Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20_06_05_upce_studium_047_148822.jpg

NetID je vaše jednoznačná identifikace uvnitř online světa univerzity, proto si jej dobře zapamatujte.

 • Přihlášení pomocí účtu NetID budete potřebovat u většiny našich informačních systémů a služeb.
 • Účet není aktivní automaticky, musíte si ho před prvním použitím sami aktivovat.

K čemu slouží NetID

NetID je uživatelské jméno ve tvaru stxxxxx@upce.cz

NetID mají studenti vytištěno na průkazu studenta.

NetID slouží jako uživatelské jméno (login) pro přihlašování k těmto službám v síti UPCE:

 • studentský intranet https://studenti.upce.cz
 • portál Informačního Systému STudijní AGendy IS STAG https://portal.upce.cz
 • univerzitní e-mail, MS Teams a další aplikace v rámci MS Office 365
 • vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům Univerzitní knihovny
 • modul Můj účet v online katalogu Univerzitní knihovny
 • e-learningové systémy (Moodle)
 • tiskové a kopírovací služby SafeQ
 • stravovací a ubytovací systém ISKAM
 • registrace k ubytování na kolejích pro další akademický rok
 • aktivace internetové přípojky na kolejích
 • bezdrátová Wi-Fi síť eduroam

Postup pro aktivaci a nastavení účtu (NetID)

Před prvním použitím Vašeho uživatelského účtu NetID je potřeba provést prvotní inicializaci hesla postupem, který Vám bude zaslán po úspěšném zápisu ke studiu na Váš soukromý e-mail.

Obecná pravidla pro tvorbu hesel:

 • heslo musí být min. 12 znaků dlouhé
 • heslo musí obsahovat: malá, velká písmena, číslici nebo speciální znak
 • heslo nesmí být již dříve použito
 • heslo nesmí obsahovat NetId (vaše přihlašovací jméno), Vaše jméno, Vaše příjmení a snadno uhodnutelná slova z již prolomených hesel.
 • používejte obecně platné zásady a doporučení pro tvorbu hesel z hlediska bezpečnosti
 • heslo si případně změňte dle potřeby nebo v případě obavy z možného prozrazení
 • heslo nesmí obsahovat diakritiku

Po aktivaci NetID budete ještě potřebovat nastavit si další faktor pro přihlašování, tzv. multifaktorovou autentizaci uživatele (MFA).

Zapomenuté heslo

Pokud jste si dříve nastavili metodu pro dodatečné ověření přihlašování (MFA), můžete si v případě zapomenutí hesla toto heslo sami resetovat na stránce https://nastavheslo.upce.cz/.

V případě, že jste metodu pro dodatečné ověření (MFA) nastavenou neměli, bude Vám nastaveno nové inicializační heslo po osobní návštěvě s identifikační kartou na těchto místech:

 • Univerzitní knihovna - informační pult v 2. NP
 • Kartové centrum - 2. NP na rektorátu

Pro podrobnější informace, případně řešení problému se obraťte e-mailem na netid@upce.cz.

Platnost účtu NetID

Vaše NetID je aktivní po dobu Vašeho studia. Následující den poté, co studium ukončíte, proběhne automatická deaktivace Vašich přihlašovacích údajů (NetID). Tedy např. následující den po úspěšné obhajobě státních zkoušek nebo den následující po zanechání studia již nebudete Vaše NetID aktivní a přijdete tak o možnost využívat služby, které jsou na něm závislé.

Výjimkou z výše uvedeného je situace, kdy si před úspěšným zakončením studia podáte přihlášku k navazujícímu studiu. V takovém případě Vám zůstane NetID aktivní do doby, než bude zřejmé, zda k navazujícímu studiu opravdu nastoupíte nebo ne, nejdéle však do 31. 10. daného kalendářního roku. Zároveň však budou funkce, které jeho prostřednictvím budete moci využívat, omezené (e-mail, OneDrive).

V souvislosti s deaktivací Vašich přihlašovacích údajů by Vás mohlo zajímat: