Celoživotní vzdělávání na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice nabízí programy a kurzy celoživotního vzdělávání jako doplněk realizovaných akreditovaných studijních programů.

Jedná se zejména o kurzy orientované na výkon povolání, kurzy jazykové, ale nechybí ani kurzy zájmové, nabízené zájemcům všech věkových kategorií.