Tiskové zprávy

Vážené kolegyně a kolegové, chtěli bychom vás pozvat na Valentýnský koncert Vysokoškolského uměleckého sboru Pardubice & Bajaja Trio. Vysokoškolský umělecký soubor tvoří studenti Univerzity Pardubice spolu s dalšími příznivci sborového zpěvu. Na speciálním koncertě k svátku zamilovaných zazní nejen písně o lásce, ale také renesanční madrigaly i lidové písně, např. od... Více zde

O to, kdo je letos nejlepší a nejrychlejší v řešení chemických úloh, se dnes na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (UPa) utkalo přes 300 středoškoláků. Čtvrtý ročník soutěže Chemiklání přilákal 63 týmů z České republiky i ze Slovenska. Zájem o chemii, znalost prvků, vzorců, názvosloví i chemických reakcí. To všechno je nutné k úspěchu v CHEMIKLÁNÍ.... Více zde

Do dob starého Mexika, tajů předkolumbovské civilizace Aztéků a historie vojenského i náboženského dobývání země Španěly se vypraví nejnovější Kavárna Universitas. Jejím hostem bude historik a etnolog Oldřich Kašpar z Katedry kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Další díl kavárny s názvem Předkolumbovské civilizace Mexika a španělská... Více zde

Vážené kolegyně a kolegové, chtěli bychom vás upozornit, že v pátek bude na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice soutěžit přes 300 středoškoláků z celé ČR a ze Slovenska v CHEMIKLÁNÍ. Vysokoškoláci ze spolku Alumni scientiae bohemicae pořádají tuto soutěž ve spolupráci s fakultou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy už počtvrté. „Netestujeme, jaké mají studenti... Více zde

Scénografii a kostýmy od pardubické rodačky Renaty Hans představí nově Galerie Univerzity Pardubice. V pořadí 106. umělecká výstava pod názvem Divadlo svět se otevře zítra v 17 hodin. „S tvorbou kostýmních výtvarníků a scénografů se setkáváme zpravidla ve zhmotněné formě při divadelním představením. Můžeme se obdivovat barvitosti kostýmů a důmyslně pojaté scéně. Málokdo z... Více zde

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás informovali, že Univerzita Pardubice v rámci svého programu k 30. výročí sametové revoluce představí unikátní výstavu ZA VAŠI A NAŠI SVOBODU 1968 – 2018. Soubor více než dvaceti rozhovorů s občany států Východního bloku, kteří v roce 1968 odvážně protestovali proti invazi vojsk do Československa, je putovní. Možnost vidět tuto... Více zde

Zcela nový a v České republice jedinečný obor pro práci v České obchodní inspekci (ČOI) otevírá letos Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Bakalářský studijní program Hospodářská politika a veřejná správa zaměřený profesně na obchodní inspekci vznikl ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Zájemci si mohou vybrat mezi studiem denním a kombinovaným, jejichž součástí budou i praxe... Více zde

Stovky budoucích vysokoškoláků už využily možnost podívat se osobně na 3 ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Dny otevřených dveří pokračují v dalších dnech na Fakultě chemicko-technologické, Fakultě filozofické a Dopravní Fakultě Jana Pernera. I tady mají studenti možnost seznámit se s obory, studijními programy a specializacemi, získat informace o přijímacích zkouškách a prohlédnout... Více zde

Akademický senát Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice zvolil tento týden kandidátem na děkana fakulty opět profesora Petra Kalendu. Pro jeho pokračování ve funkci i v dalších čtyřech letech se patnáctičlenný nejvyšší samosprávný akademický orgán fakulty rozhodl jednomyslně. „Znovuzvolení považuji za velké ocenění práce, kterou jsem v uplynulých čtyřech... Více zde

Možnost vstoupit do světa virtuální reality nebo si vyzkoušet práci záchranářů. I takové zajímavosti nabízí od včerejška tým Univerzity Pardubice všem návštěvníkům veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze. Studenti, akademici i zaměstnanci informují zájemce o všech studijních programech, oborech, specializacích, výsledcích vědeckého bádání, a také o... Více zde