Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_3949_111661.jpg

Studentská grantová soutěž podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských a magisterských studijních programů bezprostředně spjatého s jejich vzděláváním na Univerzitě Pardubice.  Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou Univerzity Pardubice.

předseda:doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
členové:doc. Ing. David Veselý, Ph.D.
prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Ing. Karol Bayer

pro uživatele aplikací OBD a IGS zde

Přehled projektů podpořených v rámci SGS 2024

počet projektůfakulta/útvarschváleno IGA (Kč)
2Dopravní fakulta Jana Pernera1 912 368,00
3Fakulta ekonomicko-správní1 628 251,00
1Fakulta elektrotechniky a informatiky1 219 064,00
2Fakulta filozofická3 054 677,00
7Fakulta chemicko-technologická11 555 951,00
4Fakulta restaurování467 644,00
3Fakulta zdravotnických studií369 583,00
 rektorát204 115,00
Celkem 20 411 653,00
Číslo projektuNázev projektuZahájení Ukončení Hlavní řešitelFakultaSchválená dotace (Kč)
SGS_2024_001Organická syntéza a strukturní analýza ve službách materiálových věd01.01.202431.12.2024prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická2 134 400,00
SGS_2024_002Vývoj a aplikace analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod pro laboratorní diagnostiku01.01.202431.12.2024prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.Fakulta chemicko-technologická1 214 400,00
SGS_2024_003Výzkum moderních metod a procesů environmentálního a chemického inženýrství a udržitelných procesních výrob01.01.202431.12.2024prof. Ing. Petr Mikulášek, Ph.D.Fakulta chemicko-technologická1 656 000,00
SGS_2024_004Vývoj moderních metod analýzy anorganických a organických sloučenin ve vzorcích přírodního a syntetického původu01.01.202431.12.2024prof. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická1 669 800,00
SGS_2024_005Studium perspektivních anorganických sloučenin a materiálů01.01.202431.12.2024prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.Fakulta chemicko-technologická2 120 600,00
SGS_2024_006Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů pro hi-tech aplikace01.01.202431.12.2024Ing. Miroslav Novák, Ph.D.Fakulta chemicko-technologická1 527 200,00
SGS_2024_007Studium a aplikace nových materiálů určených pro chemické a farmaceutické technologie01.01.202431.12.2024Ing. Daniela Košťálová, Ph.D.Fakulta chemicko-technologická1 233 551,00
SGS_2024_008Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení IV01.01.202431.12.2024doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.Dopravní fakulta Jana Pernera949 818,00
SGS_2024_009Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP01.01.202431.12.2024doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.Dopravní fakulta Jana Pernera962 550,00
SGS_2024_011Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj metod, algoritmů a přístupů pro detekci, lokalizaci a klasifikaci objektů a extrakci jejich vlastností01.01.202431.12.2024Ing. Daniel Honc, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatiky1 219 064,00
SGS_2024_012Kvalita a dostupnost informací, možnosti jejich zpracování, analýz, sdílení, využití, automatizace a aplikace rozhodovacích metod a modelování v oblasti managementu podniku01.01.202431.12.2024Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.Fakulta ekonomicko-správní317 097,68
SGS_2024_013Analýza faktorů ovlivňujících udržitelnost, odolnost a konkurenceschopnost regionů a regionálních inovačních systémů01.01.202431.12.2024Ing. Ondřej Kuba, Ph.D.Fakulta ekonomicko-správní776 115,82
SGS_2024_014Podpora studentů magisterských studijních programů FZS UPCE v rámci studentské vědecké konference bakalářských, magisterských a doktorských nelékařských zdravotnických oborů01.01.202431.12.2024Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.Fakulta zdravotnických studií170 460,50
SGS_2024_015Digitální zdravotnický výzkum01.01.202431.12.2024doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií117 472,50
SGS_2024_016Pracovní prostředí sester01.01.202431.12.2024PhDr. Iva Marková, Ph.D.Fakulta zdravotnických studií81 650,00
SGS_2024_017​​Informační technologie a datová analytika jako prostředek podpory rozvoje chytrého regionu​01.01.202431.12.2024prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní535 037,50
SGS_2024_018Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny01.01.202431.12.2024doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.Fakulta filozofická1 702 606,85
SGS_2024_019Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie01.01.202431.12.2024Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.Fakulta filozofická1 352 070,15
SGS_2024_020Umělý mramor v Českých zemích na počátku 18. století01.01.202431.12.2024MgA. Zdeněk KováříkFakulta restaurování87 400,00
SGS_2024_021Průzkum a vzorové restaurování nově objevených raně novověkých děl na papírové podložce01.01.202431.12.2024MgA. Mgr. Věra Sejkorová KašparováFakulta restaurování147 200,00
SGS_2024_022Kreslicí plátna se škrobovou povrchovou úpravou01.01.202431.12.2024MgA. Kateřina ZadinováFakulta restaurování156 975,00
SGS_2024_023Možnosti konsolidace zalvhčeného kamene - Braunův betlém01.01.202431.12.2024doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. Fakulta restaurování76 069,00

Přehled projektů podpořených v rámci SGS v roce 2023

počet projektůFakulta/útvarschváleno IGA (Kč)
2Dopravní fakulta Jana Pernera2 101 680,00
4Fakulta ekonomicko-správní1 800 713,00
1Fakulta elektrotechniky a informatiky1 283 767,00
2Fakulta filozofická3 370 886,56
7Fakulta chemicko-technologická12 913 521,00
4Fakulta restaurování582 791,00
1Fakulta zdravotnických studií466 941,00
  22 520 296,56
 rektorát227 480,44
Celkem 22 747 777,00
Číslo projektuNázev projektuZahájeníUkončeníHlavní řešitelFakultaSchválená dotace 
SGS_2023_001Využití analytických metod při zpracování a analýze materiálů, potravin a biologických vzorků01.01.202331.12.2023doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.FChT2 122 900,00
SGS_2023_002Výzkum pokročilých metod a procesů environmentální chemie a inženýrství a udržitelného a regenerativního rozvoje podniků01.01.202331.12.2023prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.FChT1 739 950,00
SGS_2023_003Příprava nových organických sloučenin a materiálů s biologickými, katalytickými a energetickými vlastnostmi01.01.202331.12.2023prof. Ing. Hanusek Jiří, Ph.D.FChT1 958 450,00
SGS_2023_004Syntéza, struktura a studium reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů01.01.202331.12.2023doc. Ing. Bouška Marek, Ph.D.FChT2 019 975,00
SGS_2023_005Vývoj bioanalytických metod pro laboratorní diagnostiku různých nemocí a patologických stavů01.01.202331.12.2023prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D.FChT1 363 325,00
SGS_2023_007Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu Historie01.01.202331.12.2023doc. Mgr. Marek Pavel, Ph.D.FF1 939 411,00
SGS_2023_008Základní a aplikovaný výzkum pokročilých materiálů perspektivních pro chemické a farmaceutické technologie01.01.202331.12.2023Ing. Košťál Petr, Ph.D.FChT1 564 171,00
SGS_2023_009Příprava, charakterizace a studium anorganických sloučenin a materiálů01.01.202331.12.2023prof. Ing. Vinklárek Jaromír, Dr.FChT2 144 750,00
SGS_2023_010Aktuální výzvy zvyšování kvality informačních systémů veřejné správy01.01.202331.12.2023doc. Ing. Hub Miloslav, Ph.D.FES474 352,32
SGS_2023_011Analýza prvků udržitelných a odolných regionálních inovačních systémů01.01.202331.12.2023Ing. Kuba Ondřej, Ph.D.FES498 445,71
SGS_2023_012Vybrané aspekty vývoje ekonomik a finančních trhů v období normalizace monetární politiky a zároveň mimoekonomických šoků01.01.202331.12.2023doc. Ing. Černohorský Jan, Ph.D.FES410 130,88
SGS_2023_013Digitální transformace jako součást rozvoje chytrých měst a regionů01.01.202331.12.2023prof. Ing. Komárková Jitka, Ph.D.FES417 784,09
SGS_2023_014Aktuální výzkumná témata z oblastí dopravních prostředků a infrastruktury řešená na DFJP01.01.202331.12.2023doc. Ing. Řoutil Ladislav, Ph.D.DFJP910 090,00
SGS_2023_015Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti vytváření bezpečného prostředí pro výkon nelékařské zdravotnické profese a pro zajištění kvality a bezpečí poskytované péče01.01.202331.12.2023Mgr. Václavíková Klára, Ph.D.FZS466 941,00
SGS_2023_016Výzkum a vývoj nových algoritmů, postupů a metod v oblasti detekce, lokalizace, identifikace a klasifikace objektů využitím strojového učení a prvků umělé inteligence pro oblast radarové techniky, dopravy a výrobních technologií01.01.202331.12.2023doc. Ing. Dušek František, CSc.FEI1 283 767,00
SGS_2023_017Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení III01.01.202331.12.2023doc. Ing. Křupka Jiří, PhD.DFJP1 191 590,00
SGS_2023_018Možnosti odstraňování polymerních filmů z povrchu maleb01.02.202331.12.2023Ing. Lesniaková Petra, Ph.D.FR109 825,00
SGS_2023_019Kritická evaluace současných metod lepení kamene01.02.202331.12.2023doc. Mgr. art. Ďoubal Jakub, Ph.D.FR80 500,00
SGS_2023_020Metody, materiály a přístupy v restaurování polychromovaných sochařských děl v letech 1970-1990 v Čechách a na Moravě01.02.202331.12.2023Mgr. Říhová Vladislava, Ph.D.FR189 744,00
SGS_2023_021Restaurování děl z umělého mramoru: materiálová, technologická a uměleckohistorická východiska01.02.202331.12.2023MgA. Kovářík Zdeněk, FR202 722,00
SGS_2023_022Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie01.01.202331.12.2023Mgr. Krása Ondřej, Ph.D.FF1 431 472,56
Celkem projekty s počátkem řešení 2023    22 520 296,56

