Následující informace se týkají pouze připojování počítačů na studentských pokojích připojených do kolejní počítačové sítě datovým kabelem z datové zásuvky na pokoji. Netýká se připojení do bezdrátové sítě eduroam.

Co to znamená pro uživatele?

Každý uživatel, který připojí počítač do datové zásuvky kolejní sítě, se potřebuje ověřit svým NetID a heslem (toto heslo je stejné jako pro síť eduroam).

V případě, že se úspěšně neověří, není od sítě odpojen, ale je přepojen do sítě s návodem jak správně nastavit své zařízení (ověřování pomocí protokolu 802.1x). V této síti se po zadání libovolné WWW adresy dostane pouze na stránku s potřebnými informacemi a návody.

true

Často kladené dotazy (FAQ)

false

Jedná se o bezpečný způsob autentizace uživatele, který se chce autorizovat (prokázat své oprávnění) k používání datového připojení. Více technických informací je uvedeno např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X. K autorizaci používané na UPa potřebujete mít své platné elektronické identifikační údaje (NetID) , heslo k síti eduroam a nastavení síťového připojení vašeho počítače pro 802.1x.

true

Počítač se po zadání libovolné WWW adresy dostane pouze na stránku s potřebnými informacemi a návody. Bez nastavení připojení a autorizace uživatele se počítač nepřipojí do internetu.

true

Pouze poprvé. Je-li podle návodu zaškrtnuta volba: “Ukládat informace o uživateli do mezipaměti pro další připojení k této síti”, je identifikace uživatele uložena v počítači. Při znovuzapojení počítače do zásuvky nebo jeho přepojení do jiné zásuvky je tato identifikace pouze znovu ověřena a port zásuvky se přepne do provozního stavu, připojí počítač do datové sítě. V průběhu připojení počítače je tato autorizace pravidelně kontrolována. Heslo budete muset znovu zadat, změníte-li si heslo ke svému NetID.

true

Nejjednodušším způsobem jak zjistit, že je datový port v pořádku, je zkontrolovat LED diodu na síťové kartě počítače, která se rozsvítí při zapojení datového kabelu (připojeného do portu datové zásuvky na pokoji). Další možný stav portu datové zásuvky je stav “Errored Down”. Tento stav je zapříčiněn připojením nebo i dlouhodobým provozem zařízení, které generuje tolik vadných paketů, že port je touto komunikací přetížen a vypne se. Tato závada může mít příčinu i ve vadném datovém kabelu. V tomto případě je nezbytné kontaktovat CITS na adrese kolej-net@upce.cz a uvést číslo pokoje, blok, označení datové zásuvky a kontakt. Port ve stavu “Errored Down” diodu nerozsvítí.

true

Uživatel může resetovat pouze komunikaci na portu tak, že odpojí a zapojí datový kabel. Port se přepne do výchozího nastavení a bude znovu vyžadovat ověření uživatele. Je-li již v počítači uložena autorizace uživatele, počítač autorizuje uživatele automaticky (není třeba nic vyplňovat) a připojí se k síti. Plnohodnotný reset portu ve stavu “Errored Down” může provést pouze CITS.

true

Student smí využívat pouze jeden počítač připojený do jedné datové přípojky. Připojení více počítačů přes jeden datový metalický port není podporováno. Datový port v takovém případě může přejít do stavu “Errored Down”.

true

Herní konole obecně nepodporují autorizaci uživatele přes 802.1x. Pro připojení vám musí CITS port nakonfigurovat. Kontaktujte CITS na adrese kolej-net@upce.cz a uveďte číslo pokoje, blok, označení datové zásuvky a kontakt.

true

Podporovány jsou všechny operační systémy s podporou protokolu 802.1x.

true

Problém: Neobjeví se záložka „Ověřování“ okně "Připojení k místní síti - vlastnosti", přestože mám aktualizovaný operační systém.

Řešení: Pravděpodobně nemáte aktuální ovladač síťové karty, který podporuje 802.1x. Aktualizujte na NEJNOVĚJŠÍ ovladač přímo z WWW stránek VÝROBCE karty.

true

V případě problémů kontaktujte CITS na adrese kolej-net@upce.cz.

false
false
true