Mise a vize

Translation:

MISE UNIVERZITY PARDUBICE

Univerzita Pardubice je mezinárodně respektovaným multidisciplinárním střediskem vzdělávání, vědy a výzkumu. Jejím obecným posláním je propojení vysoké kvality vzdělávání s vědou. Prostřednictvím tvůrčího lidského potenciálu usiluje o obecný rozvoj vzdělanosti, zvyšování kvality života a prosperity společnosti

VIZE UNIVERZITY PARDUBICE

Vizí Univerzity Pardubice je:

 • být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti a vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti,
 • stavět na zřetelně definovaných kvalitních a excelentních oblastech vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti,
 • být multidisciplinární univerzitou,
 • být moderní, otevřenou, společensky odpovědnou, vzdělávací institucí s významným výzkumným a inovačním potenciálem, prokazující aktivitu a konkurenceschopnost v národním i mezinárodním měřítku,
 • být bohatá rozmanitostí a kvalitou věd přírodních, technických, ekonomických, humanitních, společenských, zdravotnických i uměleckých,
 • naplňovat třetí roli univerzity jako vzdělanostního centra pro celoživotní vzdělávání odborné i širší veřejnosti s akcentem na výzvy udržitelného rozvoje celé společnosti,
 • být vnitřně konsolidovanou, stabilní a finančně zdravou institucí, jednotnou vnitřní kulturou, sdílenými hodnotami a tradicemi,
 • být silným partnerem při trvale udržitelném rozvoji Pardubického kraje, ČR i mezinárodního prostoru.

 

SDÍLENÉ HODNOTY AKADEMICKÉHO SPOLEČENSTVÍ UNIVERZITY PARDUBICE

 • demokratické a morální principy, akademická svoboda,
 • respektování jedinců, společnosti, životního prostředí, materiálních, kulturních a etických hodnot,
 • kreativní, kritické a nezávislé myšlení a jeho svobodné vyjádření,
 • jednota ve vzdělání, vědě, výzkumu, vývoji a inovacích,
 • otevřenost a diverzita pro tvůrčí výsledky,
 • různorodost fakult a jednota univerzity v její celistvosti,
 • partnerství a spolupráce bez rozdílu pohlaví, etnika, kultury a vyznání,
 • kvalitní akademické vzdělání a podpora talentů k excelenci,
 • integrální, vysoce etický rozvoj a sebezdokonalování jednotlivců,
 • inovace a udržitelnost řešení pro národní i globální výzvy,
 • otevřená komunikace uvnitř i vně instituce,
 • kvalita, prosperita a sociální odpovědnost.
false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Strategický záměr 2021+3.79 MB
true
true