Přehled projektů podpořených v rámci SGS v roce 2022

počet projektů Fakulta/útvar schváleno IGA
2,00 Dopravní fakulta Jana Pernera 2 380 081,40
4,00 Fakulta ekonomicko-správní 1 736 925,50
1,00 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 456 781,00
2,00 Fakulta filozofická 3 157 551,06
7,00 Fakulta chemicko-technologická 11 923 820,00
5,00 Fakulta restaurování 583 121,99
1,00 Fakulta zdravotnických studií 496 640,00
    21 734 920,95
  rektorát 219 543,05
Celkem   21 954 464,00
Číslo projektu Název projektu Zahájení Ukončení Hlavní řešitel Fakulta Schválená dotace 
SGS_2021_015 Zkoumání aplikovatelnosti inhibitorů koroze na železobetonové předměty umělecko-řemeslné povahy 01.01.2021 31.12.2022 Rejman FR 20 700,00
SGS_2021_021 Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století 01.01.2021 31.12.2022 Tišlová FR 8 050,00
Celkem pokračující dvouleté projekty         28 750,00
SGS_2022_001 Výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP 01.01.2022 31.12.2022 Řoutil DFJP 1 083 665,70
SGS_2022_002 Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení II 01.01.2022 31.12.2022 Křupka DFJP 1 296 415,70
SGS_2022_003 Informační technologie a datová analytika jako prostředek podpory rozvoje chytrého regionu 01.01.2022 31.12.2022 Komárková FES 501 802,50
SGS_2022_004 Nástroje a postupy zvyšování kvality informačních systémů veřejné správy 01.01.2022 31.12.2022 Hub FES 281 318,75
SGS_2022_005 Aplikace přístupu Triple-Bottom-Line jako nástroje pro tvorbu udržitelných inovačních ekosystémů 01.01.2022 31.12.2022 Prokop FES 466 526,25
SGS_2022_006 Vybrané aspekty vývoje ekonomik a finančních trhů v pandemické a postpandemické době 01.01.2022 31.12.2022 Černohorský FES 487 278,00
SGS_2022_007 Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti matematicko-statistických technik, umělé inteligence a strojového učení pro inženýrské aplikace v radarové technice, výrobních technologiích, biomedicíně a dopravě 01.01.2022 31.12.2022 Dušek FEI 1 456 781,00
SGS_2022_008 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu Historie 01.01.2022 31.12.2022 Marek FF 1 894 219,05
SGS_2022_009 Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie 01.01.2022 31.12.2022 Krása FF 1 263 332,01
SGS_2022_010 Výzkum v klíčových oblastech environmentální chemie a inženýrství a managementu udržitelných podnikových procesů 01.01.2022 31.12.2022 Mikulášek FChT 1 937 750,00
SGS_2022_010 Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče 01.01.2022 31.12.2022 Černohorská FZS 496 640,00
SGS_2022_011 Instrumentální analytické metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků 01.01.2022 31.12.2022 Bajerová FChT 1 812 400,00
SGS_2022_012 Příprava, charakterizace a studium užitných vlastností perspektivních organických sloučenin a materiálů 01.01.2022 31.12.2022 Hanusek FChT 2 256 300,00
SGS_2022_013 Analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody pro laboratorní diagnostiku různých chorob a patologických stavů 01.01.2022 31.12.2022 Kanďár FChT 923 450,00
SGS_2022_014 Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů 01.01.2022 31.12.2022 Bouška FChT 1 576 650,00
SGS_2022_015 Výzkum nových anorganických sloučenin a materiálů 01.01.2022 31.12.2022 Vinklárek FChT 2 017 100,00
SGS_2022_016 Základní výzkum a aplikace materiálů perspektivních pro chemické a farmaceutické technologie 01.01.2022 31.12.2022 Košťál FChT 1 400 170,00
SGS_2022_017 Metody, materiály a přístupy k restaurování polychromovaných sochařských děl v letech 1945-1970 01.02.2022 31.12.2022 Říhová FR 288 650,00
SGS_2022_018 Biologické čištění kamene pomocí desulfurikačních bakterií 01.02.2022 31.12.2022 Zítková FR 120 750,00
SGS_2022_019 Možnosti přípravy a využití rigidních gelů z gellanu 01.02.2022 31.12.2022 Lesniaková FR 144 971,99
Celkem projekty s počátkem řešení 2022         21 706 170,95

Přehled projektů podpořených v rámci SGS v roce 2021

Fakulta počet podpořených projektů v roce 2021 přiděleno v Kč
Dopravní fakulta Jana Pernera 2 2 789 210,00
Fakulta ekonomicko-správní 4 1 863 832,03
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 496 224,00
Fakulta filozofická 2 3 200 192,71
Fakulta chemicko-technologická 7 12 383 716,00
Fakulta restaurování 4 485 722,05
Fakulta zdravotnických studií 1 505 045,22
Celkem 21 22 723 942,01

čerpáno:

útvar dotace 2021
Dopravní fakulta Jana Pernera 2 824 210,00
Fakulta ekonomicko-správní 1 762 632,03
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 531 224,00
Fakulta filozofická 3 200 192,71
Fakulta chemicko-technologická 12 414 916,00
Fakulta restaurování 485 722,05
Fakulta zdravotnických studií 493 653,19
rektorát - administrace 29 632,99
FES administrace 17 400,00
nevyčerpané prostředky - FUUP 2021 11 392,03
Celkem dotace na rok 2021 22 770 975,00

Přehled čerpání na projektech podpořených v roce 2021 z prostředků SVV

č. projektu název projektu zahájení projektu ukončení projektu řešitel  Fakulta čerpáno 2021 v Kč
SGS_2021_001 Využití instrumentálních metod pro analýzu různých typů matric včetně potravin a vzorků biologického původu 01.01.2021 31.12.2021 Bajerová FChT 2 514 750,00
SGS_2021_002 Speciální anorganické materiály a technologie 01.01.2021 31.12.2021 Koudelka FChT 1 564 000,00
SGS_2021_003 Výzkum ve významných oblastech environmentálního inženýrství a managementu udržitelných inovací 01.01.2021 31.12.2021 Mikulášek FChT 1 391 150,00
SGS_2021_004 Nové organické sloučeniny a materiály – jejich syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a bezpečnostní aspekty při zacházení s nimi. 01.01.2021 31.12.2021 Hanusek FChT 1 982 250,00
SGS_2021_005 Uplatnění moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod při laboratorní diagnostice 01.01.2021 31.12.2021 Kanďár FChT 1 485 800,00
SGS_2021_006 Studium nových materiálů pro chemické a farmaceutické technologie a jiné aplikace 01.01.2021 31.12.2021 Košťál FChT 1 857 766,00
SGS_2021_007 Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů 01.01.2021 31.12.2021 Novák FChT 1 619 200,00
SGS_2021_008 Zvyšování kvality informačních systémů veřejné správy 01.01.2021 31.12.2021 Hub FES 422 307,03
SGS_2021_010 Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP 01.01.2021 31.12.2021 Řoutil DFJP 1 465 830,00
SGS_2021_011 Využití dat a informačních technologií jako prostředků pro podporu rozhodování založeného na důkazech v rámci rozvoje chytrého regionu 01.01.2021 31.12.2021 Komarkova FES 472 190,00
SGS_2021_012 Udržitelná konkurenceschopnost podniků a organizační změny s důrazem na odpovědný management 01.01.2021 31.12.2021 Zemanová FES 235 290,00
SGS_2021_013 Podpora studentů FZS v oblasti výzkumu kvality zdravotní péče a kvality života pacientů 01.01.2021 31.12.2021 Červenková FZS 493 653,19
SGS_2021_015 Zkoumání aplikovatelnosti inhibitorů koroze na železobetonové předměty umělecko-řemeslné povahy 01.02.2021 31.12.2022 Rejman FR 230 000,00
SGS_2021_016 Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie 01.01.2021 31.12.2021 Krása FF 1 359 043,86
SGS_2021_017 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny 01.01.2021 31.12.2021 Marek FF 1 841 148,85
SGS_2021_018 Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení 01.01.2021 31.12.2021 Křupka DFJP 1 358 380,00
SGS_2021_019 Výzkum a vývoj metod umělé inteligence, strojového učení a matematicko-statistických technik pro inženýrské aplikace 01.01.2021 31.12.2021 Dušek FEI 1 531 224,00
SGS_2021_020 Myšlenková cesta od návrhu k realizaci. Umělecká knižní vazba Alexandra Bydžovského a mistrů knihařů z přelomu 19. a 20. století 01.02.2021 31.12.2021 Kopáčik FR 166 750,00
SGS_2021_021 Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století 01.02.2021 31.12.2022 Tišlová FR 68 272,05
SGS_2021_022 Komplexní analýza ekonomických a sociálních aspektů fungování udržitelných inovačních ekosystémů s ohledem na roli veřejného sektoru 01.01.2021 31.12.2021 Prokop FES 632 845,00
SGS_2020_019 Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení 01.01.2020 31.12.2021 Bayer FR 20 700,00
Celkem 22 712 549,98
Schválená částka IGA na řešení projektů v roce 2020 23 504 774
Schválená částka IGA na řešení projektů v roce 2021 (dvouletý projekt SGS_2020_019) 20 700
Schválená částka IGA na organizaci SGS v roce 2020 237 872
Celkem schváleno IGA k čerpáni v roce 2020 23 742 646

