Tiskové zprávy

Univerzita Pardubice poprvé a hned se dvěma projekty uspěla v prestižním programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Díky tomu míří na univerzitu talentovaní vědci ze zahraničí, kteří tady chtějí posunout svoji kariéru. Vědkyně z Univerzity v Cambridgi a University College Dublin i vědec z finské Åbo Akademi University rozšíří tým Centra pro etiku Fakulty filozofické. Z... Více zde

Karel Čapek a jeho dílo R.U.R., které dalo světu slovo „robot“. To bude tématem další debaty v projektu studentů Univerzity Pardubice Kavárna Universitas. Jejím hostem bude herec, dramaturg, pedagog, překladatel a znalec díla Karla Čapka Hasan Zahirović. Před 100 lety Národní divadlo uvedlo poprvé Čapkovu divadelní hru R.U.R, která autorovi přinesla světovou slávu, ale i mnohé... Více zde

Pro letošní maturanty otvírá Univerzita Pardubice zcela nové zajímavé obory. Hlásit se poprvé mohou například ke studiu programu Finance nebo Dopravní technika. Novinky čekají na uchazeče na 6 ze 7 fakult vysoké školy. Nový bakalářský a navazující magisterský studijní program Dopravní technika bude možné od podzimu studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Uchazeči... Více zde

Mezinárodní soutěž Chemiklání, kterou šestý rok pořádají studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, bude letos pro české a slovenské studenty středních škol online. Klání proběhne zítra a o den později, v sobotu, budou podle původního konceptu pardubických studentů soutěžit také na univerzitě v britské Cambridge. „Věřím, že naše soutěž bude inspirovat, motivovat a... Více zde

Většina z 900 studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zapojila do pomoci s bojem proti covidu a pomáhá ve zdravotnických zařízeních. V době pandemie doplňují vysokoškoláci chybějící personál v nemocnicích, v domovech pro seniory, ale i v laboratořích. Mnozí z nich se už stali kmenovými zaměstnanci. „Naše studenty obdivuji, zvládají studium... Více zde

Studentky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice výrazně uspěly v Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2020. Veronika Hřebíková a Zdeňka Horáčková se svými studiemi získaly 2. a dělené 5. - 7. místo mezi nejlépe hodnocenými pracemi. Jejich příspěvky se budou navíc publikovat v odborném časopise. „Držíme laťku hodně vysoko, což je pro Univerzitu Pardubice a... Více zde

Informace o studiu na 7 fakultách Univerzity Pardubice letos získají budoucí studenti pouze online. Pandemická situace sice nedovoluje vysoké škole pozvat zájemce nebo jejich rodiče na kontaktní Dny otevřených dveří, přesto si každý může pustit živě nebo ze záznamu vysílání univerzity i jednotlivých fakult. Už zítra mohou maturanti sledovat živě prezentaci Univerzity Pardubice na... Více zde

Experti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se budou podílet na záchraně historických památek v Alžírsku. S pomocí začnou v druhém největším alžírském městě Oran, kde zrestaurují sochařskou výzdobu divadla a pečovat budou také o část sbírek národního muzea. Součástí spolupráce bude také výměna zkušeností mezi oběma zeměmi v této oblasti. „Loni v... Více zde

Akademické symboly v životě Univerzity Pardubice, to je název publikace, která vychází na závěr roku. Právě letos si pardubická vysoká škola připomínala 70 let od svého vzniku. Kniha zcela poprvé v historii přináší ucelený pohled na symbolické prvky a tradice, které provázejí její akademický rok. „Akademické tradice, slavnosti a symboly každé univerzity vyjadřují příslušnost a... Více zde

Návrh řešení, které Evropa hledala 10 let, pomohl vědci Univerzity Pardubice získat prestižní cenu Galileo Masters 2020 za Českou republiku. Aleš Filip z Fakulty elektrotechniky a informatiky zvítězil s nápadem, který by mohl přispět ke snížení nákladů na provoz železnic a zlepšit bezpečnost na tratích pomocí letecké bezpečnostní služby EGNOS. „Vítězství v této... Více zde