Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

grafika-bez-napisu90554.png

V roce 2015 byl OSN vyhlášen 11. únor Mezinárodním dnem dívek a žen ve vědě. Jeho cílem je upozornit na zásadní roli žen ve vědě a inspirovat ženy a dívky k vědecké dráze. Důvodem, proč motivovat ženy pro vstup do vědy je jejich nedostatečné zastoupení v rámci vědeckých aktivit, které znemožňuje dostatečnou (genderovou) diverzitu, která je pro vědu a výzkum důležitá a žádoucí, protože přináší nové perspektivy, podněcuje kreativitu a rozšiřuje množství talentovaných osob ve vědě.

Proč "Ženy ve vědě" na UPCE?

Česká republika je dle dat Eurostatu dlouhodobě nejhorší zemí v EU z hlediska podílu žen mezi výzkumnými pracovníky. Zatímco průměr EU je zhruba 33 % žen a země jako Litva či Chorvatsko dosahují zhruba polovičního podílu žen mezi výzkumnými pracovníky, v České republice je to pouze kolem 27% 

Pokud se podíváme na strukturu akademických pracovníků a pracovnic na Univerzitě Pardubice, tak k roku 2022 tvořily ženy zhruba 55 % asistentek a 40  % odborných asistentek, ale jen 27 % docentek a pouhých 18 % profesorek, čímž je do značné míry kopírován obecný trend v celé ČR. Tato disproporce v počtu žen dosahujících nejvyšších akademických titulů se navíc objevuje nejen v oborech, které jsou tradičně považovány za více „maskulinní“, ale často i v těch tzv. feminizovaných. 

Cílem akce Ženy ve vědě na UPCE je proto v obecné rovině upozornit na význam žen pro vědecko-výzkumnou činnost a popularizovat výzkumy konkrétních vědkyň z Univerzity Pardubice, a to včetně těch, které dosud nedosahují výsledků splňujících formální kritéria excelence (typicky doktorandek a postdoktorandek). 

V rozcestníku vpravo představujeme medailonky Žen ve vědě z našich fakult.

Grafický prvek 

Grafický prvek Univerzity Pardubice “Women in Science” zobrazuje vědkyně, které otevírají cestu novým generacím, povzbuzují je, aby viděly ženské vzory, a našly tak inspiraci pro vstup do vědy. Barevné provedení grafického prvku představuje jak rovnost fakult Univerzity Pardubice, tak rovnost, spravedlnost a paritu ve vědě jako takové a to, že věda patří všem lidem bez ohledu na pohlaví, věk, společenskou příslušnost a další aspekty.

Aktivita plynule navazuje na řadu činností, které Univerzita Pardubice realizuje v  oblasti genderové rovnosti

2024
Akce pro veřejnost - "Večer žen ve vědě" dne 7. 2. 2024 od 17 hod. v prostorách velké auly (A1)

Kontaktní osoby


Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová
Hlavní koordinátorka

Fakulta filozofická
728 920 268
Jana Janková
HR manažerka

Univerzita Pardubice
602 135 524