Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc5412-enhanced82152.jpg

Univerzitní doktorská škola centrálně zajišťuje vzdělávání doktorandů pomocí výukových bloků na daná témata, v rámci kterých jsou studentům doktorských studijních programů představeny a prezentovány příklady dobré praxe z hlediska etiky vědecké práce, tvorby textů, citací, akademického psaní, apod.

Cílem Univerzitní doktorské školy je zlepšit dovednosti začínajících výzkumných pracovníků v jednotlivých oblastech vědy a výzkumu. Dovednosti a kompetence v těchto oblastech jsou nezbytné pro osobní a profesní rozvoj začínajících vědců a jsou potřebné napříč různými sektory. 

Jednotlivé výukové bloky jsou vedeny aktivními, zkušenými vědci a experty na daná témata.

Můžete být u toho a získat certifikát!

2. ročník Univerzitní doktorské školy

2. ročník Univerzitní doktorské školy proběhne na začátku zimního semestru 2024/2025 v týdnu od 30. 9. 2024 do 3. 10. 2024. Novinkou je, že některé odborné bloky proběhnou jak v českém, tak anglickém jazyce. 

Po absolvování minimálně 3 odborných bloků student získá certifikát o absolvování Univerzitní doktorské školy. V případě, že by student absolvoval ten samý blok v českém i anglickém jazyce, pak se blok do certifikátu započítává pouze jednou. 

Univerzitní doktorská škola je jedinečnou příležitostí pro naše studenty doktorských studijních programů, kteří chtějí opravdu poznat moderní trendy prosazující se ve vědeckých a akademických činnostech, a získat tak výraznou konkurenční výhodu na prahu své vědecké kariéry. 

Registrace bude spuštěna po zveřejnění přesného programu Univerzitní doktorské školy.

Úvodní informační blok

Seznámení s prostředím a systémy UPCE, projektové možnosti národních poskytovatelů, podpora vědy a výzkumu a služby knihovny. Mentoring, minimum pro začínající doktorandky a doktorandy. 

Garant: Ing. Ivana Mlatečková

Přednášející: Ing. Ivana Mlatečková, Mgr. Soňa Kolářová, Ing. Blanka Jankovská, Mgr. Veronika Kolínová, Ing. Jana Křemenáková, Česká asociace doktorandek a doktorandů (Mgr. Marie Přibylová, Ph.D.; Mgr. Jakub Šindelář, Ph.D.)

Publikační strategie a podpůrné IT nástroje ve vědě

Náplň tohoto bloku představuje nezbytný prvek pro studenty a výzkumníky napříč různými obory, kteří se chtějí úspěšně etablovat a komunikovat své vědecké poznatky. Cílem je poskytnout zájemcům komplexní vhled do moderních strategií publikování a zároveň je seznámit s klíčovými IT nástroji, které jim umožní efektivní tvorbu, prezentaci a sdílení vědeckých výsledků. Obsah bloku zahrnuje seznámení s redakčními systémy, pokročilými textovými procesory, správou citací a referencí atd.

Garant: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Přednášející: doc. Ing. Petr Doležel, PhD.

Programy podpory mezinárodní spolupráce a projektové řízení

Výukový blok bude zaměřen na představení vhodných programů podpory mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, sledovaných cílů a základních parametrů, podmínek a požadavků těchto programů vč. nejdůležitějších hodnotitelských kritérií. Další část bude věnována hlavním aspektům a strategii přípravy projektových žádostí a vlastnímu řízení úspěšných projektů.

Garant: Ing. Monika Vejchodová

Přednášející: Ing. Monika Vejchodová

Otevřená věda

Principy open science se postupně stávají nedílnou součástí vědecké práce, ať již z důvodu vnitřní motivace nebo na základě požadavků poskytovatelů financí na výzkum. Během této přednášky se dozvíte, proč by vás měla otevřená věda zajímat a co všechno do této široké oblasti spadá. Podrobněji se podíváme zejména na otevřený přístup k vědeckým publikacím, dále se dozvíte, proč je součástí otevřené vědy také správa výzkumných dat, co jsou to data management plány a jak je vytvářet, a v neposlední řadě se podíváme na benefity a nástrahy open science.

Garant: Ing. Blanka Jankovská

Přednášející: Mgr. Žaneta Procházková (Univerzita Karlova), Mgr. Dagmar Hanzlíková (Univerzita Karlova)

Duševní vlastnictví (tj. výsledky VaV) a správné nakládání s ním

Téma duševního vlastnictví provází studenty a pracovníky, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi, prakticky každý den. Týká se vytváření VaV výsledků (ať už samostatně nebo ve spolupráci s kolegy z dalších institucí či firem, v rámci dotačních projektů nebo mimo ně) a dalšího nakládání s nimi z pohledu platné legislativy. Cílem semináře není představit detailně související legislativu, ale objasnit základní principy týkající se vlastnictví výsledků VaV a pravidla pro rozhodování o jejich publikování, patentování a uplatnění v praxi.

Garant: Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., ING-PAED IGIP

Přednášející: Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA

Rozvoj pedagogických a prezentačních dovedností

Čeká vás výuka a chtěli byste se na ni co nejlépe připravit? Přemýšlíte, jak využít evidence-based přístupy ve vzdělávání a příklady dobré praxe? Nebo jste již začali vyučovat a chtěli byste svou výuku vylepšit? Chcete se dozvědět, jak své odborné znalosti a dovednosti v co nejefektivnější podobě předávat svým studentům? Jak posílit své učitelské sebevědomí? Jak motivovat své studenty? Co je opravdu důležité ve vaší práci vyučujícího na vysoké škole? Pokud si alespoň na jednu z těchto otázek odpovídáte ano, pak se neváhejte zúčastnit tohoto setkání.

Jeho cílem je nabídnout základní vhled do didaktiky, a to bez ohledu na obor, kterému se věnujete. Budeme se soustředit zejména na prakticky upotřebitelné informace, metody a aktivity, nebudeme probírat vzdělávací teorie. Naučíte se své hodiny lépe plánovat, vést a následně je reflektovat a studenty více a lépe zapojovat – a to ať vás čeká jednorázový seminář či celosemestrální kurz. Což ve výsledku oceníte nejen vy, ale právě i vaši studenti.

Garant: Mgr. Vladimír Fišera, Ph.D.

Přednášející: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Etika a moderní trendy vědecké práce 

Rozlišit mnohdy tenkou hranici mezi etickým a neetickým přístupem a pragmatizmem je někdy obtížné i pro protřelého veterána vědecké práce. O to složitější je to pro doktorandy nebo mladé začínající vědce.  Tento seminář seznámí účastníky s některými základními potenciálními zdroji nesprávné publikační praxe a otevře prostor pro jejich diskuzi.

Pozn. část výukového bloku proběhne v anglickém jazyce (Carlos Henrique Vieira Melo) a bude zaměřena na Research integrity training. 

Garant: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

Přednášející: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D, Carlos Henrique Vieira Melo, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Kontaktní osoba: 

Ing. Ivana Mlatečková

ivana.mlateckova@upce.cz

466 036 523