Plán rovných příležitostí UPCE (GEP)

„Genderová rovnost je základní hodnotou Evropské unie, základním právem[1] a hlavní zásadou evropského pilíře sociálních práv[2]. Je odrazem toho, kdo jsme, a také zásadním předpokladem inovativní, konkurenceschopné a prosperující evropské ekonomiky. V podnikání, politice i společnosti jako celku můžeme naplnit náš potenciál jen, když plně využijeme našeho talentu a rozmanitosti.“

 

Brusel, 5. 3. 2020, Na cestě k rovnosti žen a mužů v Evropě,

Unie rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025,

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě Evropy, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů:

 


[1] Viz článek 2 a čl. 3 odst. 3 SEU, články 8, 10, 19 a 157 SFEU a články 21 a 23 Listiny základních práv EU.

[2] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_cs.pdf

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Plán rovných příležitostí UPCE (GEP)4.12 MB
false
false