Etická komise

Etická komise je poradním orgánem rektora v záležitostech týkajících se zejména dodržování pravidel etiky zakotvených ve vnitřních normách Univerzity Pardubice. Pravidla jsou stanovená také v etickém kodexu.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc.

 

tajemnice: Mgr. Lucie Kašková, e-mail: lucie.kaskova@upce.cz, tel: 466 036 530

true
false