Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

16_115249_115253.jpg

Každému studentovi Univerzity Pardubice je na dobu studia založen studentský e-mail určený pro potřeby komunikace s Univerzitou Pardubice. Tento e-mail lze využívat v rozsahu potřebném k plnění studijních povinností vyplývajících ze studia studijního programu a s ním souvisejícím tvůrčím činnostem.

Tento e-mail není určen k soukromému použití a po ukončení Vašeho studia Vám bude znepřístupněn a následně smazán.

Přístup k e-mailu

K e-mailu, stejně jako ke všem službám Office 365 (OneDrive, Teams, …) je možné se přihlásit prostřednictvím webového prohlížeče na adrese https://office365.upce.cz. K e-mailu je možné se alternativně přihlásit také na adrese http://student.upce.cz nebo https://outlook.office.com.

Uživatelské jméno se uvádí ve formátu stXXXXX@upce.cz (část za @ může být v určitých případech v přihlašovací obrazovce předvyplněna). Jako heslo se uvádí heslo k NetID. Jako heslo se uvádí heslo k NetID. Blíže viz návod na stránce Přístup k e-mailu.

Aktivace přihlašovacích údajů

Studenti prvních ročníků si mohou prvotní heslo účtu NetID (k emailu a službám Office 365) nastavit na adrese https://heslo.upce.cz (pomocí kódu obdrženého při zápisu), popřípadě nechat vygenerovat na 3 místech

  • Kartové centrum
  • Knihovna
  • Kopírovací a internetové centrum

Následně, pokud již máte heslo nastaveno, můžete si ho změnit prostřednictvím portálu https://myaccount.microsoft.com.

Pokud heslo zapomenete nebo budete mít problém s přihlášením ke službám Univerzity Pardubice pomocí vašeho NetID, kontaktujte ServiceDesk na adrese https://servicedesk.upce.cz, případně navštivte výše zmíněná místa.

Platnost přihlašovacích údajů

Deaktivace Vašich přihlašovacích údajů (NetID) proběhne automaticky následující den poté, co studium ukončíte. Tedy např. následující den po úspěšné obhajobě státních zkoušek nebo den následující po zanechání studia již nebudete mít možnost se přihlásit ke svému univerzitnímu e-mailu.

S dostatečných předstihem tedy nezapomeňte provést případné zálohování obsahu e-mailové schránky, nastavení automatické odpovědi nebo přeposílání (viz poznámky pod čarou). Tato nastavení budou funkční po dobu cca 9 měsíců.

Výjimkou z výše uvedeného je situace, kdy si před úspěšným zakončením studia podáte přihlášku k navazujícímu studiu. V takovém případě Vám e-mailová schránka zůstane aktivní do doby, než bude zřejmé, zda k navazujícímu studiu opravdu nastoupíte nebo ne, nejdéle však do 31. 10. daného kalendářního roku.

V souvislosti s deaktivací Vašich přihlašovacích údajů by Vás mohlo zajímat: