UPCE

Spolupráce se zahraničím

Jednou z priorit univerzity je být respektovanou součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a vědy v co největším počtu pěstovaných oborů. K tomu přispívá jak publikování výsledků vědecké práce v renomovaných impaktovaných časopisech, tak intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a technologického vývoje a vytváření mezinárodního tvůrčího prostředí na půdě samotné univerzity.

V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s více než dvěma stovkami vysokoškolských a výzkumných institucí ze 40 zemí, je realizována mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

 

true