UPCE

Centrum informačních technologií a služeb

Centrum informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice (CITS) zajišťuje správu internetové domény UPCE.CZ, zastřešuje vše kolem služeb spojených s informatikou, konferenčními a audiovizuálními službami a také Univerzitní knihovnu.

Centrum informačních technologií a služeb – Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT) je složen z více oddělení. Jeho součástí je také Referát nákupu zajišťující v celouniverzitním rozsahu nákup výpočetní techniky.

Oddělení webových aplikací a DTP (OWAD) zajišťuje zejména provoz a podporu www stránek univerzity a intranetů včetně školení a podpory uživatelů. Dále zajišťuje předtiskovou přípravu v celouniverzitním rozsahu.

Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky (OSVAT) zabezpečuje kompletní správu a servis výpočetní a audiovizuální techniky na UPa, správu uživatelských účtů, profilů a poštovních služeb. Dále zajišťuje, instalaci a konfiguraci počítačů, tiskáren, operačních systémů a veškerého softwarového vybavení. OSVT spravuje příslušné učebny na UPa a zajišťuje konfiguraci a provoz virtuální desktopové infrastruktury. Součástí poskytovaných služeb je telefonický helpdesk, konzultace a podpora uživatelů

Oddělení správy systémů a sítí (OSSS) zodpovídá za provozuschopnost, funkčnost a monitoring počítačové sítě a bezdrátové Wi-Fi, za služby spojené s internetem, za chod serverů a databází, na kterých jsou provozovány aplikace řešící mnoho oblastí činnosti UPa.
Datová síť UPa je připojena prostřednictvím sítě CESNET2 do celosvětové sítě internet. Síť provozuje sdružení CESNET, z.s.p.o., které založily vysoké školy ČR. Je tedy zřejmé, že tato akademická síť má své určení a řídí se Zásadami přijatelného užití (více na www.cesnet.cz/doc/podminky.html).

Oddělení podpory informačních systémů  (OPIS) zabezpečuje technickou podporu uživatelům informačních systémů univerzity z řad zaměstnanců a studentů. OPIS má na starosti implementaci nových informačních systémů, jejich propojování v rámci IS UPa a školení uživatelů.

 

false