Následující informace se týkají pouze připojování počítačů na studentských pokojích připojených do kolejní počítačové sítě datovým kabelem z datové zásuvky na pokoji. Netýká se připojení do bezdrátové sítě eduroam.

Co to znamená pro uživatele?

Každý uživatel, který připojí počítač do datové zásuvky kolejní sítě, se potřebuje ověřit svým NetID a heslem (toto heslo je stejné jako pro síť eduroam).

V případě, že se úspěšně neověří, není od sítě odpojen, ale je přepojen do sítě s návodem jak správně nastavit své zařízení (ověřování pomocí protokolu 802.1x). V této síti se po zadání libovolné WWW adresy dostane pouze na stránku s potřebnými informacemi a návody.

true

V případě problémů kontaktujte CITS na adrese kolej-net@upce.cz.

false
false
true