Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_85605370_111712.jpg

Zvyšte svou odbornost a poznávejte svět kolem nás. Naše programy celoživotního vzdělávání vám pomohou splnit si své cíle a sny.

Studovat a trápit mozkové buňky se dá v každém věku. Podívejte se, co pro vás připravuje Celoživotní vzdělávání na Dopravní fakultě Jana Pernera. Čekají vás kurzy zaměřené na přírodu, fotografování a trénování paměti i sport. 

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“. V tomto programu populární formou představujeme nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na naší fakultě zajímavých pro širokou veřejnost. Pracovníci fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Pro zájemce všech věkových kategorií nabízíme přednáškové cykly Fakulty filozofické a její Univerzity volného času. Můžete si rozšířit obzory o dávných i nedávných dějinách civilizace nebo o humanitních tématech. V posluchárnách uvítáme každého, koho lákají nové vědomosti.

Přednášky v rámci Univerzity třetího věku nabízí také Fakulta ekonomicko – správní. Zájemci se mohou těšit na témata z ekonomie i společenských věd, která jim přednášející nabídnou populárně-naučnou formou. Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách: Univerzita třetího věku | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)

V letních měsících se tradičně konají letní školy. Letní škola IT pro dívky, kterou organizuje Kariérní centrum Univerzity Pardubice je specializovaný příměstský týdenní kemp. Nabízí základy programování, práci s různými počítačovými programy, úvod do grafiky, psaní scénářů nebo i informace k natáčení a střihu videí. Kurz je bezplatný, více informací zde: Letní škola IT pro dívky – příměstský kemp | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Máte odborné vzdělání a chcete se (nejen) kariérně ještě víc posunout? Přihlaste se do některého z našich licenčních profesně orientovaných kurzů a studií. Získáte nové znalosti z pedagogiky, statistiky nebo chemických oborů a posílíte vlastní kredit. Licenční studia Univerzity Pardubice jsou dva až čtyři semestry trvající akreditované programy zakončené obhajobou.

Na Fakultě restaurování probíhají v několika turnusech v letních měsících kurzy kresby a modelování pro začátečníky, a také malby. Fakulta nabízí také odborné kurzy vč. akreditovaného vzdělávání v oblasti památkové péče pro úředníky. 

Pedagogické minimum lze získat ve speciálním programu Fakulty filozofické.

Pro začátečníky i pokročilé zájemce pořádáme také školení a výukové kurzy v oboru elektrotechnika a informatika. Proniknete do světa hardwaru, operačních systémů nebo programování.

Chcete konečně dohnat mezery a začít lépe vládnout cizímu jazyku? Přijďte si zkusit naše jazykové kurzy s možností absolvovat mezinárodní zkoušky!