Tiskové zprávy

Také v letošním akademickém roce 2018/2019 se zájemcům z řad veřejnosti všech věkových kategorií i seniorů otevřely na Univerzitě Pardubice možnosti dalšího celoživotního vzdělávání. Zajímavé přednášky pro posluchače připravily letos již tři fakulty – Fakulta filozofická, Dopravní fakulta Jana Pernera a nově i Fakulta ekonomicko-správní. Fakulta filozofická Univerzity... Více zde

Univerzita Pardubice se zapojila do litomyšlské výzvy „VÍCE SRDCE PRO VÁCLAVA HAVLA“, kterou iniciovali autoři voskového Srdce pro Václava Havla. Ti chtějí z kapesních zrcátek sestavit krystal a rozzářit místnost ve sklepení litomyšlského zámku. Zrcátko věnovali rektor a děkani všech sedmi fakult Univerzity Pardubice za sebe a své studenty. Své malé zrcátko mohou zájemci přinést ještě do... Více zde

V sobotu 13. října dopoledne se uskuteční již 21. ročník BĚHU NADĚJE, běhu pro zdraví a na podporu výzkumu léčení rakoviny, který probíhá v rámci programu podzimní části Městských slavností města Pardubic. Tradiční charitativní běh pořádá pro veřejnost Univerzitní sportovní klub Pardubice ve spolupráci s Katedrou tělovýchovy a sportu a Fakultou zdravotnických studií... Více zde

V úterý 9. října se v kavárně Klubu 29 v historickém centru Pardubic otevře opět vědecká Kavárna Universitas. První z diskusních neformálních večerů a setkání s vědou a vědeckou osobností nového zimního semestru se bude hovořit o slunečních hodinách. Přední odborník na gnómiku Ing. Miloš Nosek seznámí přítomné s principem činnosti slunečních hodin. Povídání... Více zde

Noví studenti všech sedmi fakult Univerzity Pardubice jsou oficiálně uváděni do akademické obce a skládají imatrikulační sliby. V pátek 5. října zahájí první letošní slavnostní akademické obřady IMATRIKULACE na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Slavnostní akademický slib složí 221 nováčků, studentů zahajujících 1. ročník bakalářského studia, kteří byli přijati k ... Více zde

Brány Univerzity Pardubice se opět otevřou veřejnosti při celonárodní NOCI VĚDCŮ, která nastane už tento pátek 5. října. O tom, jak se věda vyvíjela, jaké jsou její zákonitosti i nejnovější poznatky se návštěvníci přesvědčí na téměř padesátce stanovišť s pokusy, ukázkami a hrátkami v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Ta bude celý páteční večer... Více zde

V pondělí 24. září začíná pro studenty 7 fakult Univerzity Pardubice 69. akademický rok. Studenti prvních ročníků jsou v univerzitním kampusu již nyní - fakulty pro ně připravily seznamovací hodiny nebo přípravné kurzy. Na přivítanou v kampusu je čeká happening Příliv. Do poslucháren, laboratoří a učeben Univerzity Pardubice se po letních měsících vrací studentský život. V... Více zde

Putovní komiksová výstava „JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ“ se na měsíc usídlí na Univerzitě Pardubice. Výstava formou dokumentárního grafického románu představuje vybraných třináct příběhů, vytvořených podle reálných vyprávění lidí, kteří prošli dramatickými zážitky z fronty 2. světové války, koncentračních táborů, komunistických lágrů a různými formami perzekuce... Více zde

Nejvýznamnější ocenění města Litomyšle, Cenu purkmistra Laška, převezme 17. září ve velkém sále Smetanova domu Ing. Karol Bayer, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, který v letech 2009 – 2017 stál v čele fakulty ve funkci děkana. Společně s ním obdrží významnou cenu města Litomyšle první porevoluční starosta... Více zde

13. Mezinárodní konference o chemii pevných látek „International Conference on Solid State Chemistry“ ve dnech 16. – 21. září přivítá na Univerzitě Pardubice vědce z celého světa. Na sto šedesát odborníků z třiadvaceti zemí celého světa se zúčastní odborného setkání, které je věnováno oblasti chemie a fyziky pevných látek a výzkumu nových anorganických i hybridních... Více zde