Čerpání prostředků na SVV v roce 2020

Čerpaná částka na řešení projektů SGS v roce 2020 23 326 250
Čerpaná částka  na organizaci SGS v roce 2020 237 872
Celkem čerpáno na SVV v roce 2020 23 546 122
Převedeno do FÚUP 2020 178 524
Celkem čerpáno na SVV (včetně FÚUP 2020) v roce 2020 23 742 646
Fakulta plánováno v projektových žádostech schváleno IGA pro rok 2020 čerpáno v roce 2020
Dopravní fakulta Jana Pernera 2 300 000 2 867 340   2 720 340
Fakulta ekonomicko-správní 3 324 189 2 052 103   2 034 693
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 616 815 1 616 815   1 616 815
Fakulta filozofická 3 507 109 3 507 109   3 507 109
Fakulta chemicko-technologická 18 282 916 12 714 691 12 714 691
Fakulta restaurování 253 416 232 716      232 716
Fakulta zdravotnických studií 514 000 514 000      499 886
organizace IGA 237 426 237 872      237 872
FUUP 2020 x x      178 524
Celkem 30 035 871 23 742 646 23 742 646
Přehled projektů přijatých k řešení SGS 2020    
č. projektu název projektu řešitel  Fakulta přiděleno IGA na rok 2020 čerpáno v roce 2020 trvání projektu
SGS_2020_001 Nástroje a algoritmy pro identifikaci osob s využitím kontury lidské ruky Ing.  Jaroslav Moravec FEI 132 196 132 196 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_002 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků prof. Ing. Karel Ventura, CSc. FChT 2 990 000 2 990 000 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_003 Výzkum ve vybraných oblastech environmentálního inženýrství a moderních postupů hodnotového managementu prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. FChT 782 000 782 000 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_004 Výzkum a vývoj nových organických materiálů – od syntézy a charakterizace k jejich potenciálnímu použití a bezpečnému zacházení s nimi. prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. FChT 2 024 000 2 024 000 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_005 Moderní analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody pro analýzu biologických vzorků prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. FChT 2 024 000 2 024 000 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_006 Syntéza a studium perspektivních anorganických materiálů prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. FChT 2 001 000 2 001 000 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_007 Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Ing. Miroslav Novák, Ph.D. FChT 1 219 000 1 219 000 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_008 Výzkum perspektivních materíálů pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. FChT 1 674 691 1 674 691 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_009 Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. DFJP 1 223 760 1 223 760 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_010 Technologie a management v dopravě doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. DFJP 1 643 580 1 496 580 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_011 Výzkum pokročilých metod zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření, dolování dat, řízení technologických procesů a optimalizace doc. Ing. František Dušek, CSc.Dušek FEI 1 484 619 1 484 619 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_012 Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie Mgr. Ondřej Krása, Ph.D. FF 1 002 437 1 002 437 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_013 Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika doc. Mgr. Martin Fárek. Ph.D. FF 451 931 451 931 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_014 Pokročilá analýza ekonomických a sociálních aspektů veřejných politik a jejich dynamiky v kontextu efektivnosti a udržitelnosti Ing. Viktor Prokop, Ph.D. FES 503 148 503 148 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_015 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. FF 2 052 741 2 052 741 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_016 Vliv měnících se ekonomických a sociálních faktorů na současné tržní prostředí Ing. Vít Jedlička, Ph.D. FES 483 184 465 774 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_017 Informační technologie jako prostředek pro podporu rozhodování v moderní znalostní společnosti doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. FES 533 321 533 321 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_018 Informační prostředí chytrých měst a regionů z hlediska konkurenceschopnosti, efektivity a bezpečnosti doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. FES 532 450 532 450 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_019 Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení Ing. Karol Bayer FR 232 716 232 716 01.01.2020 31.12.2021
SGS_2020_020 Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií Mgr. Zuzana Červenková FZS 382 152 368 038 01.01.2020 31.12.2020
SGS_2020_021 Využití supervize u nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Adéla Michková, Ph.D. FZS 131 848 131 848 01.01.2020 31.12.2020
Celkem        23 504 774 23 326 250  
Celkové náklady na projekty SGS 2019
Fakulta  plánované čerpané
Dopravní fakulta Jana Pernera 2 282 085   2 282 085  
Fakulta ekonomicko-správní 2 196 140   2 196 140  
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 669 684   1 669 684  
Fakulta filozofická 4 100 221   4 100 221  
Fakulta chemicko-technologická 18 333 516   18 333 516  
Fakulta restaurování 267 720   267 720  
Fakulta zdravotnických studií 345 000   345 000  
Celkem projekty 29 194 367   29 194 367  
     
