UPCE

Kvestor univerzity

Ing. Petr Gabriel, MBA

„Jsem rád, že mohu pracovat na univerzitě, která je významným centrem vzdělávání a výzkumu. Podílet se na její prosperitě znamená i jejím prostřednictvím přispívat k rozvoji města Pardubic.“ 

Ing. Petr Gabriel, MBA se narodil v roce 1964. V roce 1988 získal inženýrský titul na Českém vysokém učení technickém v Praze.

V následujících letech působil na technických pozicích v podniku Tesla Pardubice a ve společnosti Česká pojišťovna. Od roku 1993 zastával manažerské funkce. Nejprve jako vedoucí oddělení informatiky ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, později jako vedoucí oddělení vývoje a implementace ve společnosti STAPRO Pardubice. Tam od roku 1999 zastával funkci ředitele úseku implementace a od roku 2003 ředitele divize informačních systémů pro zdravotnictví. Následně necelé dva roky pracoval jako ředitel divize Consulting ve firmě GIST Hradec Králové a tři roky jako technický ředitel ve firmě Mikroelektronika Vysoké Mýto.

V roce 2010 dokončil studium MBA. Před nástupem na Univerzitu Pardubice podnikal jako nezávislý konzultant v oblasti řízení společností, řízení projektů a informačních technologií a byl společníkem i  jednatelem společnosti Gajatech. Od 1. dubna 2013 byl na základě výběrového řízení jmenován do funkce kvestora Univerzity Pardubice.

Ve volném čase se věnuje především sportovním aktivitám, cestování a četbě.

true