UPCE

Věda pro veřejnost

Věda, výzkum a odborné činnosti u nás nezůstávají za zdmi fakult. Pojďte se aktivně zapojit do poznávání světa moderní vědy. S výsledky vědecko-výzkumné činnosti našich pracovišť rádi seznamujeme žáky, studenty i širokou veřejnost.

Věda jako zábava

Naše brány jsou otevřeny všem zvědavcům. Hravou formou a s lidským přístupem vysvětlujeme rozmanité jevy a experimenty napříč vědními disciplínami. Účastníme se festivalů, dětských i sportovních dnů, s vědeckými pokusy vyrážíme na dvory škol, v létě pořádáme dětskou univerzitu a další příměstské tábory. Univerzitní brány otvíráme veřejnosti spolu s ostatními vědeckými institucemi v Evropě při Noci vědců nebo při vědeckém jarmarku. Naše znalosti podáváme svěží formou, nad šálkem dobrého nápoje se pravidelně setkáváme ve vědecké kavárně Universitas.

Talentovaní žáci a studenti mají u nás dveře dokořán

Rádi zapojujeme mládež do odborných činností přímo na našich fakultách. Pořádáme pro ni přehlídky, soutěže, přednášky, besedy nebo výstavy. 

 

Akce

Budeme rádi, když přijmete pozvání na některou z našich akcí

Akce Univerzity Pardubice

e -Zpravodaj

Čtěte novinky z univerzity v našem e- Zpravoédaji. 

e- Zpravodaj

Fotogalerie

Prohlédněte si fotky z akcí popularizace vědy. 

Fotogalerie

Živá Laboratoř

Český rozhlas Pardubice přinášel zajímavosti ze života vědců Univerzity Pardubice  v pořadu Živá laboratoř.

Živá laboratoř

Mgr. Lenka Čermáková,

Mgr.
Lenka
Čermáková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.cermakova@upce.cz
466 036 544
false