Celkem konference SGS 2019 157 861   157 861  
     
Organizace SGS - rektorát 2019 296 490   296 800  
     
Celkem Upa SGS 2019 29 648 718   29 649 028  

Přehled projektů řešených v rámci SGS 2019

 číslo projektu  název projektu zahájení ukončení jméno fakulta čerpané finanční prostředky
SGS_2019_010 Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení 01.01.2019 31.12.2019 Ing. Ladislav Řoutil Ph.D. DFJP 2 282 085,30
SGS_2019_017 Informační technologie jako prostředek podpory rozvoje chytré společnosti 01.01.2019 31.12.2019 doc. Ing. Jitka Komárková Ph.D. FES 592 880,00
SGS_2019_018 Dynamika ekonomických aspektů veřejných politik v kontextu efektivnosti a udržitelnosti 01.01.2019 31.12.2019 doc. Ing. Jan Stejskal Ph.D. FES 896 111,00
SGS_2019_019 Transparentnost a konkurenceschopnost obcí a regionů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst a regionů 01.01.2019 31.12.2019 doc. Ing. Stanislava Šimonová Ph.D. FES 707 149,00
SGS_2019_021 Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací 01.01.2019 31.12.2019 doc. Ing. František Dušek CSc. FEI 1 669 684,00
SGS_2019_008 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu kulturní dějiny 01.01.2019 31.12.2019 doc. Mgr. Jiří Kubeš Ph.D. FF 2 250 445,35
SGS_2019_016 Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika 01.01.2019 31.12.2019 doc. Mgr. Martin Fárek Ph.D. FF 649 635,00
SGS_2019_020 Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie 01.01.2019 31.12.2019 doc. PhDr. Aleš Prázný Ph.D. FF 1 200 140,90
SGS_2019_001 Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu 01.01.2019 31.12.2019 prof. Ing. Petr Mikulášek CSc. FChT 2 530 000,00
SGS_2019_002 Chemie a pokročilé technologie nových organických sloučenin – syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost 01.01.2019 31.12.2019 prof. Ing. Miloš Sedlák DrSc. FChT 2 990 000,00
SGS_2019_003 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků 01.01.2019 31.12.2019 prof. Ing. Karel Ventura CSc. FChT 2 923 516,00
SGS_2019_004 Speciální materiály pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace 01.01.2019 31.12.2019 doc. Ing. Alena Komersová Ph.D. FChT 2 415 000,00
SGS_2019_005 Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů 01.01.2019 31.12.2019 Ing. Marek Bouška Ph.D. FChT 1 955 000,00
SGS_2019_006 Nové anorganické materiály 01.01.2019 31.12.2019 prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. FChT 2 990 000,00
SGS_2019_007 Využití moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod při analýzách biologických vzorků 01.01.2019 31.12.2019 prof. Mgr. Roman Kanďár Ph.D. FChT 2 530 000,00
SGS_2019_009 Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu a její srovnání s vybranými barokními podobiznami ze sbírek NPÚ, ú.o.p. v Telči. 01.01.2019 31.12.2019 Mgr. art. Luboš Machačko  FR 82 800,00
SGS_2019_014 Pozůstalost restaurátora Jiřího Josefíka (1920–2006) 01.01.2019 31.12.2019 Mgr. Vladislava Říhová Ph.D. FR 66 700,00
SGS_2019_015 Průzkum nástěnných maleb pomocí multispektrálních zobrazovacích technik 01.01.2019 31.12.2019 Mgr. art. Jan Vojtěchovský Ph.D. FR 74 750,00
SGS_2019_022 Vývoj univerzálního nástroje pro dokumentaci slepotiskové výzdoby knižních vazeb 01.03.2019 31.12.2019 Ing. Jiří Kmošek  FR 43 470,00
SGS_2019_012 Bezpečná ošetřovatelská péče 01.01.2019 31.12.2019 PhDr. Kateřina Horáčková DiS. FZS 247 000,00
SGS_2019_013 Ošetřovatelský proces založený na důkazech 01.01.2019 31.12.2019 doc. Petra Mandysová Ph.D., MSN FZS 98 000,00
číslo projektu název projektu řešeno od řešeno do řešitel fakulta čerpané finanční prostředky v Kč
SGS_2018_001 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků 01.01.2018 31.12.2018 prof. Ing.Karel Ventura, CSc. Fakulta chemicko-technologická 2 622 000  
SGS_2018_002 Pokročilá organická chemie a technologie nových a perspektivních sloučenin – syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost 01.01.2018 31.12.2018 prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Fakulta chemicko-technologická 2 967 000  
SGS_2018_003 Moderní postupy v oblastech environmentálního inženýrství a hodnotového managementu 01.01.2018 31.12.2018 prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Fakulta chemicko-technologická 2 829 000  
SGS_2018_004 Nové anorganické materiály 01.01.2018 31.12.2018 prof. Ing. Ladislav Koudelka,DrSc. Fakulta chemicko-technologická 2 990 000  
SGS_2018_005 Využití moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod v biologických studiích 01.01.2018 31.12.2018 doc. Mgr. Roman Kanďár,Ph.D. Fakulta chemicko-technologická 1 869 000  
SGS_2018_006 Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů 01.01.2018 31.12.2018 Ing. Marek Bouška, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická 2 300 000  
SGS_2018_007 Výzkum pokročilých materiálů pro chemické technologie a jiné aplikace 01.01.2018 31.12.2018 Ing.Petr Košťál, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická 2 185 000  
SGS_2018_008 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu středověku, novověku a současných dějin. 01.01.2018 31.12.2018 prof. PhDr.Milena Lenderová, CSc. Fakulta filozofická 2 256 185  
SGS_2018_009 Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií 01.01.2018 31.12.2018 Petra Mandysová, Ph.D. MSN Fakulta zdravotnických studií 280 000  
SGS_2018_010 Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči 01.01.2018 31.12.2018 Mgr.Vít Blanař, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií 130 000  
SGS_2018_011 Bezpečná perioperační péče 01.01.2018 31.12.2018 Mgr. Jana Wichsová, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií 155 000  
SGS_2018_012 Využití rozsáhlých souborů dat pro management vybraných rizik ve veřejném a finančním sektoru 01.01.2018 31.12.2018 Mgr.Pavla Jindrová, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 269 546  
SGS_2018_013 Zdroje, dostupnost, kvalita, stabilita a možnosti zpracování informací pro rozhodování finančního managementu v třetím tisíciletí 01.01.2018 31.12.2018 Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 152 185  
SGS_2018_014 Komplexní průzkum dvou barokních obrazů z křížové cesty v děkanském kostele v Litomyšli od Josefa Cereghettiho 01.01.2018 31.12.2018 Mgr. art. Luboš Machačko Fakulta restaurování 46 000  
SGS_2018_015 Ikonografie a hypotetická rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce 01.01.2018 31.12.2018 Mgr.Petra Hečková, Ph.D. Fakulta restaurování 55 999  
SGS_2018_016 Možnosti ochrany ocelových armatur v sádrových odlitcích 01.01.2018 31.12.2018 Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. Fakulta restaurování 87 601  
SGS_2018_017 Průzkum slepotiskové výzdoby knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli pokročilými 3D technologiemi 01.01.2018 31.12.2018 Ing. Jiř íKmošek Fakulta restaurování 87 400  
SGS_2018_018 Digitální ekonomie 01.01.2018 31.12.2018 Ing. Robert Baťa, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 435 605  
SGS_2018_019 Pokročilá podpora rozvoje chytrých měst a regionů 01.01.2018 31.12.2018 doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 802 806  
SGS_2018_020 Návrh koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti a regionálního rozvoje z hlediska komplexních adaptivních systémů 01.01.2018 31.12.2018 Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 178 047  
SGS_2018_021 Proces digitální transformace ekonomik na subnacionální úrovni 01.01.2018 31.12.2018 Ing. et Ing.Veronika Linhartová, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 148 885  
SGS_2018_022 Moderní metody modelování, síťových a databázových systémů a webových aplikací v praxi 01.01.2018 31.12.2018 doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 783 000  
SGS_2018_023 Dopravní technika, technologie a řízení 01.01.2018 31.12.2018 prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera 2 524 000  
SGS_2018_024 Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika 01.01.2018 31.12.2018 doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. Fakulta filozofická 643 310  
SGS_2018_025 Transparentnost a konkurenceschopnost obcí a regionů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst a regionů 01.01.2018 31.12.2018 doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní 407 925  
SGS_2018_026 Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie 01.01.2018 31.12.2018 doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. Fakulta filozofická 966 500  
Celkem 26 projektů 29 171 994  
Fakulta Celkové náklady na projekty
Dopravní fakulta Jana Pernera 2 524 000  
Fakulta ekonomicko-správní 2 394 999  
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 783 000  
Fakulta filozofická 3 865 995  
Fakulta chemicko-technologická 17 762 000  
Fakulta restaurování 277 000  
Fakulta zdravotnických studií 565 000  
   
Celkem projekty 29 171 994  
Organizace SGS 294 666  
Celkem Upa 29 466 660  
Fakulta Číslo projektu Název projektu Řešitel za UPa Datum od Datum do Čerpané finanční prostředky v Kč
FF  SGS_2017_008 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1.1.2017 31.12.2017 2 357 768
 SGS_2017_018 Podpora vědeckých a organizačních činností oboru filosofie Prázný Aleš, doc. PhDr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 914 192
 SGS_2017_020 Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika Fárek Martin, doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 481 022
FR  SGS_2017_010 Knižní kování na vazbách z fondu benediktínské knihovny v Broumově, problematika konzervace a restaurování. Slovik Radomír, Mgr. 1.1.2017 31.12.2017 70 001
 SGS_2017_011 Organizace restaurátorských prací prostřednictvím ČFVU Dílo (1954-1994) Říhová Vladislava, Mgr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 50 000
 SGS_2017_012 Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou Čoban Josef, akad. mal. 1.1.2017 31.12.2017 85 000
 SGS_2017_016 Identifikace zasolení historických omítek pomocí UV světla. Vojtěchovský Jan, Mgr. art. 1.1.2017 31.12.2017 55 999
FChT  SGS_2017_001 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Ventura Karel, prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2017 2 576 000
 SGS_2017_002 Metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2017 2 998 050
 SGS_2017_003 Perspektivní organické sloučeniny ? syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, nové technologie a jejich bezpečnost Sedlák Miloš, prof. Ing., DrSc. 1.1.2017 31.12.2017 2 860 050
 SGS_2017_004 Moderní analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody použitelné pro klinické účely Kanďár Roman, doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 2 291 850
 SGS_2017_005 Nové anorganické materiály Koudelka Ladislav, prof. Ing., DrSc. 1.1.2017 31.12.2017 2 990 000
 SGS_2017_006 Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Veselý David, Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 2 254 000
 SGS_2017_007 Studium nových materiálů pro chemické technologie a další aplikace Košťál Petr, Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 2 216 050
FES  SGS_2017_017 Podpora rozvoje chytrých měst a regionů Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017  996 360
 SGS_2017_019 Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů Petr Pavel, doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 518 420
 SGS_2017_021 Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje Svoboda Ondřej, Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 195 040
 SGS_2017_022 Správa a management v prostředí průmyslové revoluce 4.0 Baťa Robert, Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 939 205
DFJP  SGS_2017_009 Dopravní technika, technologie a řízení Schmidová Eva, prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 2 345 000
FEI  SGS_2017_023 Využití ambientní inteligence v oblasti bezpečnosti informačních systémů a jejich komunikace Holík Filip, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 592 588
 SGS_2017_024 Algoritmy fonetické analýzy a matematické estetiky Jičínský Milan, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 77 294
 SGS_2017_025 Aktivní monitoring chování webových uživatelů Filip Petr, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 115 941
 SGS_2017_026 Analýza, návrh a zpracování dat z radarových systémů Juryca Karel, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 476 647
 SGS_2017_027 Moderní metody simulace, řízení a optimalizace Gago Lumír, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 154 588
 SGS_2017_028 Adaptivní systém řízení manipulátoru antropomorfního typu s využitím PID regulátorů s proměnnými parametry Tvrdík Jiří, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 51 529
 SGS_2017_029 MOSY ? Modelování a simulace systémů Karták Štěpán, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 128 824
 SGS_2017_030 Zpracování telekomunikačních a multimediálních signálů Beran Ladislav, Ing. 1.1.2017 31.12.2017 373 588
FZS  SGS_2017_013 Hygiena a epidemiologie v ošetřovatelské praxi ? součást managementu kvality péče Horáčková Kateřina, PhDr. 1.1.2017 31.12.2017 280 000
 SGS_2017_014 Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči Škvrňáková Jana, Mgr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 170 000
 SGS_2017_015 Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2017 309 000

