UPCE

Harmonogram akademického roku

false

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 trvá od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 a je členěn na: 

zimní semestr, který trvá od 1. září 2018 do 19. února 2019:

  • Přípravné období od 1. 9. 2018 do 23. 9. 2018; zkratka PZS
  • Zimní výukové období od 24. 9. 2018* do 23. 12. 2018; zkratka ZS
  • Rektorské volno od 16. 11. 2018 do 16. 11. 2018; zkratka RD
  • Zimní prázdniny od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019; zkratka ZP
  • Zimní zkouškové období od 2. 1. 2019 do 17. 2. 2019; zkratka ZZ

* podle potřeb fakult lze zahájit výukové období zimního semestru o týden dříve.

letní semestr, který trvá od 18. února 2019 do 31. srpna 2019

  • Letní výukové období od 18. 2. 2019* do 19. 5. 2019; zkratka LS
  • Letní zkouškové období od 20. 5. 2019 do 7. 7. 2019; zkatka LZ
  • Letní prázdniny od 8. 7. 2019 do 18. 8. 2019; zkratka LP
  • Letní zkouškové období od 19. 8. 2019 do 31. 8. 2019; zkratka LZ

* podle potřeb fakult lze zahájit výukové období letního semestru o týden dříve


1. září 2019 bude zahájen další akademický rok 2019/2020.

Takto stanovuje ve svém oznámení 9/2017 rektor Univerzity Pardubice po dohodě s děkany fakult v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice.
Jednotlivé fakulty zpracují v souladu se stanoveným časovým rozvržením akademického roku 2018/2019 a s ustanovením čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice harmonogram fakulty, ve kterém zpřesní vlastní termíny, stanoví další aktivity (termíny přijímacích a závěrečných zkoušek) a organizaci akademického roku na fakultě.

Pro tyto informace se obraťte na stránky jednotlivých fakult jejich harmonogram akademického roku. 

false
false
true