liga – UFL 

Florbal je bezesporu oblíbeným vysokoškolským sportem a Univerzitní florbalová liga funguje v prostředí vysokoškolského sportu již 5. rokem. V současné době je do ligy zapojeno 19 vysokých škol, což ji řadí mezi nejrozšířenější sporty. Tým mužské reprezentace se pravidelně umisťuje mezi TOP 10 družstev, skládá se jak z hráčů superligového Sokola Pardubice, tak z hráčů z nižších lig. V roce 2023 tým UPCE sice nebyl tak úspěšný jako v minulých letech, kdy například v roce 2022 obsadil 4. místo na Českých akademických hrách, avšak i tak během soutěže dokázal konkurovat i bez výrazných opor silnějším univerzitám. Bohužel se nakonec nedostal do finálové skupiny a skončil na 2. místě ve skupině B za týmem z UHK. Florbalový tým žen je v Univerzitní florbalové lize od roku 2024 nováčkem. Ženy již odehrály tři utkání s bilancí 2 proher a 1 výhry. Před nimi je ještě kvalifikace na České akademické hry, takže všichni držíme holkám palce!

 Univerzitní fotbalová liga – UFoL

 Fotbalové družstvo Univerzity Pardubice je již čtvrtým rokem součástí Univerzitní fotbalové ligy (UFoL). Soutěž se hraje ve formátu jaro-podzim a náš tým si v základní skupině vybojoval vítězství v Praze proti Vysoké škole chemicko-technologické. Domácí zápas proti Univerzitě Hradec Králové byl sice prohrán, ale atmosféra utkání byla nezapomenutelná, díky podpoře domácích fanoušků a světelné show od pyrotechniků z UPCE. Poslední utkání ve skupině proběhlo v Olomouci proti UPOL, kde si náš tým zajistil vítězství ve skupině a postup do osmifinále. Na podzim se tým v rámci vyřazovacích bojů utká s Ostravskou univerzitou a doufáme, že s posilami z řad nově nastupujících studentů si zajistí postup mezi osmičku nejlepších týmů UFoL.

Univerzitní liga ledního hokeje – ULLH

Sezona 2023/24 byla pro Riders jako na horské dráze, vybrali si své slabší i silnější chvilky, ale zároveň vždy bavili fanoušky na tribunách, kterých do Enteria arény přišlo více než v uplynulých letech.

Po sportovní stránce byl opět splněn předsezonní cíl, kterým byla účast ve vyřazovacích bojích. Boj o poslední postupovou pozici byl velmi napínavý, Riders Pardubice si jej zajistily až dvě kola před koncem základní části díky výhře na ledě v Ústí nad Labem. Celkově se v sezoně z vítězství radovali pouze čtyřikrát, ale zejména v domácím prostředí dokázali potrápit favority, o body obrali loňské finalisty z pražského ČVUT či vítěze letošní základní části z Českých Budějovic.

S jihočeským týmem se Riders střetli i ve čtvrtfinále, kde předvedli obětavý výkon, ve druhém vzájemném duelu dlouho drželi s favorizovaným soupeřem krok, po nájezdech však nakonec slavily postup České Budějovice. Konečné 8. místo v ULLH je zasloužený úspěch, na kterém se dá stavět v další sezóně.

Highlightem sezony byl rozhodně TOP ZÁPAS SEMESTRU, který do Enteria arény přilákal 1 383 fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Na návštěvníky čekal bohatý doprovodný program, který pomohli doladit partneři pardubického týmu. Po těsné prohře s HC MUNI si však všichni spravili chuť na afterparty v Paláci Pardubice.

Univerzitní volejbalová liga – UVL

Volejbalové týmy mužů i žen UPCE se zúčastnili již 3. ročníku Univerzitní volejbalové ligy, do kterého je zapojeno 35 univerzitních týmů ČR. Družstva jsou územně rozdělena celkem do čtyř oblastí na část Čechy a Morava, v každé oblasti se odehrají 4 kola systémem každý s každým a první dvě družstva z každé skupiny postupují do celorepublikového finále, které se odehrálo na jaře.  

Volejbalový tým žen v silné konkurenci celkově obsadil v dlouhodobé základní části 2. místo a postoupil do celorepublikového finále UVL v Brně. Zde prohrál proti Masarykově univerzitě a se Západočeskou univerzitou v Plzni. Poslední zápas vyhrál v tiebreaku nad Vysokém učení technickém v Brně a získal celkové 7. místo v ČR. Výkon holek byl po celou sezónu famózní. Dále se tým žen zúčastnil kvalifikace na České akademické hry na domácí půdě v Pardubicích, kde po vyrovnaném boji zvítězil a postoupil na České akademické hry, které se budou konat v červnu v Liberci.

Volejbalový tým mužů celkově obsadil 1. místo v dlouhodobé základní části a tím si vybojoval postup na České akademické hry v Liberci. Dále také postoupil do Finále Univerzitní volejbalové ligy v Brně, kde prohrál proti Masarykově univerzitě, následně však všechny zápasy vyhrál a získal celkové 5. místo v ČR.

Rád sportuješ? Univerzita Pardubice vyzývá všechny studenty, aby se aktivně zapojili do reprezentace v univerzitních ligách. Ať už jste registrovaným členem sportovní asociace nebo jen milovníkem sportu, máte možnost reprezentovat UPCE a stát se součástí našeho sportovního výběru.

Autor: Katedra tělovýchovy a sportu


Univerzitní ligy:
Jsou součástí projektu České asociace univerzitního sportu ČAUS s názvem “Univerzitní ligy”, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury.