Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_9725_111673.jpg

Jednou z priorit univerzity je být respektovanou součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a vědy v co největším počtu pěstovaných oborů. K tomu přispívá jak publikování výsledků vědecké práce v renomovaných impaktovaných časopisech, tak intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a technologického vývoje a vytváření mezinárodního tvůrčího prostředí na půdě samotné univerzity.

V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s více než dvěma stovkami vysokoškolských a výzkumných institucí ze 40 zemí, je realizována mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

 

Participant Identification Code (PIC)  Univerzity Pardubice je 999 453 663.
Validovaný oficiální název je Univerzita Pardubice.
Tento dentifikátor je platný  pro zapojení do projektů programu HORIZON EUROPE, ale dalších komunitárních programů (např ERASMUS+) , kde je PIC kód vyžadován.

Použitím PIC kódu jsou do registračních formulářů návrhů projektů automaticky doplněna základní data o organizaci (sídlo, status, DIČ apod.).  Za aktuálnost údajů o organizaci zodpovídá Legal Appointment Representative (LEAR), kterým je za UPCE Ing. Jitka Genserová | Univerzita Pardubice (upce.cz)