Mentoring

Translation:

Mentoring je způsob vedení zaměstnanců a metoda učení a profesního rozvoje mladých, respektive začínajících domácích i zahraničních akademických a výzkumných pracovníků, včetně postdoktorských pracovníků a studentů doktorských studijních programů (dále jen „mladých výzkumných pracovníků“), a to prostřednictvím podpory a pomoci poskytované zkušenými kolegy/kolegyněmi.

 

 

Mentoring je dobrovolnou aktivitou, která vytváří důvěryhodné prostředí k přenosu informací mezi zkušeným pracovníkem (dále „mentorem/kou“) a méně zkušeným a začínajícím pracovníkem/pracovnicí či studentem/kou doktorského studijního programu (dále „mentorovaným/mentorovanou“). Jedná se o ideální metodu pro profesní rozvoj mladých výzkumných pracovníků na základě příkladu a zkušeností mentora/ky.

 

Mentoring na Univerzitě Pardubice

V rámci projektu HR Strategie rozvoje Univerzity Pardubice byl vytvořen návrh systému mentoringu pro studenty doktorských studijních programů, začínající vědecké a akademické pracovníky/mladé výzkumné pracovníky/postdoktorandy, jehož cílem je poskytnutí systémové podpory a odborného vedení ze strany zkušených kolegů, zkvalitnění podmínek pro VaV, možnost profesního rozvoje a dlouhodobého kariérního postupu.

Do systému mentoringu se bude možné zapojit v akademickém roce 2021/2022.

Jste začínající vědec, doktorand, postdoktorand, student? Máte zájem zapojit se do mentoringového programu? Pak vyplňte přihlášku do mentoringového programu do 30.10.2021 a zašlete ji  paní Ivě Svobodové (iva.svobodova@upce.cz). Úvodní workshop k mentoringu bude probíhat dne 4. 11. 2021.

 

false

Dokumenty k mentoringu


Mentoringový program

Co je to mentoring, jeho způsoby a cíle, postupy, role a vztah mentor - mentorovaný/mentorovaná, atd.

Více zde

Mentoringová příručka

Mentoringový program na Univerzitě Pardubice, jeho cíle, cílové skupiny, role Mentor a Mentorovaný/Mentorovaná, nabídka kurzů, atd.

Více zde

Dohoda mezi mentorem a mentorovaným/mentorovanou

v rámci mentoringového programu Univerzity Pardubice v období akademického roku

Více zde

Přihláška do mentoringového programu

Přihláška do mentoringového programu v akademickém roce

Více zde

Dokumenty ke stažení

false

Kontaktní osoby

Koordinátor mentoringových programů

prof. Ing.
Roman
Bulánek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

roman.bulanek@upce.cz
466 037 511, 466 037 422
Vedoucí klíčové aktivity
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

prof. PhDr.
Karel
Rýdl
,
CSc.


Fakulta filozofická

karel.rydl@upce.cz
466 036 635
HR manažerka
Ing. Adéla Myšková,

Ing.
Adéla
Myšková


Rektorát a celouniverzitní útvary

adela.myskova@upce.cz
466 036 518
Asistentka mentoringových programů
Ing. arch. Iva Svobodová,

Ing. arch.
Iva
Svobodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.svobodova@upce.cz
466 036 482
false