Souhrnný přehled SGS 2017 UPa:

Fakulta počet projektů Přidělené finanční prostředky v Kč
FF 3 3 752 982
FR 4 261 000
FChT 7 18 186 000
FES 4 2 649 025
DFJP 1 2 345 000
FEI 8 1 970 999
FZS 3 759 000
Celkový součet 30 29 924 006
organizace SGS FES 39 975
organizace SGS rek 302 213
organizace celkem 342 188
   
organizace SGS rek 2016 FÚUP 129 917
Celkem dotace 2017 30 266 194
převod prostředků 2016 129 917
Plánované prostředky celkem 30 396 111

Přehled projektů Studentské grantové soutěže 2016

Přehled projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže 2016

Fakulta číslo název datum zahájení datum ukončení Čerpané finanční prostředky 2016 v Kč
DFJP SGS_2016_008 Soudobá dopravní technika a technologie 1.1.2016 31.12.2016 2 561 004
FES SGS_2016_023 Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru 1.1.2016 31.12.2016 2 589 000
FEI SGS_2016_016 Využití softwarově definovaných sítí pro zvýšení efektivity datového provozu 1.1.2016 31.12.2016 269 000
SGS_2016_017 Pokročilé senzorické systémy a jejich aplikace 1.1.2016 31.12.2016 154 000
SGS_2016_018 MOIN2 - Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů 1.1.2016 31.12.2016 135 000
SGS_2016_019 Speciální topologie umělé neuronové sítě jako aproximátor a klasifikátor 1.1.2016 31.12.2016 135 000
SGS_2016_020 ASOTE: Aplikace softwarových technologií 2 1.1.2016 31.12.2016 346 000
SGS_2016_021 Řízení pohybu mobilního robotu prediktivním regulátorem 1.1.2016 31.12.2016 38 000
SGS_2016_022 Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů 1.1.2016 31.12.2016 653 000
SGS_2016_025 Aplikace a popularizace matematických modelů 1.1.2016 31.12.2016 38 000
SGS_2016_026 Statistické analýzy environmentálních a ekonomických dat 1.1.2016 31.12.2016 154 000
FF SGS_2016_013 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika 1.1.2016 31.12.2016 473 178
SGS_2016_009 Podpora vědeckých, prezentačních a organizačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie 1.1.2016 31.12.2016 736 058
SGS_2016_015 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin 1.1.2016 31.12.2016 2 628 764
FChT SGS_2016_001 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků 1.1.2016 31.12.2016 2 953 200
SGS_2016_002 Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu 1.1.2016 31.12.2016 2 855 450
SGS_2016_003 Nové anorganické materiály 1.1.2016 31.12.2016 2 948 600
SGS_2016_004 Využití analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod pro analýzy biologických materiálů 1.1.2016 31.12.2016 2 606 151
SGS_2016_010 Chemie a technologie pokročilých organických sloučenin – syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost 1.1.2016 31.12.2016 2 328 750
SGS_2016_011 Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace 1.1.2016 31.12.2016 2 976 200
SGS_2016_014 Syntéza a charakterizace pokročilých materiálů pro chemické technologie a jiné aplikace 1.1.2016 31.12.2016 2 266 650
FR SGS_2016_027 Využití cyklosiloxanů při restaurování a konzervování papíru 1.3.2016 31.12.2016 36 800
SGS_2016_028 Fixativa pro techniku pastel 1.3.2016 31.12.2016 36 849
SGS_2016_029 Reverzibilita a stabilita retuší olejomalby na stěně 1.3.2016 31.12.2016 63 250
SGS_2016_030 Ikonografický koncept a předlohy pro malované medailony na klenbě kaple sv. Josefa v poutním kostele v Klokotech 1.3.2016 31.12.2016 36 110
FZS SGS_2016_005 Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 1.1.2016 31.12.2016 569 000
SGS_2016_006 Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii 1.1.2016 31.12.2016 221 000
  Celkem projekty 30 808 014
organizace SGS rektorát 181 645,00
FES 39 195,00
celkem organizace SGS 220 840,00
celkem projekty SGS 2016 30 808 014 Kč
celkem organizace SGS 2016 220 840 Kč
převod do FÚUP 129 917 Kč

V rámci SGS 2016 vzniklo 195 diplomových a 40 disertačních prací.

Příklady excelence dosažené s využitím podpory SVV 2016 (např. oceněné práce): zde

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do RIV:

Název výsledku

počet

Článek v odborném periodiku

130

Článek ve sborníku

223

Odborná kniha

1

Kapitola v odborné knize

13

Funkční vzorek

5

Software

20

Užitný vzor

1

Organizování konferencí, workshopů

4

Ostatní do RIV

2

Přehled projektů Studentské grantové soutěže 2015

Souhrnné informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za Univerzitu Pardubice v roce 2015

 • Na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů bylo využito: 31 069 870 Kč.
 • Nevyčerpané kapitálové prostředky vrácené MŠMT: 70 099 Kč
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí bylo využito: 0 Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito: 314 tis. Kč.
fakulta Čerpané způsobilé náklady v tis. Kč z toho
Studentské projekty Studentské konference organizace SGS
DFJP 2 884 2 884 0 0
FEI 1 861 1 861 0 0
FES 2 843 2 843 0 39
FF 3 620 3 620 0 0
FChT 18 751 18 751 0 0
FR 220 220 0 0
FZS 891 891 0 0
UPa-rektorát 314 0 0 314
Celkem 31 384 31 070 0 314

