UPCE

Celoživotní vzdělávání na Univerzitě Pardubice

Zvyšte svou odbornost a poznávejte svět kolem nás. Naše programy celoživotního vzdělávání vám pomohou splnit si své cíle a sny.

Studovat a trápit mozkové buňky se dá v každém věku. Podívejte se, co pro vás připravuje Univerzita třetího věku. Čekají vás kurzy, připravené Dopravní fakultou Jana Pernera, zaměřené na přírodu, fotografování i trénování paměti.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“. V tomto programu populární formou představujeme nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na naší fakultě zajímavých pro širokou veřejnost. Pracovníci fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Pro zájemce všech věkových kategorií nabízíme přednáškové cykly Fakulty filozofické a její Univerzity volného času. Můžete si rozšířit obzory o dávných i nedávných dějinách civilizace nebo o humanitních tématech. V posluchárnách uvítáme každého, koho lákají nové vědomosti.

Máte odborné vzdělání a chcete se (nejen) kariérně ještě víc posunout? Přihlaste se do některého z našich licenčních profesně orientovaných kurzů a studií. Získáte nové znalosti z pedagogiky, statistiky nebo chemických oborů a posílíte vlastní kredit. Licenční studia Univerzity Pardubice jsou dva až čtyři semestry trvající akreditované programy zakončené obhajobou.

Pedagogické minimum lze získat ve speciálním programu Fakulty filozofické.

Pro začátečníky i pokročilé zájemce pořádáme také školení a výukové kurzy v oboru elektrotechnika a informatika. Proniknete do světa hardwaru, operačních systémů nebo programování.

Chcete konečně dohnat mezery a začít lépe vládnout cizímu jazyku? Přijďte si zkusit naše jazykové kurzy s možností absolvovat mezinárodní zkoušky!

 

false