Síť EURAXESS

Síť EURAXESS nabízí především zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství pro hladký průběh jejich pobytů v hostitelské zemi. Konkrétně poskytuje důležité informace o vstupu do země, povolení k pobytu, pracovním povolení, nabídce pojištění, zdravotní péči, finančních záležitostech, školství apod.

Na Univerzitě Pardubice je tzv. Regionální spolupracující místo (RSM) sítě EURAXESS:
Caroline Novák-Jolly
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
Studentská 95
532 10  Pardubice
telefon +420 466 036 133
e-mail caroline.novak-jolly@upce.cz

Pro zahraniční vědce a jejich rodinné příslušníky RSM zajišťuje:

  • povolení k pobytu
  • ubytování
  • pojištění
  • daně
  • jazykové kurzy
  • volnočasové aktivity

Video EURAXESS CZECH REPUBLIC II o vědě a výzkumu v ČR.

false
false