Projekty

Zobrazeno 1 - 15 z 2061
01/2019 - 03/2022
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

10/2018 - 06/2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

07/2018 - 12/2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

04/2018 - 03/2021
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

04/2018 - 03/2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

03/2018 - 12/2022
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II

03/2018 - 02/2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Centralizované rozvojové projekty

01/2018 - 12/2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)