Přehled projektů  řešených v rámci Studentské grantové soutěže v roce 2015

fakulta číslo projektu název projektu datum počátku řešení hlavní řešitel čerpané způsobilé náklady SGS
DFJP SGSDFJP_2015001 Soudobá dopravní technika a technologie 1.1.2015 doc. Ing. Pavel Švanda Ph.D. 2 884 000
FES SGSFES_2015001 Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru 1.1.2015 prof. Ing. Vladimír Olej CSc. 2 842 901
FEI SGSFEI_2015002 Bezpečnost smart grid sítí a cloud computing 1.1.2015 Ing Filip Holík 251 034
SGSFEI_2015003 Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a studium vlivu počasí na přenosové systémy 1.1.2015 Ing. Ladislav Beran 475 291
SGSFEI_2015004 Radarové a komunikační systémy 1.1.2015 Ing. Tomáš Shejbal 458 556
SGSFEI_2015005 ASOTE: Aplikace softwarových technologií 1.1.2015 Ing. Josef Brožek 147 273
SGSFEI_2015006 Využití algoritmů soft computing v praxi 1.1.2015 Ing. Petr Doležel, Ph.D. 150 621
SGSFEI_2015007 Nové metody modelování a identifikace pro potřeby prediktivního řízení 1.1.2015 Eng. Rahul Sharma MSc 40 165
SGSFEI_2015008 MOIN - Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů 1.1.2015 Ing. Jan Fikejz 237 646
SGSFEI_2015009 Využití matematického modelování ve vybraných experimentálních a inženýrských úlohách 1.1.2015 RNDr. Josef Rak Ph.D. 100 414
FF SGSFF_2015001 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin 1.1.2015 prof. PhDr. Milena Lenderová CSc. 2 429 950
SGSFF_2015002 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika 1.1.2015 prof. PhDr. Milena Lenderová CSc. 545 445
SGSFF_2015003 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie 1.1.2015 prof. PhDr. Milena Lenderová CSc. 644 575
FChT SGSFChT_2015001 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků 1.1.2015 prof. Ing. Karel Ventura CSc. 2 848 550
SGSFChT_2015002 Pokročilé organické sloučeniny – syntéza,charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost 1.1.2015 prof. Ing. Miloš Sedlák DrSc. 2 400 050
SGSFChT_2015003 Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů 1.1.2015 doc. Ing. Petr Němec Ph.D. 2 869 250
SGSFChT_2015004 Nové anorganické materiály 1.1.2015 prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. 2 895 700
SGSFChT_2015005 Nové materiály pro chemické technologie a jiné aplikace 1.1.2015 doc. Ing. Pavel Čičmanec Ph.D. 2 222 950
SGSFChT_2015006 Využití moderních postupů v environmentálním a chemickém inženýrství a managementu hodnotových sítí 1.1.2015 prof. Ing. Petr Mikulášek CSc. 2 668 000
SGSFChT_2015007 Využití moderních analytických a molekulárně biologických metod pro analýzy biologických materiálů 1.1.2015 doc. Mgr. Roman Kanďár Ph.D. 2 846 500
FR SGSFR_2015001 Vlastnosti ochranných nátěrů na sochařských dílech z umělého kamene. 1.1.2015 Ing. Renata Tišlová Ph.D. 47 150
SGSFR_2015002 Václav Bernard Ambrozi v kontextu dobového malířství a restaurování 1.1.2015 Mgr. Petr Horák 46 000
SGSFR_2015003 Konsolidační účinky směsí vápenných nanosuspenzí a esterů kyseliny křemičité pro nástěnnou malbu 1.1.2015 Mgr. art. Jan Vojtěchovský 44 850
SGSFR_2015004 Sakrální šablonová malba v Pardubickém kraji a kraji Vysočina 1.1.2015 Mgr. Jiří Kaše 32 200
SGSFR_2015005 Využití syntetických mořidel na usně v restaurování 1.1.2015 Mgr. Radomír Slovik 49 800
FZS SGSFZS_2015001 Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 1.1.2015 Ing. Jana Holá Ph.D. 466 000
SGSFZS_2015002 Vybraná témata porodnictví a gynekologie 1.1.2015 PhDr. Marie Macková PhD. 198 000
SGSFZS_2015003 Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie 1.1.2015 Mgr. Jana Škvrňáková Ph.D. 227 000
  Celkem 31 069 870

projeky celkem: 31 070 tis. Kč

organizace SGS: 314 tis. Kč

vratka nevyčerpaných kapitálových prostředků: 70 tis. Kč

Přehled projektů Studentské grantové soutěže 2014

Souhrnné informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za Univerzitu Pardubice v roce 2014:

 • Na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů bylo využito: 32 077 900 Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí bylo využito: 0 Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito: 363 100 Kč.
fakulta Čerpané způsobilé náklady v tis. Kč  z toho
Studentské projekty Studentské konference organizace SGS 
DFJP 2 793 2 793 0 0
FEI   1 748 1 748 0 0
FES  2 537 2 537 0 39
FF    3 260 3 260 0 0
FChT 20 891 20 891 0 0
FR   123 123 0 0
FZS  726 726 0 0
UPa-rektorát 324 0 0 324
Celkem 32 441 32 077,9 0 363,1

Přehled projektů SGS řešených v roce 2014

fakulta číslo projektu název projektu hlavní řešitel datum zahájení projektu čerpané způsobilé náklady SGS
DFJP SGSDFJP_2014001 Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. 1.1.2014 2 793 000
FES SGSFES_2014002 Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. 1.1.2014 976 900
SGSFES_2014003 Vědecko - výzkumnmé aktivity v Systémovém inženýrství a informatice prof. Ing. Jan Čapek, CSc. 1.1.2014 898 000
SGSFES_2014004 Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. 1.1.2014 662 000
FEI SGSFEI_2014001 Návrh a modelování radarových a komunikačních subsystémů Ing. Tomáš Zálabský 1.1.2014 372 000
SGSFEI_2014002 Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a mapování okolního prostoru Ing. Ladislav Beran 1.1.2014 393 000
SGSFEI_2014003 DISIM - Distribuované simulační modely Ing. Josef Brožek 1.1.2014 248 000
SGSFEI_2014004 Algoritmy pro řízení a kooperaci skupiny robotů Ing. Martin Mariška 1.1.2014 124 000
SGSFEI_2014005 Výzkum šíření elektromagnetických vln v oblačnosti a metod určování polohy systémy GNSS Ing. Vladimír Brázda 1.1.2014 310 000
SGSFEI_2014007 INFROP - Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních systémů Ing. Jan Fikejz 1.1.2014 166 000
SGSFEI_2014009 Centralizace provozních datových výstupů letištních provozních zařízení I Ing. Ondřej Mařík 1.1.2014 104 000
SGSFEI_2014010 Konstrukce řídicího systému a řízení mobilního robotu Ing. Libor Havlíček, Ph.D. 1.1.2014 31 000
FF SGSFF_2014001 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin prof. Milena Lenderová, CSc. 1.1.2014 2 397 060
SGSFF_2014002 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika prof. Milena Lenderová, CSc. 1.1.2014 527 352
SGSFF_2014003 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie prof. Milena Lenderová, CSc. 1.1.2014 335 588
FChT SGSFChT_2014001 Pokročilá chemie a technologie perspektivních organických sloučenin - syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost prof. Ing. Miloš Sedlák, Dr.Sc. 1.1.2014 2 998 050
SGSFChT_2014002 Nové materiály pro chemické technologie a jiné aplikace doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. 1.1.2014 2 992 300
SGSFChT_2014003 Nové anorganické materiály prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. 1.1.2014 2 998 050
SGSFChT_2014004 Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů doc. Ing. Petr Němec, Ph.D. 1.1.2014 2 978 500
SGSFChT_2014005 Nové postupy při analýzách biologických vzorků doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. 1.1.2014 2 959 050
SGSFChT_2014006 Moderní postupy a operace environmentálního a chemického inženýrství a řízení výkonnosti v hodnotových sítích prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 1.1.2014 2 985 400
SGSFChT_2014007 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků prof. Ing. Karel Ventura, CSc. 1.1.2014 2 979 650
FR SGSFR_2014001 Barokní kaple sv. Isidora ve světle archivního a restaurátorského průzkumu Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. 1.1.2014 37 000
SGSFR_2014002 Porovnání vápenných nanosuspenzí pro konsolidaci nástěnné malby Mgr. art. Jan Vojtěchovský 1.1.2014 36 000
SGSFR_2014003 Gotická knižní vazba olomouckých kartuziánů Mgr. Radomír Slovik 1.1.2014 50 000
FZS SGSFZS_2014001 Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 Ing. Jana Holá, Ph.D. 1.1.2014 323 000
SGSFZS_2014002 Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability PhDr. Marie Macková, Ph.D. 1.1.2014 134 000
SGSFZS_2014003 Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie Mgr. Vít Blanař 1.1.2014 162 000
SGSFZS_2014004 Historie ošetřovatelství Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 1.1.2014 107 000
Celkem Upa projekty         32 077 900

Organizace SGS celkem 363 100 Kč

Studentské projekty celkem 32 077 900

UPa SGS celkem 32 441 000

Přehled projektů Studentské grantové soutěže 2013

Souhrnné informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za Univerzitu Pardubice v roce 2013:

 • Na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů bylo využito: 31 132 tis. Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí bylo využito: 50 tis. Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito: 356 tis. Kč.
fakulta Čerpané způsobilé náklady v tis. Kč  z toho
Studentské projekty Studentské konference organizace SGS 
DFJP 2 732 2 732 0 0
FEI          1 550 1 550 0 0
FES         2 690 2 600 50 40
FF           3 128 3 128 0 0
FChT      20 217 20 217 0 0
FR          114 114 0 0
FZS         791 791 0 0
UPa-rektorát 316 0 0 316
Celkem 31 538 31 132 50 356

Přehled projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže v roce 2013:

