UPCE

Vedení

Ředitelka CITS
Ing. Olga Klápšťová,

Ing.
Olga
Klápšťová


Rektorát a celouniverzitní útvary

olga.klapstova@upce.cz
466 036 700
Sekretariát CITS

Romana
Nepovímová


Rektorát a celouniverzitní útvary

romana.nepovimova@upce.cz
466 036 633

Referát nákupu

nákup hardware v celouniverzitním rozsahu, obchodní služby, služby spojené s mobilními operátor

Radim
Hořák


Rektorát a celouniverzitní útvary

radim.horak@upce.cz
466 036 699
obchodní služby, služby spojené s mobilními operátory

Štěpánka
Buráňová


Rektorát a celouniverzitní útvary

stepanka.buranova@upce.cz
466 036 778

Oddělení webových aplikací a DTP

Vedoucí, www stránky
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.

Ing.
Tomáš
Bartoníček
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.bartonicek@upce.cz
466 036 576
www stránky
Bc. Jan Hejl,

Bc.
Jan
Hejl


Rektorát a celouniverzitní útvary

jan.hejl@upce.cz
466 036 578
grafické služby
Mgr. Marek Chalupník,

Mgr.
Marek
Chalupník


Rektorát a celouniverzitní útvary

marek.chalupnik@upce.cz
466 036 577
grafické služby

Ing.
Alena
Komárková


Rektorát a celouniverzitní útvary

alena.komarkova@upce.cz
466 036 344
www stránky
Ing. Ludmila Vařeková,

Ing.
Ludmila
Vařeková


Rektorát a celouniverzitní útvary

ludmila.varekova@upce.cz
466 036 342

Oddělení podpory informačních systémů

Vedoucí, systémy IS STAG, CR, iFIS
Ing. Miroslav Koblížek,

Ing.
Miroslav
Koblížek


Rektorát a celouniverzitní útvary

miroslav.koblizek@upce.cz
466 036 648
systémy VEMA, iFIS, CR

Ing.
Dana
Chvojková


Rektorát a celouniverzitní útvary

dana.chvojkova@upce.cz
466 036 701
systém VERSO

Ing.
Martin
Stroupek


Rektorát a celouniverzitní útvary

martin.stroupek@upce.cz
466 036 651
IS STAG

Ing.
Josef
Krupička


Rektorát a celouniverzitní útvary

josef.krupicka@upce.cz
systémy VERSO, AMI
Ing. Martin Šindelář,

Ing.
Martin
Šindelář


Rektorát a celouniverzitní útvary

martin.sindelar@upce.cz
466 036 732
systémy IS STAG, KC
 Michal Jeřáb,

Michal
Jeřáb


Rektorát a celouniverzitní útvary

michal.jerab@upce.cz
466 036 456
VEMA
Ing. Tereza Habichová

Ing.
Tereza
Habichová


Rektorát a celouniverzitní útvary

tereza.habichova@upce.cz
466 036 513

Oddělení správy systémů a sítí

Vedoucí Oddělení správy systémů a sítí

Ing.
Richard
Horák


Rektorát a celouniverzitní útvary

richard.horak@upce.cz
466 036 571
Referát informační a kybernetické bezpečnosti
Ing. Jiří Slanina,

Ing.
Jiří
Slanina


Rektorát a celouniverzitní útvary

jiri.slanina@upce.cz
466 036 575
správa a údržba datové sítě a serverů

David
Matušek


Rektorát a celouniverzitní útvary

david.matusek@upce.cz
466 036 080
správa a údržba datové sítě a serverů

Jakub
Březovský


Rektorát a celouniverzitní útvary

jakub.brezovsky@upce.cz
466 037 282
správa a údržba datové sítě a serverů
 Jan Vondráček,

Jan
Vondráček


Rektorát a celouniverzitní útvary

jan.vondracek@upce.cz
466 036 520
správa a údržba telefonní ústředny a datové sítě
Ing. Zdeněk Vajs,

Ing.
Zdeněk
Vajs


Rektorát a celouniverzitní útvary

zdenek.vajs@upce.cz
466 036 500
telefonní ústředna UPa
 Petr Kábele,

Petr
Kábele


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.kabele@upce.cz
466 036 503

Radek
Svatoň


Rektorát a celouniverzitní útvary

radek.svaton@upce.cz
466 036 160
uživatelská podpora

Bc.
Alona
Podzega


Rektorát a celouniverzitní útvary

alona.podzega@upce.cz
466 036 999

Oddělení správy výpočetní techniky

Vedoucím, systémová správa výpočetní techniky
Ing. Petr Švec,

Ing.
Petr
Švec


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.svec@upce.cz
466 036 567
technická podpora uživatelů (FF, rektorát)

Milan
Keprta


Rektorát a celouniverzitní útvary

milan.keprta@upce.cz
466 036 738
správa antivirového a bezpečnostního SW, technická podpora uživatelů ( FES, FCHT, Rektorát )

Ing.
Josef
Macel


Rektorát a celouniverzitní útvary

josef.macel@upce.cz
466 036 737
technická podpora uživatelů (DFJP, FZS, Rektorát)

Martin
Běloušek


Rektorát a celouniverzitní útvary

martin.belousek@upce.cz
466 036 005
technická podpora uživatelů (FChT)

Pavel
Hron


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.hron@upce.cz
466 037 121
technická podpora uživatelů (FR, JC, FChT)

David
Šotola


Rektorát a celouniverzitní útvary

david.sotola@upce.cz
466 036 773
technická podpora uživatelů (FChT)

Bc.
Tomáš
Zach


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.zach@upce.cz
466 036 779, 466 036 888
technická podpora uživatelů (FEI, Rektorát)

Tomáš
Martínek


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.martinek@upce.cz

Univerzitní konferenční centrum

Vedoucí, organizační podpora audiovizuání techniky a konferenčních služeb

Bc.
Petra
Černohubá


Rektorát a celouniverzitní útvary

petra.cernohuba@upce.cz
466 036 446
technická a organizační podpora audiovizuální techniky a konferenčních služeb

Adrián
Zeiner


Rektorát a celouniverzitní útvary

adrian.zeiner@upce.cz
466 036 655
technická podpora audiovizuální techniky, učeben, poslucháren, aul a konferenčních služeb

Bc.
Ladislav
Šťastný


Rektorát a celouniverzitní útvary

ladislav.stastny@upce.cz
466 036 735
technická podpora audiovizuální techniky a konferenčních služeb

Petr
Špaček


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.spacek@upce.cz
466 036 680
technická podpora audiovizuální techniky a konferenčních služeb
 Radek Plžík,

Radek
Plžík


Rektorát a celouniverzitní útvary

radek.plzik@upce.cz
466 036 649

Referát analýz

Referát analýz

Ing.
Ladislav
Šiška
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

ladislav.siska@upce.cz
false