Univerzita volného času (UVČ)

Roční přednáškový cyklus (září až červen), tematicky koncipovaný, s přednáškami z historie, literatury, filozofie, religionistiky. Ke studiu mohou být přijati občané ČR, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání a zaplatí poplatek stanovený děkanem Fakulty filozofické.  

Podrobnosti zde.

Dita Jančaříková
telefon 466 036 226
 
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10  Pardubice

 

 

 

Obrázek: