Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

my-upce91756.jpg

Čtěte univerzitní časopis MY UPCE v moderní online verzi.

Listujte nebo jednoduše klikněte na titulní straně nebo v obsahu na texty nebo čísla stránek, které vás zajímají. Využít můžete i speciální záložky. MY UPCE nabízí rozhovory s akademiky, excelentními vědci, ale také příběhy českých i zahraničních studentů. Seznamte se s absolventy, kteří jsou úspěšní ve svých oborech. Přečtěte si, co se děje na Univerzitě Pardubice a jejích sedmi fakultách.

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

  

My UPCE časopis Univerzity Pardubice

Vydává Univerzita Pardubice, Rektorát, Oddělení propagace a vnějších vztahů, IČ: 00216275
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, telefon 466 036 413, 466 036 406, e-mail: myupce@upce.cz
Webhttps://www.upce.cz/press

Redakce: Lada Součková, Martina Macková Redakční okruh: Lenka Čermáková, Lucie Košťálová, Petra Bajerová, Martina Macková, Adrián Zeiner
Korektury: Zuzana Paulusová
Překlady: Jazykové centrum Univerzity Pardubice
Fotodokumentace: Univerzitní konferenční centrum – Adrián Zeiner, Petr Špaček, Radek Plžík, Milan Reinberk (FChT) a archiv UPCE.
Grafická úprava a sazba: studio Designiq


Redakce si vyhrazuje právo krátit a editorsky upravovat texty.
Tisk: Vydavatelství a polygrafické středisko Univerzity Pardubice.
4 vydání ročně, ISSN 2788-0680, MK ČR E 22928