Publikace

Zobrazeno 1 - 15 z 28695
Kvantitativní metody v metalografickém hodnocení jakosti svarových spojů
Schmidová Eva | Machalíková Jaroslava | Machalík Stanislav
5107
Pluralization of Security Education in the Czech Republic
Bureš Oldřich | Pernica Bohuslav
2018
Government Enterprise Architecture for Big and Open Linked Data Analytics in a Smart City Ecosystem
Lněnička Martin | Máchová Renáta | Komárková Jitka | Pásler Miroslav
2018
Is Air-drying of Plant-based Food at Low Temperature Really Favorable? A Meta-analytical Approach to Ascorbic Acid, Total Phenolic, and Total Flavonoid Contents
Červenka Libor | Červenková Zuzana | Velichová Helena
2018
Antioxidant Properties and Textural Characteristics of Processed Cheese Spreads Enriched with Rutin or Quercetin: the Effect of Processing Conditions
Přikryl Jakub | Hájek Tomáš | Švecová Blanka | Salek Richardos Nikolaos | Černíková Michaela | Červenka Libor | Buňka František
2018
Security Principles of Smart Grid Networks
Holík Filip | Horálek Josef
2018
Ic(q)-convergence of arithmetical functions
Gogola Ján | Baláž Vladimír | Visnyai Tomáš
2018
Modification of train resistance formulae for container trains based on operational run-down tests
Michálek Tomáš
2018
Design and Realization of the Intelligent System for Identification of the IoT Devices
Horálek Josef | Holík Filip
2018
Superficially bound acetylcholinesterase based on a chitosan matrix for neurotoxic compound assay by a photographic technique
Kostelník Adam | Pohanka Miroslav
2018
Kinase-loaded magnetic beads for sequential in vitro phosphorylation of peptides and proteins
Hromádková Lenka | Kupčík Rudolf | Vajrychová Marie | Přikryl Petr | Charvátová Andrea | Jankovičová Barbora | Řípová Daniela | Bílková Zuzana | Slováková Marcela
2018
České radary
Schejbal Vladimír | Bezoušek Pavel | Závodný Vadim
2018
Kalkulátor logistických emisí jako nástroj řízení
Chocholáč Jan
2018
Američan v rozvalinách Evropy
Kleprlík Michal
2018
Enhanced Thermoelectric Performance of n-type Bi2O2Se Ceramics Induced by Ge Doping
Ruleová Pavlína | Plecháček Tomáš | Kašparová Jana | Vlček Milan | Beneš Ludvík | Lošťák Petr | Drašar Čestmír
2018