UPCE

Rozhovory s úspěšnými absolventy

V této rubrice Vám chceme přinášet zajímavé rozhovory s našimi absolventy, kteří byli ochotni, ve vazbě na získané vzdělání na některé z našich fakult, sdílet s námi a se čtenáři Zpravodaje Univerzity Pardubice své zkušenosti a zajímavosti ze svých profesí, které je „zavály“ do vzdálenějších míst od Pardubic a možná k ne zcela tradičním povoláním.

Pokud snad víte o našich absolventech, kteří jsou ochotní s námi touto formou spolupracovat, uvítáme jejich kontakt a možnost rozhovoru s nimi pro náš univerzitní zpravodaj a tuto rubriku.
(kontakt můžete zasílat na e-mail: zpravodaj@upce.cz)

false
false