Rektor Univerzity Pardubice

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 

„Cítím vděčnost za to, že Univerzita Pardubice je moje alma mater, a hrdost, že zde mohu pracovat.“

Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. se narodil v roce 1975 a lásku k chemii v sobě objevil již na základní škole, po níž se rozhodl studovat Střední odbornou školu chemickou v Pardubicích a poté také Fakultu chemicko-technologickou (FChT) naší univerzity, na níž získal inženýrský titul v oboru Technická analytická a fyzikální chemie.

Mezi lety 2002 až 2005 působil jako vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, kde řešil mimo jiné svou disertační práci, kterou v roce 2004 obhájil na Univerzitě Pardubice. Za vynikající studijní výsledky v doktorském studijním programu získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Právě své doktorské studium ve vědecké skupině paní Dr. Blanky Wichterlové, kde měl mimo jiné možnost podílet se na výzkumu katalyzátorů pro dopravní prostředky, považuje profesor Čapek za osudové.

V roce 2009 se stal docentem a v roce 2017 profesorem v oboru Fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy, jehož cílem je mimo jiné objasnit typ aktivních center odpovědných za průběh chemické reakce.

Během svého působení na univerzitě zastával hned několik akademických funkcí, byl proděkanem pro vědu FChT, následně prorektorem pro rozvoj a vnější vztahy a v roce 2020 se stal prorektorem pro vědu a rozvoj. V listopadu 2021 byl zvolen rektorem Univerzity Pardubice.

Profesor Čapek se věnuje také publikační činnosti v uznávaných mezinárodních odborných časopisech a je členem několika vědeckých a oborových rad.

Když není v laboratoři, na jednáních nebo ve své kanceláři, vyráží se svou rodinou za turistikou, například do oblíbených Krkonoš.

false