Fakulta Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel projektu Datum zahájení projektu Čerpané zůsobilé náklady 
DFJP  SGDFJP 01/2013 Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století Menčík Jaroslav, prof. Ing., CSc. 12.2.2013 2 732 000
FEI SGFEI09/2013 Mikrovlnné antény a systémy Shejbal Tomáš, Ing. 1.1.2013 331 000
SGFEI02/2013 Konstrukce a řízení mobilního robotu Doležel Petr, Ing., Ph.D. 1.1.2013 177 000
SGFEI06/2013 Výzkum a testování uživatelského rozhraní založeného na interakci v 3D prostoru Jetenský Pavel, Ing. 1.1.2013 54 000
SGFEI08/2013 Užití statistických modelů v elektroenergetice a technické analýze Marek Jaroslav, Mgr., Ph.D. 1.1.2013 159 000
SGFEI01/2013 Šíření elektromagnetických vln a vývoj distrometru pro měření velikosti hydrometeorů Brázda Vladimír, Ing. 1.1.2013 206 000
SGFEI03/2013 Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů Fikejz Jan, Ing. 1.1.2013 170 000
SGFEI05/2013 Pracoviště pro obrazovou analýzu obsazenosti prostoru a průzkum neznámých prostor Chmelař Pavel, Ing. 1.1.2013 154 000
SGFEI04/2013 Architektury a techniky distribuované a monolitické simulace Hřídel Jan, Ing. 1.1.2013 143 000
SGFEI07/2013 Aplikační nadstavby pro síťová a databázová rozhraní Lebduška Jiří, Ing. 1.1.2013 156 000
FES  SGFES01/2013 Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" Volejníková Jolana, doc. Ing., Ph.D. 1.1.2013 922 000
 SGFES02/2013 Vědecko-výzkumné aktivity v Systémovém inženýrství a informatice Čapek Jan, prof. Ing., CSc. 1.1.2013 975 000
 SGFES03/2013 Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a management" Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D. 1.1.2013 703 000
FF SGFF02/2013 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin. Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1.1.2013 2 287 000
SGFF01/2013 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu studentů doktorského programu Filosofie, oboru Filosofie a Religionistika. Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1.1.2013 841 000
FChT SGFChT01/2013 Nové anorganické materiály Koudelka Ladislav, prof. Ing., DrSc. 1.1.2013 2 943 000
 SGFChT02/2013 Perspektivní chemie a nové technologie organických sloučenin - syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost Sedlák Miloš, prof. Ing., DrSc. 1.1.2013 2 969 000
 SGFChT03/2013 Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur perspektivních materiálů Kalendová Andréa, prof. Ing., Dr. 1.1.2013 2 502 000
 SGFChT04/2013 Perspektivní materiály a technologie pro chemický průmysl a zemědělství Svoboda Ladislav, doc. Ing., CSc. 1.1.2013 2 955 000
 SGFChT05/2013 Pokročilé metody a postupy environmentálního a chemického inženýrství a řízení vztahů v hodnotové síti Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc. 1.1.2013 2 962 000
 SGFChT06/2013 Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Ventura Karel, prof. Ing., CSc. 1.1.2013 2 912 000
SGFChT07/2013 Analytické a molekulárně-biologické metody pro studium funkce a struktury biologických systémů Kanďár Roman, doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2013 2 974 000
FR SGFR01/2013 Dokumentace a mezioborový výzkum funerálních památek Broumovska Říhová Vladislava, Mgr., Ph.D. 31.1.2013 56 000
SGFR02/2013 Možnosti odstranění druhotných zásahů na bázi syntetických polymerních látek Lesniaková Petra, Ing., Ph.D. 31.1.2013 26 000
SGFR03/2013 Porovnání moderních konsolidačních prostředků na minerální bázi pro nástěnnou malbu. Tišlová Renata, Ing., Ph.D. 31.1.2013 32 000
FZS  SGFZS01/2012 Přesnost měření u teploměrů užívaných na dětském oddělení Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1.1.2012 34 000
 SGFZS02/2013 Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních Holá Jana, Ing., Ph.D. 1.1.2013 267 000
 SGFZS03/2013 Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi Jedlinská Martina, Mgr. 1.1.2013 260 000
 SGFZS04/2013 Historie a současnost ošetřovatelství Macková Marie, PhDr., PhD. 1.1.2013 230 000
Celkem studentské projekty 31 132 000
           
FES  SGFES04/2013 Studentská vědecká konference IMEA 2013 Olej Vladimír, prof. Ing., CSc. 1.1.2013 50 000
Celkem studentské konference 50 000
           
FES náklady na organizaci SGS na fakultě FES 40 000
rektorát ostatní náklady na organizaci SGS 316 000
Celkem organizace SGS 356 000
           
Celkem přidělená dotace na Univerzitu Pardubice 31 538 000

Studentská grantová soutěž 2012

 Souhrnné informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za Univerzitu Pardubice v roce 2012:

 • Na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů bylo využito:                                                           29 154 tis. Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí bylo využito:             0 tis. Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito:                    286 tis. Kč.
Fakulta Způsobilé náklady  v tis. Kč celkem  z toho 
Studentské projekty v tis. Kč studentské konference v tis. Kč
Dopravní fakulta Jana Prenera 2 065 2 065 0
Fakulta ekonomicko-správní 2 286 2 286 0
Fakulta elektrotechniky a informatiky 790 790 0
Fakulta filozofická 1 739 1 739 0
Fakulta chemicko-technologická 17 813 17 813 0
Fakulta restaurování 100 100 0
Fakulta zdravotnických studií 696 696 0
Celkem Univerzita Pardubice                        25 489                   25 489 0

Přehled  projektů Studentské grantové soutěže 2011:

Fakulta

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel projektu

Středisko

Datum ukončení projektu

Způsobilé náklady

(v tis. Kč) - studentské projekty

DFJP

SGDFJ01/2011

Transport Sciences and Engineering in Conditions of the Developed Society of the 21st Century - Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století

Menčík Jaroslav, prof. Ing., CSc.

51030

31.12.2011

2 065

FEI

SGFEI01/2011

Výzkum metod určování polohy

ŠEDIVÝ Miroslav, Ing.

60120

31.12.2011

166

SGFEI02/2011

Pracoviště mobilních navigačních systémů a inteligentních uživatelských rozhraní

KELLER Jan, Ing.

60110

31.12.2011

101

SGFEI03/2011

Softwarová podpora pro plánování a vykazování terénních služeb

LEBDUŠKA Jiří, Ing.

60110

31.12.2011

79

SGFEI04/2011

Modelování železniční kolejové dopravní infrastruktury

Fikejz Jan, Ing.

60140

31.12.2011

112

SGFEI05/2011

Výzkum metod zpracování zvukových a obrazových signálů

MANDLÍK Michal, Ing.

60120

31.12.2011

173

SGFEI06/2011

Artificial Intelligence Control Toolbox pro Matlab

Taufer Ivan, prof. Ing., DrSc.

60130

31.12.2011

159

FES

SGFES01/2011

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa"

Baťa Robert, Ing., Ph.D.

40520

31.12.2011

671 

SGFES02/2011

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Systémové inženýrství a informatika"

Čapek Jan, prof. Ing., CSc.

41000

31.12.2011

773 

SGFES03/2011

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a management"

Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D.

40540

31.12.2011

842 

FF

SGFF01/2011

Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin. Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského programu Filosofie, oboru Filosofie a Religionistika.

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

10130

31.12.2011

1 739

FChT

SGFChT01/2011

Nové anorganické materiály

Koudelka Ladislav, prof. Ing., DrSc.

30310

31.12.2011

2 969

SGFChT02/2011

Nové organické sloučeniny: syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost

Sedlák Miloš, prof. Ing., DrSc.

30320

31.12.2011

2 994

SGFChT03/2011

Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů

Kalendová Andréa, prof. Ing., Dr.

30432

31.12.2011

2 769

SGFChT04/2011

Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy

Bulánek Roman, doc. Ing., Ph.D.

30340

31.12.2011

2 796

SGFChT05/2011

Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu

Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc.

30350

31.12.2011

2 160

SGFChT06/2011

Progresívní metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků

Vytřas Karel, prof. Ing., DrSc.

30330

31.12.2011

2 664

SGFChT07/2011

Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů.

Čegan Alexander, doc. Ing., CSc.

30440

31.12.2011

1 461

FR

SGFR01/2011

Zmapování dochovaných tapet orientálního stylu v České republice

Kopecká Veronika, Mgr. art.

20140

31.12.2011

30

SGFR02/2011

České umění posledních padesáti let z pohledu restaurování ? primární výzkum

Kaše Jiří, Mgr.

20220

31.12.2011

70

FZS

SGFZS01/2011

Pády v pediatrii

Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.

70140

31.12.2011

54

SGFZS02/2011

Manažerské kompetence středního článku řízení v ošetřovatelské péči ve zdravotnickém zařízení

Holá Jana, Ing., Ph.D.

70170

31.12.2011

113

SGFZS03/2011

Posturální instabilita a její komplikace u nemocných s Parkinsonovou chorobou

Ehler Edvard, doc. MUDr., CSc.

70140

31.12.2011

28

SGFZS04/2011

Vliv způsobů diagnostiky a terapie diabetes mellitus na kompenzaci a kvalitu života nemocných

Doležalová Barbora, MUDr.

70160

31.12.2011

175

SGFZS05/2011

Diagnostické metody v ošetřovatelství: poruchy polykání a dekubity

Mandysová Petra, MSN

70140

31.12.2011

195

SGFZS06/2011

Dispenzární péče o ORL nemocné se zhoubnými nádory hlavy a krku

MICHÁLEK Roman, MUDr.

