Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_107624384_115266.jpg

Centrum informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice (CITS) zajišťuje správu internetové domény UPCE.CZ, zastřešuje vše kolem služeb spojených s informatikou, Univerzitní konferenční centrum (UKC) a také Univerzitní knihovnu.

Centrum informačních technologií a služeb – Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT) je složen z více oddělení. Jeho součástí je také Referát nákupu zajišťující v celouniverzitním rozsahu nákup výpočetní techniky.

Oddělení webových aplikací a DTP
(OWAD) zajišťuje zejména provoz a podporu www stránek univerzity a intranetů včetně školení a podpory uživatelů. Dále zajišťuje předtiskovou přípravu v celouniverzitním rozsahu.

Oddělené správy výpočetní techniky (OSVT) zajišťuje zejména nákup a instalaci software a operačních systémů, vede správu uživatelských účtů, evidenci software a hardware a servisních zásahů, podílí se na provozuschopnosti všech PC v rámci univerzity. Zajišťuje servisní podporu uživatelů (dostupnost, informovanost, poradenství, zaškolení…) Další činností oddělení je správa antivirového a bezpečnostního software.

Oddělení správy systémů a sítí (OSSS) zajišťuje provoz datacenter a služeb datové a telefonní sítě. Také zajišťuje internetové připojení a služby národní e-infrastruktury CESNET.

Oddělení podpory informačních systémů  (OPIS) zabezpečuje technickou podporu uživatelům informačních systémů univerzity z řad zaměstnanců a studentů. OPIS má na starosti implementaci nových informačních systémů, jejich propojování v rámci IS UPa a školení uživatelů.