Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

kampus_fb_201509.jpg

Rozvíjíme znalosti pro udržitelnou společnost

Univerzita Pardubice dlouhodobě promítá myšlenku udržitelného rozvoje nejen do  vzdělávání a výzkumu, ale také do své třetí role, služeb veřejnosti. Na principy udržitelného rozvoje myslíme také v rámci našich provozních činností. Snahou je, aby zásady udržitelného rozvoje  uplatňovaly a rozvíjely všechny součásti Univerzity Pardubice – univerzita jako celek, její fakulty, ale i každý zaměstnanec a student, neboť právě oni tvoří samotnou univerzitu.

Usilujeme o to, abychom místo problému byli součástí řešení. Naším cílem je rozvíjet poznání v oblasti udržitelného rozvoje, vštěpovat tyto myšlenky nejen našim studentům, ale také podněcovat veřejnou diskusi v této oblasti a rozšiřovat povědomí veřejnosti o tomto společensky přínosném tématu. Naším záměrem je rovněž vytvářet, uplatňovat a do praxe přenášet příklady dobré praxe. Jsme si vědomi toho, že chceme-li propagovat zásady společensky odpovědného chování, měli bychom se jimi také sami řídit. Rozvíjíme úsilí v oblasti udržitelného rozvoje ve spolupráci jednotlivých pracovišť univerzity a ve spolupráci s dalšími partnery na národní i mezinárodní úrovni.

Programově se připojujeme k 17 cílům udržitelného rozvoje OSN, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs).

V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN stojí naše společensky odpovědné úsilí na pěti základních pilířích - ekonomickém, environmentálním, sociálním, etickém a filantropickém.

Součástí ekonomického pilíře jsou aktivity spočívající v uplatnění principů dobrého řízení a rozvíjení partnerství nejen se studenty a uchazeči o studium, ale i dalšími zainteresovanými subjekty. Sociální pilíř zahrnuje aktivity zajišťující respektování širokého spektra potřeb a zájmů zaměstnanců. Environmentální pilíř je založen na aktivitách bránících vzniku negativních externalit a na realizaci proaktivních environmentálních opatření. Součástí etického pilíře jsou aktivity, které znamenají tvorbu, naplňování a propagaci širšího uplatnění etických norem. Filantropický pilíř zahrnuje rozličné dárcovské a dobrovolnické aktivity.