Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce

Studijní a zkušební řád UPa
Článek 5 – Kreditní systém

 • Každý předmět má přiřazenu kreditovou hodnotu
 • Roční studijní plán obsahuje předměty v sumě za zpravidla 60 kreditů
  - v průměru 30 kreditů za semestr
 • Kreditové kontroly plnění studijních povinností v průběhu Bc. studia:
  • 15 kreditů za zimní semestr 1. roku Bc. studia
   • počítají se pouze předměty splněné v daném studiu
  • 40 kreditů za každý akademický rok
   • počítají se už i případné uznané předměty z dřívějších studií
    pozn.: 40kr. hranice nemusí být dodržena v posledním roce studia, pokud má student splněny všechny studijní povinnosti
  • 180 kreditů za 3-leté Bc. studium
   + splněny všechny povinné předměty
   + vybraná množina povinně-volitelných předmětů podle požadavků studijního plánu
   - splnění podmínek studijního plánu
              - možnost přistoupit ke státním závěrečným zkouškám
     pozn.: na Fakultě restaurování a Dopravní fakultě Jana Pernera existují i 4-leté Bc. studijní programy, ve kterých musí být dosaženo nejméně 240 kreditů
 • Předmětová kontrola v průběhu studia:
  • v průběhu jednoho studia možnost pouze 3 zápisů jednoho předmětu
   pozn.: na jeden zápis předmětu jsou k dispozici 3 zkouškové termíny

„COVID-19“ výjimka:

 • Kreditová hranice 15 kreditů se sníží o polovinu součtu kreditů z předmětů, které student nemohl z objektivních vnějších příčin splnit, a byly studentovi anulovány.
 • Kreditová hranice 40 kreditů se sníží o dvě třetiny součtu kreditů z předmětů, které student nemohl z objektivních vnějších příčin splnit, a byly studentovi anulovány.

pozn.:

příklad:

 • Student si v zimním semestru 1. roku Bc. studia zapsal předměty v sumě za 31 kreditů
 • Ze zapsaných předmětů mu byly na základě COVID-19 výjimky anulovány předměty za 5 kreditů
 • Kreditová hranice 15 kreditů za zimní semestr 1. roku Bc. studia, se tedy sníží podle výpočtu:

15 - 0,5*5 = 15 - 2,5 = 12,5           a z tohoto čísla celá část = 12 kreditů,
které student musí získat splněním ze zbylých zapsaných předmětů za 26 kreditů