Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc1391-enhanced-382153.jpg

Mentoringový program na Univerzitě Pardubice má za cíl podporovat a rozvíjet studující doktorských studijních programů, postdoktorské pracovníky a začínající akademické a výzkumné pracovníky v jejich profesním a osobním růstu, podpořit rozvoj vědeckého potenciálu, kreativity a inovativnosti, posílit jejich sebevědomí a motivaci a pomoci jim překonat výzvy spojené s vědeckou prací.

 

Mentoringový program nabízí tři formy aktivit:

  • Individuální mentoring je založený na osobních konzultacích se zkušeným mentorem, kdy dochází k předání znalostí či zkušeností z jakékoliv oblasti, které mohou mentorovanému pomoci při směrování a rozvoji jeho profesní kariéry. Může se jednat o témata jako nastavení kariérních cílů, předávání zkušeností z vědecké a pedagogické praxe, zvládání administrativních, odborných či mezilidských problémů, pomoc s výběrem studijního nebo pracovního výjezdu do zahraničí, zprostředkování důležitých profesních kontaktů či rady pro harmonizaci profesního a osobního života. Možností podpory je mnoho.

     

  • Vrstevnický mentoring (tzv. peer mentoring) je založen na předávání zkušeností mezi vrstevníky. Jedná se o méně formální formu mentoringu, která je založena na předávání zkušeností mezi zkušenější a méně zkušenou osobou, např. pomoc studujících doktorských studijních programů z vyšších ročníků nově nastupujícím na počátku jejich studia, uvedení nově nastupujících pracujících do pracovního kolektivu (výzkumné skupiny, katedry atd.) zkušenějšími spolupracovníky atd.

     

  • Skupinové vzdělávací akce, ve formě seminářů, přednášek a workshopů, jsou zaměřeny na rozvoj především tzv. měkkých dovedností (soft skills) účastníků, umožňujících jejich osobní a profesní rozvoj. Mentorovaní se účastní odborných seminářů a přednášek dobrovolně dle vlastního uvážení. Účast na skupinových aktivitách zároveň nabízí mentorovanému setkání s ostatními kolegy, což jim umožní sdílet své zkušenosti či diskutovat případné otázky s ostatními mentorovanými. Akce, které pořádáme najdete v sekci Vzdělávací akce a přihlášky.

     

Mentoringový program probíhá během akademického roku od října do června a je určen pro domácí i zahraniční studenty doktorských studijních programů, postdoktorské pracovníky a začínající akademické a výzkumné pracovníky na Univerzitě Pardubice.

Přihlásit se můžete buď pomocí registračního formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Přijetí přihlášky vám potvrdíme.

Mentor je osoba, která Vám pomůže rozvíjet dovednosti, zlepšovat výsledky, řešit problémy a dosahovat cílů v oblasti, kterou si sami vyberete. Důležité je, aby byl mentor někdo, komu budete důvěřovat. Může to být osoba z jiné katedry, jiné fakulty, i osoba mimo naši univerzitu.

Možná máte někoho již vybraného, možná vám pomůže seznam mentorů, který je přístupný na této webové stránce Mentoři. Kdybyste ani zde nenašli svého mentora, rádi Vám s výběrem pomůžeme.

Mentoringový program probíhá během akademického roku od října do června a vždy začíná vstupním workshopem, kde si mentorovaní mohou utvořit představu, na jaké odborné oblasti se chtějí zaměřit v posílení své kariéry, případně v průběhu svého studia, kdo může být jejich mentorem, případně se setkat osobně s již vybraným mentorem nebo mentorkou a vytvořit si plán svých aktivit. 

Do programu se můžete hlásit i bez absolvování úvodního workshopu, nicméně osobní setkání s kolegy a kolegyněmi je ten nejlepší způsob navázání kontaktů a sdílení zpětné vazby.

Doporučujeme vám přečíst si před workshopem Příručku mentoringového programu případně kontaktovat náš tým (sekce Dokumenty k mentoringu nebo sekce Kontakty).

V rámci projektu HR Strategie rozvoje Univerzity Pardubice byl vytvořen v letech 2020 - 2021 návrh systému mentoringu pro studující doktorských studijních programů, začínající vědecké a akademické pracovníky*ce/mladé výzkumné pracovníky*ce/postdoktorandy*ky, jehož cílem bylo a je poskytnutí systémové podpory a odborného vedení ze strany zkušených kolegů a kolegyň, zkvalitnění podmínek pro VaV, možnost profesního rozvoje a dlouhodobého kariérního postupu.

Program po skončení projektu plynule pokračuje dále ve svých aktivitách a rozvíjí svou formu i o tzv. Doktorskou školu

Článek - Univerzita Pardubice rozjíždí nový mentoringový program (prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.)
Video - UPCE On Air: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická
Video - UPCE On Air: Poslechněte si zkušenosti z prvního ročníku mentoringového programu. V podcastu vám přiblíží jedna mentorovaná a jedna mentorka, co jim mentoring přinesl a jak probíhal.

Novinky