70140

31.12.2011

103

SGFZS07/2011

Spasticita u nemocných po cévní mozkové příhodě

Ehler Edvard, doc. MUDr., CSc.

70140

31.12.2011

28

 

Způsobilé náklady (tis. Kč) - celkem 

25 489

Způsobilé náklady  (tis. Kč) - organizace SGS

286

Studentská grantová soutěž 2011

 Souhrnné informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za Univerzitu Pardubice v roce 2011:

 • Na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů bylo využito:                                                                     25 489 tis. Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí bylo využito:             0 tis. Kč.
 • Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito:                    286 tis. Kč.
Fakulta Způsobilé náklady  v tis. Kč celkem  z toho 
Studentské projekty v tis. Kč studentské konference v tis. Kč
Dopravní fakulta Jana Prenera 2 065 2 065 0
Fakulta ekonomicko-správní 2 286 2 286 0
Fakulta elektrotechniky a informatiky 790 790 0
Fakulta filozofická 1 739 1 739 0
Fakulta chemicko-technologická 17 813 17 813 0
Fakulta restaurování 100 100 0
Fakulta zdravotnických studií 696 696 0
Celkem Univerzita Pardubice                        25 489                   25 489 0

Přehled  projektů Studentské grantové soutěže 2011:

Fakulta

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel projektu

Středisko

Datum ukončení projektu

Způsobilé náklady

(v tis. Kč) - studentské projekty

DFJP

SGDFJ01/2011

Transport Sciences and Engineering in Conditions of the Developed Society of the 21st Century - Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století

Menčík Jaroslav, prof. Ing., CSc.

51030

31.12.2011

2 065

FEI

SGFEI01/2011

Výzkum metod určování polohy

ŠEDIVÝ Miroslav, Ing.

60120

31.12.2011

166

SGFEI02/2011

Pracoviště mobilních navigačních systémů a inteligentních uživatelských rozhraní

KELLER Jan, Ing.

60110

31.12.2011

101

SGFEI03/2011

Softwarová podpora pro plánování a vykazování terénních služeb

LEBDUŠKA Jiří, Ing.

60110

31.12.2011

79

SGFEI04/2011

Modelování železniční kolejové dopravní infrastruktury

Fikejz Jan, Ing.

60140

31.12.2011

112

SGFEI05/2011

Výzkum metod zpracování zvukových a obrazových signálů

MANDLÍK Michal, Ing.

60120

31.12.2011

173

SGFEI06/2011

Artificial Intelligence Control Toolbox pro Matlab

Taufer Ivan, prof. Ing., DrSc.

60130

31.12.2011

159

FES

SGFES01/2011

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa"

Baťa Robert, Ing., Ph.D.

40520

31.12.2011

671 

SGFES02/2011

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Systémové inženýrství a informatika"

Čapek Jan, prof. Ing., CSc.

41000

31.12.2011

773 

SGFES03/2011

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a management"

Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D.

40540

31.12.2011

842 

FF

SGFF01/2011

Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin. Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského programu Filosofie, oboru Filosofie a Religionistika.

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

10130

31.12.2011

1 739

FChT

SGFChT01/2011

Nové anorganické materiály

Koudelka Ladislav, prof. Ing., DrSc.

30310

31.12.2011

2 969

SGFChT02/2011

Nové organické sloučeniny: syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost

Sedlák Miloš, prof. Ing., DrSc.

30320

31.12.2011

2 994

SGFChT03/2011

Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů

Kalendová Andréa, prof. Ing., Dr.

30432

31.12.2011

2 769

SGFChT04/2011

Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy

Bulánek Roman, doc. Ing., Ph.D.

30340

31.12.2011

2 796

SGFChT05/2011

Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu

Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc.

30350

31.12.2011

2 160

SGFChT06/2011

Progresívní metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků

Vytřas Karel, prof. Ing., DrSc.

30330

31.12.2011

2 664

SGFChT07/2011

Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů.

Čegan Alexander, doc. Ing., CSc.

30440

31.12.2011

1 461

FR

SGFR01/2011

Zmapování dochovaných tapet orientálního stylu v České republice

Kopecká Veronika, Mgr. art.

20140

31.12.2011

30

SGFR02/2011

České umění posledních padesáti let z pohledu restaurování ? primární výzkum

Kaše Jiří, Mgr.

20220

31.12.2011

70

FZS

SGFZS01/2011

Pády v pediatrii

Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.

70140

31.12.2011

54

SGFZS02/2011

Manažerské kompetence středního článku řízení v ošetřovatelské péči ve zdravotnickém zařízení

Holá Jana, Ing., Ph.D.

70170

31.12.2011

113

SGFZS03/2011

Posturální instabilita a její komplikace u nemocných s Parkinsonovou chorobou

Ehler Edvard, doc. MUDr., CSc.

70140

31.12.2011

28

SGFZS04/2011

Vliv způsobů diagnostiky a terapie diabetes mellitus na kompenzaci a kvalitu života nemocných

Doležalová Barbora, MUDr.

70160

31.12.2011

175

SGFZS05/2011

Diagnostické metody v ošetřovatelství: poruchy polykání a dekubity

Mandysová Petra, MSN

70140

31.12.2011

195

SGFZS06/2011

Dispenzární péče o ORL nemocné se zhoubnými nádory hlavy a krku

MICHÁLEK Roman, MUDr.

70140

31.12.2011

103

SGFZS07/2011

Spasticita u nemocných po cévní mozkové příhodě

Ehler Edvard, doc. MUDr., CSc.

70140

31.12.2011

28

 

Způsobilé náklady (tis. Kč) - celkem 

25 489

Způsobilé náklady  (tis. Kč) - organizace SGS

286

Přehled projektů Studentské grantové soutěže 2010

FakultaČíslo projektuNázev projektuHlavní řešitel projektuDatum ukončení projektu

Způsobilé náklady

(tis. Kč) - studentské projekty

Způsobilé náklady

(tis. Kč) - studentské konference

FChTSGFChT01Nové anorganické materiályprof. ing. Ladislav Koudelka, DrSc.31.12.20102 862-
SGFChT02Syntéza, charakterizace, reaktivita a aplikace nových org. sloučenin: užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnostprof. Ing. Miloš Sedlák31.12.20102 892-
SGFChT03Studium makromolekulárních a nadmolekulárních strukturprof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.31.12.20102 951-
SGFChT04Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologiedoc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.31.12.20102 944-
SGFChT05Rozvoj nových postupů enviromentálního inženýrství a síťového hodnotového managementuprof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.31.12.20102 861-
SGFChT06Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorkůprof. Ing. Karel Vytřas, Dr.Sc.31.12.20102 936-
SGFChT07Nové metodické postupy při analýze vysoce komplexního biologického materiálu se zaměřením na preanalytickou fázi přípravy vzorkůdoc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.31.12.20102 337-
FESSGFES01Vědecko-výzkumné aktivity podporující program "Hospodářská politika a správa"Ing. Robert Baťa, Ph.D.31.12.2010638-
SGFES02Vědecko-výzkumné aktivity podporující program "Systémové inženýrství a informatika"prof. Ing. Jan Čapek, CSc.31.12.2010910-
SGFES03Vědecko-výzkumné aktivity podporující program "Ekonomika a namagement"doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.31.12.2010642-
SGFES04Studentská vědecká konference IMEA 2010doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.31.12.2010-69
FEISGFEI01Pracoviště pro výzkum zpracování signálů v RF zařízeních pro určování polohy osobIng. Marek Pola31.12.2010100-
SGFEI02Měřící stanice pro měření strukturního indexu a jeho vliv na bezkabelové optické spojeIng. Jiří Pešek31.12.201060-
SGFEI03Softwarová podpora dispečerského řízení železniční dopravyIng. Jan Fikejz31.12.2010110-
SGFEI04Realizace řídicího systému malého manipulačního robota s přímou regulací akčních silIng. Michal Dvořák31.12.2010100-
FFSGFF01Rozvoj doktorských studií na Fakultě filozofické UPaprof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.31.12.20101 362-
FRSGFR01Modifikované vápenné omítky se zvýšenou odolností vůči působení vodorozpustných solí. Nové možnosti pro obnovu stavebních památek.Ing. Blanka Kolinkeová31.12.201050-
FZSSGFZS01Screeningové metody a posouzení kvality poskytované péče ve vybraných klinických oborechPetra Mandysová, MSN31.12.2010626-
DFJPSGDFJP01Dopravní technika a výzkum v podmínkách rozvinuté společnosti 21.stoletídoc. Ing. Libor Beneš, Dr.31.12.20102 201-
Způsobilé náklady (tis. Kč) - celkem26 582124
Způsobilé náklady  (tis. Kč) - organizace SGS270