Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

stipendium_111688.jpg

Univerzita Pardubice vyplácí stipendia studentům podle vlastního stipendijního řádu.
Ten určuje pravidla pro získání jednotlivých typů stipendií, proces výplaty stipendií pak upravuje ještě zvláštní směrnice.
Podmínky pro udělování stipendií.

Existují v zásadě dva typy stipendií:

a) stipendia pravidelně vyplácená

 • stipendium prospěchové dle dosažených studijních výsledků
  • pro AR 2023/24 ve dvou úrovních 3.000,- Kč a 1.000,- Kč měsíčně
  • o stipendium se nežádá
  • nárok vzniká automaticky na základě splnění podmínek pro získání PS, které se vyhodnocují z výsledků studia v uplynulém akademickém roce
 • stipendium ubytovací
  • pro AR 2022/2023 je stanoveno na 600,- Kč měsíčně
  • o stipendium se nežádá
  • nárok vzniká automaticky na základě vyhodnocení pravidel pro přiznání US (1. studium na VŠ; trvalé bydliště mimo okres působnosti fakulty a vyjmenovaných obcí podle přílohy č. 1 Stipendijního řádu) 
 • stipendium sociální
  • od 1. 1. 2023 - 4.330,- Kč měsíčně
  • o stipendium je nutno požádat na studijním oddělení spolu se sdělením pro účely přiznání stipendia, které vydává Úřad státní sociální podpory

b) stipendia jednorázově vyplácená

 • na podporu studia v zahraničí
 • za vynikající výzkumné či tvůrčí výsledky
 • za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém
 • ceny rektora a děkana za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce
 • jako ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity
 • a další