Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_1894_111625.jpg

Samosprávnými akademickými orgány univerzity jsou akademický senát, rektor, vědecká radadisciplinární komise. Dalšími orgány vysoké školy je správní rada a kvestor.

V čele univerzity je rektor, který řídí činnost univerzity, jedná a rozhoduje ve věcech univerzity a je jmenován prezidentem republiky na období čtyř let.

Pravomoci ve věcech týkajících se fakult jsou přeneseny na děkany fakult.

Funkci rektora nyní zastává prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Rektor jmenuje prorektora pro vzdělávání a kvalitu, prorektorku pro vnitřní záležitosti, prorektora pro vědu a tvůrčí činnost a prorektorku pro vnější vztahy.

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity.

Poradním orgánem rektora je Vedení UPCE - členy jsou rektor, prorektoři a kvestor.

Kontakt a informace:

Kancelář rektora

Ing. Lucie Košťálová
kancléřka - vedoucí kanceláře
telefon +420 466 036 530
e-mail lucie.kostalova@upce.cz

Ing. Michaela Jeníčková
asistentka rektora
telefon +420 466 036 553, 554
e-mail michaela.jenickova@upce.cz

Dagmar Casková
asistentka prorektorů
telefon +420 466 036 568
e-mail dagmar.caskova@upce.cz

Rektorát 4. NP

Studentská 95
532 10  Pardubice 2