Vše o Univerzitě Pardubice

Prostřednictvím univerzitní brožury vám chceme přiblížit dění a život na Univerzitě Pardubice a jejích fakultách. Zjistíte zde například informace o našich významných projektech i excelentních vědeckých týmech, nabízených studijních programech a zajímavých univerzitních akcích. V archivu jsou k nahlédnutí jednotlivé ročenky, které  informují o nejvýznamnějších událostech na sedmi fakultách, obsahují statistiky o počtech studentů a další důležitá data, která se vážou k uplynulým akademickým letům.

false
true