Stipendia

Univerzita Pardubice vyplácí stipendia studentům podle vlastního stipendijního řádu.
Ten určuje pravidla pro získání jednotlivých typů stipendií, proces výplaty stipendií pak upravuje ještě zvláštní směrnice.
Podmínky pro udělování stipendií.

 

Existují v zásadě dva typy stipendií:

a) stipendia pravidelně vyplácená

  • stipendium prospěchové dle dosažených studijních výsledků 4 000,- Kč, 2 000,- Kč nebo 1 000,- Kč měsíčně)
  • ubytovací (v akad. roce 2019/20 - 600 Kč měsíčně)
  • sociální (od 1. 1. 2020 - 3.650 Kč měsíčně)

b) stipendia jednorázově vyplácená

  • na podporu studia v zahraničí
  • za vynikající výzkumné či tvůrčí výsledky
  • za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém
  • ceny rektora a děkana za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce
  • jako ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity
  • a další
false